Vecāki, iesaistieties jaunā mācību satura apspriešanā!

Sabiedriskajai apspriešanai nupat nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Ar to var iepazīties vietnē www.skola2030.lv. Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2018. gada 1. februārim, un šī ir unikāla iespēja skolotājiem, vecākiem, uzņēmējiem, ikvienam sabiedrībā ietekmēt saturu mācībām skolās Latvijā.

FOTO: Shutterstock.com

Ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē pašlaik mainās izpratne par to, kādas zināšanas un prasmes būs nepieciešamas nākotnes sabiedrībā. Tāpēc pārmaiņas izglītība ir nepieciešamas!

 

Publiskajā telpā daudz ir runāts par gaidāmajām pārmaiņām izglītības jomā Latvijā - sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus  skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai. Jau, sākot no šī gada, mācību saturu testēs 100 pilotskolas.

Par skolu un mācībām to visplašākajā nozīmē beidzot ir domāts tā, lai skolas vide un saturs pielāgojas cilvēkam, nevis cilvēks piemērojas videi. 

Kā uzsver "Skola 2030" komanda - pirmo reizi Latvijā izglītības saturs ir pāskatīts vienotā sistēmā, sākot no pirmsskolas, kad mācības tajā uzsāk pusotru gadu vecs bērns, līdz pat vidusskolas absolvēšanai. Par skolu un mācībām to visplašākajā nozīmē beidzot ir domāts tā, lai skolas vide un saturs pielāgojas cilvēkam, nevis cilvēks piemērojas videi. 

Līdz 6.klasei mācību stundas varēs nebūt 40 minūšu garas, katram mācību priekšmetam nebūs obligāto stundu skaits nedēļā, būšot pat mazāk mācību priekšmetu un mainīšoties vērtēšanas kārtībā. 

Runājot par plānotajām pārmaiņām izglītības saturā, atrodas ne viens vien skeptiķis - pārmaiņām tūdaļ jāsākas, bet skolotāji par to vēl neko nezina, nauda tikšot izmesta vējā (finansējums piecu gadu periodam ir 13 960 884 eiro), nav saprotams, kā tās izmaiņas izpaudīsies u.c. komentāri. Esmu dzirdējusi arī vecāku viedokli, kuri nemaz nevēlas piedzīvot pārmaiņas un nevēlētos, ka bērna klase kļūst par projekta pilotklasi. Mēs vienmēr baidāmies no nezināmā, tāpēc aicinu ikvienu vecāku uz gaidāmajām pārmaiņām skatīties nevis skeptiski, bet iedziļinoties, saglabājot vērtējošu, kritisku un vienlaikus pozitīvu skatījumu - mūsu izglītības sistēmai ir jāmainās! Izsludinātais mācību saturs var mulsināt - līdz 6.klasei mācību stundas varēs nebūt 40 minūšu garas, katram mācību priekšmetam nebūs obligāto stundu skaits nedēļā, būšot pat mazāk mācību priekšmetu un mainīšoties vērtēšanas kārtībā. Es nedomāju, ka pareizā pieeja uz gaidāmajām pārmaiņām būtu apšaubīšana un neuzticēšanās, es domāju, ka nepieciešama lielāka uzticēšanās skolai un pedagogiem, un lielāka sabiedrības iesaistīšanās.

nākotnes skolēns

Reklāma
Reklāma

Pārmaiņām bija jānotiek jau pirms 5 vai pat 10 gadiem, tāpēc tā vietā, lai īdētu, ka viss ir slikti, iesaistāmies! Atveriet www.skola2030.lv, izlasiet, ko šis projekts paredz. Vēl labāk, ja lejupielādēsiet Pamatizglītības vai Vispārējās vidējās izglītības standarta priekšlikumus un izteiksiet viedokli par tiem. Tiesa, savus priekšlikumus un komentārus ir iespējams izteikt tikai atklāti nevis anonīmi, un visi priekšlikumi tiks publicēti www.skola2030.lv

Priekšlikums iespējams iesniegt līdz 2018. gada 1.februārim, sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties, izvērtējot sniegtos komentārus un ieteikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.

Kāpēc un kādas pārmaiņas izglītībā nepieciešamas, uzzini šajā video

Autore: Inga Akmentiņa-Smildziņa, Latvijas vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv vadītāja