Brīdinājums no Veselības inspekcijas! Esi uzmanīgs, iegādājoties dārgus kosmētikas līdzekļus

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) un Veselības inspekcijas (VI) speciālisti aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un izvērtēt savas iespējas, iegādājoties dārgus kosmētikas līdzekļus vai slēdzot līgumu par dārgu kosmētikas līdzekļu pēcapmaksu.
PTAC vērš uzmanību ka, iegādājoties preces pastāvīgās tirdzniecības vietā, jābūt apdomīgiem un jāizvērtē pirkuma nepieciešamība, jo gadījumos, kad nopirktajai precei nav defektu, patērētājiem nav tiesību vēlāk pārdomāt un atteikties no pirkuma.

FOTO: Mārtiņš Garais, http://garais.lv/

PTAC vērš uzmanību ka, iegādājoties preces pastāvīgās tirdzniecības vietā, jābūt apdomīgiem un jāizvērtē pirkuma nepieciešamība, jo gadījumos, kad nopirktajai precei nav defektu, patērētājiem nav tiesību vēlāk pārdomāt un atteikties no pirkuma.

 

Informācija plašsaziņas līdzekļos, kā arī saņemtā informācija atbildīgajos dienestos liecina, ka aizvien vairāk patērētājas saskaras ar atsevišķu skaistumkopšanas salonu īstenoto komercpraksi, kad sievietēm tiek uzdāvināta bezmaksas skaistuma procedūra, bet pēc tam klientes tiek pārliecinātas iegādāties salīdzinoši dārgu kosmētikas līdzekli, vai parakstīt nomaksas līgumu, tādā veidā uzņemoties saistības līdzekļa apmaksai ilgtermiņā.

 

PTAC vērš uzmanību ka, iegādājoties preces pastāvīgās tirdzniecības vietā, jābūt apdomīgiem un jāizvērtē pirkuma nepieciešamība, jo gadījumos, kad nopirktajai precei nav defektu, patērētājiem nav tiesību vēlāk pārdomāt un atteikties no pirkuma. Vienlaicīgi PTAC aicina ziņot par iespējamiem negodīgas komercprakses gadījumiem, piemēram, kad tiek noklusēta vai tiek sniegta maldinoša būtiska informācija lēmuma pieņemšanai, tiek īstenota iespējami agresīva komercprakse -neatlaidīgas darbības, piespiešana, tostarp fiziska spēka vai nesamērīgas ietekmes izmantošana, kas negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt patērētāja izvēli vai rīcības brīvību pieņemt izsvērtu lēmumu iegādāties vai neiegādāties preci. 

 

Ņemot vērā to, ka atsevišķos gadījumos patērētāji ir snieguši informāciju par alerģiskas reakcijas parādīšanos pēc produktu lietošanas, VI speciālisti atgādina – ja kosmētikas līdzeklis patērētājam ir radījusi nevēlamu ietekmi uz veselību, vispirms jāvēršas pie sava ģimenes ārsta vai dermatologa, kas konkrētā gadījumā sniedz slēdzienu.

 

Pēc tam ar iesniegumu jāvēršas VI, kas veic kontroles, kurās tiek pārbaudīts vai kosmētikas līdzeklis atbilst drošuma prasībām. Ja produkts radījis būtisku nevēlamu ietekmi uz veselību, jāsniedz iespējami pilnīga informācija par produktu, tā lietošanas apstākļiem, izraisīto ietekmi un ārstēšanos, darba nespējas vai hospitalizācijas ilgumu (pievienojot šo faktu apstiprinoša dokumenta kopiju). 

Reklāma
Reklāma

 

Konstatējot tirgū normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām neatbilstošu produktu, VI amatpersonas var piemērot sankcijas, kas ierobežo produkta izvietošanu tirgū, kā arī var piemērot administratīvo sodu. Jāatzīmē, ka personas individuālā reakcija uz produktu (ja personai ir specifiska reakcija uz kādu no produkta sastāvdaļām) nevar būt par pamatu produkta atsaukšanai no tirgus/atgriešanai pārdevējam un nomaksas līguma atcelšanai.

 

Aicinām patērētājas pirms pirkuma izdarīšanas pārdomāt savu lēmumu iegādāties pārmērīgi dārgu kosmētiku, izvērtēt savas finansiālās iespējas un pārrunāt  samaksas iespējas ar ģimenes locekļiem pirms nomaksas vai pēcapmaksas līguma slēgšanas. Papildus informējam, ka uz šo brīdi tirgus uzraudzības iestādēm nav aizdomu vai pamatotu šaubu par patērētāju sūdzībās minēto kosmētikas līdzekļu iespējamu kaitīgu ietekmi uz veselību.

 

Izlasi arī šo