Reizē ar darba līgumu - atlūgums nebaltai dienai. Vai tā maz drīkst?

Uzsākot strādāt jaunā darba vietā, sanāk sastapties ar līdz tam nepiedzīvotām situācijām, kas saistītas ar atalgojuma aprēķināšanu, brīvdienu piešķiršanu un darba režīmu. Un gadās, ka darba devējs reizē ar darba līgumu lūdz parakstīt... atlūgumu. 

FOTO: Shutterstock.com

Vienkārša darba darītāji ne vienmēr labi orientējas likumdošanas normās, taču tas nedod tiesības darba devējam lūgt uzrakstīt atlūgumu priekšdienām.

Portālam Mammamuntetiem atrakstīja kāda satraukusies sieviete: "Vīrs sāka strādāt kādā malkas placī. Ir darba līgums. Taču vienā no pirmajām dienām darba devējs palūdza uzrakstīt atlūgumu, nenorādot datumu. Darba devējs to pamatoja šādi - ja nu vīrs pēkšņi sāks nenākt uz darbu, pazudīs, vai aizlietosies alkoholu, darba devējam nebūs klapatu atlaižot no darba. Vai šāda rīcība ir likumīga. Un kā uzņēmums var atlaist darbinieku, kurš sāk regulāri neierasties darbā?"Atbild Valsts darba inspekcijas sadarbības un attīstības nodaļas Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos Dace Aleksāne: "Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka šādai rīcībai nav tiesiska pamata. Ja kāda no pusēm vēlas izbeigt darba tiesiskās attiecības, tad tai jāievēro Darba likumā noteiktā kārtība darba līguma uzteikšanai. Gadījumos, ja darbinieks neierodas darbā bez attaisnojoša iemesla, darba devējam ir pienākums noskaidrot šos iemeslus, un tad lemt par tālāko rīcību. Ja darba kavējums ir neattaisnots, tad ir tiesības arī uzteikt darba līgumu."

Reklāma
Reklāma