Glītrakstīšana nepalīdzēs! Ko darīt, ja bērnam ir briesmīgs rokraksts

Laikā, kad šodienas pirmklasnieku vecāki uzsāka skolas gaitas, mācību priekšmetu sarakstā bija stunda, ko sauca par glītrakstīšanu. Glīts rokraksts, līdzenas rindiņas un skaidri salasāmi burti bija prasība, ko skolotāji izvirzīja katram sākumskolēnam. Šobrīd ļoti bieži var dzirdēt gan vecāku, gan pedagogu sūdzības par to, ka bērnu rokraksts ir tik nesalasāms, ka dažreiz ir pat grūti izlasīt izpildīto uzdevumu un ielikt atzīmi.

FOTO: Shutterstock.com

Rīgas veselības centrs 

 

 

 

Raksts publicēts sadarbībā ar SIA "Rīgas veselības centrs"

 

Vai neglīts rokraksts ir problēma, kas ir risināma, velkot svītriņas un āķīšu  līniju burtnīcā? Rīgas veselības centra ergoterapeite Sabīne Maciase stāsta, ka neglīts rokraksts ir tikai problēmas redzamākā daļa. Patiesībā nespēja glīti rakstīt un darīt to pietiekoši ilgi norāda ir plaukstas sīkās motorikas nepietiekamu attīstību.  Parasti tieši skolotāji ir tie, kas pamana problēmu un runā par to ar vecākiem, ka sliktais rokraksts ir jālabo, bet labojams tas ir ne tik daudz ar glītrakstīšanas nodarbībām, bet gan ieteikumu aiziet pie ģimenes ārsta, kas savukārt dod nosūtījumu apmeklēt ergoterapeitu.

Lai sasniegtu noturīgus rezultātus, jāsāk ir ar svarīgāko parametru izvērtēšanu:

Acu – roku koordinācija. Tās ir  prasmes un iemaņas koncentrēt skatienu vairākām sīkām lietām vairākām. Šo prasmi vecāki mājās var gan pārbaudīt, gan arī uzlabot paši. Piedāvā bērnam ievērt adatā diegu vai arī izvērt caur mazām bumbiņām aukliņu. Prasmi bērni trenē, verot krellītes – sākumā lielākas, tad arvien mazāka. 

Manipulācijas plaukstā nozīmē spēju rīkoties ar piederumiem un priekšmetiem ar vienu plaukstu.  Piemēram, paceļot pildspalvu no galda, tā uzreiz nav gatava rakstīšanai, bet vēl tiek ierotēta un pagriezta pareizajā satvērienā. Šīs prasmes  var trenēt ar šādu uzdevumu - iedod bērnam pilnu sauju ar monētām un aicināt viņu pa vienai monētai, neizlaižot pārējās no saujas, likt tās krājkasē. Vingrojums nodarbina plaukstas muskuļus. 

Lai spētu rakstīt, pirkstiem un plaukstām jābūt pietiekami spēcīgiem šīs darbības veikšanai. Vāji muskuļi ātri nogurst un rakstīšana sagādā sāpes un nemotivē censties rakstīt vispār, nemaz nerunājot par rakstīšanu glīti un salasāmi. Spēka vingrojumi plaukstai ir darbošanās ar gumijas bumbiņu, tās saspiešana.

Kopumā sīko motoriku lieliski trenē darbošanās ar dažādiem sīkiem priekšmetiem, iemaņas ar pirkstiem šķirot un atlasīt zirņus no pogām, ripināt papīra bumbiņas.  Ergoterapeite novērojusi, ka visas šīs funkcijas bērniem ir salīdzinoši vājāk attīstītas tad, ja jau pirms skolas gaitu uzsākšanas ir daudz laika pavadīts, spēlējot spēles viedierīcēs, kas nodarbina tikai dažus no plaukstas muskuļiem. Viņiem ir izpalikušas spēles ar plastilīnu, zīmēšana, krāsošana, līmēšana, griešana ar šķērēm. Tas viss ir ļoti nepieciešams plaukstas sagatavošanai rakstīšanai, turklāt ar katru nākamo klasi rakstīšanas apjoms pieaug. 

Skolēns, kas nepietiekamas plaukstas funkciju dēļ nevar pierakstīt skolotāja stāstīto vai raksta tik lēni, ka nevar paspēt izpildīt kontroldarbos uzdoto, ar laiku sāk atpalikt sekmēs, cieš viņa pašapziņa un ticība savām spējām sekmīgi mācīties, lai gan patiesais iemesls ir bijis tikai grūtības rakstīt.  

Reklāma
Reklāma

 

Vēl viena problēma, ko pēdējos gados ir novērojusi ergoterapeite, ir 14 – 15 gadus veci pusaudži, kuriem sāp īkšķi. “Uzspiežot uz vietu starp īkšķi un plaukstu, ir stipras sāpes, kuru iemesls ir savilkta cīpsla no pārāk vienveidīgas un ilgstošas darbība, proti, telefona izmantošana spēlēm un saziņai. Tādā gadījumā telefonu spaidīšanas aktivitāte ir jādozē un jāsamazina,” stāsta  Sabīne Maciase. 


Risinājumi

 • Izvēlies rakstīšanai pildspalvas un zīmuļus, kuriem ir trīs šķautņu forma. Tādus satvert un noturēt ir vieglāk nekā apaļos rakstāmrīkus. 
   
 • Ja bērns sūdzas, ka rokās pēc rakstīšanas ir liels nogurums, labāk izmantot resnākas pildspalvas, tad locītavās ir neitrālāka pozīcija un tās mazāk nogurst.
   
 • Nozīme ir leņķim, kādā rakstāmrīki tiek turēti attiecībā pret papīru. Lai tos noturētu, nepieciešams pietiekams plaukstas spēks. 
   
 • Ja ir nopietnas problēmas ar rakstāmrīka pozicionēšanu rokās, ergoterapeits ieteiks speciālas uzmavas, kas palīdz pareizi noturēt zīmuļus un rakstāmos. 
   
 • Svarīga ir ne tikai rakstāmpiederuma pareizai pozicionēšanai, bet arī pareizai sēdēšanas pozai, pareizi izvēlētam krēslam un galdam. Ja skolā to ne vienmēr var izdarīt, jo tur jāpiemērojas visiem, tad vismaz mājās darba un mācību vietai jābūt piemērotai bērna individuālajām vajadzībām. 
   
 • Ja bērns uzsāktos skolas darbus nepabeidz līdz galam, uzmanība jāpievērš arī emocionālajai jomai. Varbūt viņu skolā kaut kas neapmierina un liek justies diskomfortā. 


 


Rīgas veselības centrs

SIA "Rīgas veselības centrs"

SIA "Rīgas veselības centrs" – pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apvieno sešas filiāles (5 – Daugavas kreisajā krastā, 1 – labajā), kurās gan lielie, gan mazie rīdzinieki var saņemt kvalitatīvus diagnostiskos, ārstnieciskos, rehabilitācijas un veselības aprūpes profilakses pakalpojumus gan valsts nodrošināto kvotu ietvaros, gan par maksu. Daudzi valsts finansētie pakalpojumi (t.sk., pieprasītu speciālistu konsultācijas) centrā ir pieejami bez ilgas gaidīšanas rindā, savukārt maksas pakalpojumu cenas ir patiešām draudzīgas. Centrā ir plašs, tieši bērniem domātu rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, un tas sadarbojas ar visām lielākajām veselības apdrošināšanas kompānijām.

Rīgas veselības centrs