Līgotāji

Līgojati, līgojati,
Nav vairs tālu Jāņa diena ―
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena.