Uguns (Ojārs Vācietis)

Tā ir tā, kas sāpes dara,
klāt sev pirkstiņu ar varu
vilkdama.