Pasaules dzejas diena

Gūsti jaunu pieredzi un sajūtas, pamēģinot radīt dzeju. Ieklausies savā sirdī un ļauj tai vadīt tavu prātu un roku, kas tavas iekšējās sajūtas palīdzēs uzrakstīt uz papīra.

FOTO: Shutterstock.com

Gūsti jaunu pieredzi un sajūtas, pamēģinot radīt dzeju. Ieklausies savā sirdī un ļauj tai vadīt tavu prātu un roku, kas tavas iekšējās sajūtas palīdzēs uzrakstīt uz papīra. Šī var būt tā diena, kad tu saceri ko skaistu savam mīļotajam cilvēkam. 

Ja līdz šim esi lasījis tikai romānus, detektīvus vai pasakas, tad šodien paņem rokās kādu dzejoļu grāmatu. Varbūt tu atklāsi, ka to lasīšana ir vēl aizraujošāka par ierastajām grāmatām. 

Interesanti!

Reklāma
Reklāma
  • Vai zināji, ka pastāv arī dažādi dzejas žanri? Ne vienmēr dzeju iespējams kāda no tiem iedalīt, bet dzeju mēdz iedalīt stāstījuma, dramatiskajā, liriskajā, prozaiskajā, satīriskajā žanrā. Tie mēdz dalīties arī sīkāk.
  • Par latviešu dzejas aizsākumiem tiek uzskatīts Jura Alunāna 1856. gadā izdotais krājums "Dziesmiņas, latviešu valodai pārtulkotas".
  • Par latviešu nozīmīgākajiem dzejniekiem tiek minēti -  Auseklis, Eduards Veidenbaums, Aspazija, Rainis, Kārlis Skalbe, Edvarts Virza, Fricis Bārda, Jānis Sudrabkalns, Aleksandrs Čaks, Eriks Ādamsons, Veronika Strēlerte, Linards Tauns, Gunars Saliņš, Ojārs Vācietis, Vizma Belševica, Imants Ziedonis, Knuts Skujenieks, Uldis Bērziņš, Jānis Rokpelnis, Klāvs Elsbergs, Edvīns Raups un Liāna Langa.