Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. 6 vēstures fakti

4. maijs Latvijā ir svētki, jo tiek atzīmēta Valsts Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.

FOTO: Evita Knospiņa, http://www.lotart.lv

1. Svētki radušies, kad 1990. gadā LPSR Augstākā padome priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova vadībā pieņēma deklarāciju par Latvijas neatkarības pasludināšanu no Padomju Savienības.

2. Deklarāciju pieņēma LPSR Augstākā Padome, kurā 1990. gadā tika ievēlēts 201 deputāts. Lai likumdevēji nobalsotu par deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" bija nepieciešams 2/3 no deputātu skaita atbalsts jeb 132 balsis. Ar 138 balsīm "par", 0 "pret" (deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā nepiedalījās) un 1 "atturas" Augstākā Padome to pieņēma. Tika pasludināts pārejas posms no Latvijas Republikas Augstākās Padomes līdz Saeimas sasaukšanai.

3. Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.

4. 4. maija notikumu pirmsākumi meklējumi jau 1989. gadā, kad tautas nacionālās atmodas kustība „Tautas fronte” uzsāka cīņu par  pilnīgu valstiskās neatkarības atjaunošanu.  

5. Līdz ar Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanu, valsts atguva oficiālo nosaukumu „Latvijas Republika”, kā arī vienlaikus tika atjaunoti svarīgākie 1922. Gadā pieņemtās Satversmes panti.

6. Pieņemot vēsturiski tik nozīmīgo deklarāciju, ar ovācijām un gavilēm deputātiem atbalstu pie Saeimas ēkas izteica liels skaits Latvijas iedzīvotāju. Ļoti daudz cilvēku notiekošo vēroja arī savu televizoru ekrānos.

Reklāma
Reklāma