Nerātnā ķīlu izpirkšana

Daudzu rotaļu un spēļu sastāvdaļa ir ķīlu došana. Par ķīlu var noderēt jebkura lieta — kabatlakats, lenta, matadata, monēta, josta u. c. Kad ķīlu sakrājies pietiekami daudz, var ķerties pie izpirkšanas. Ķīlu glabātājs kādu ķīlu izņem no kurvīša un tur rokā tā, lai citi neredzētu. Tad viņš vaicā pārējiem rotaļniekiem vai īpaši ievēlētam soģim — ko liksim darīt ķīlas īpašniekam? Vai — ko darīsim ar šo ķīlu? Kad spriedums pasludināts, glabātājs parāda ķīlu, un īpašniekam tā jāizpērk. Tikai pēc tam ķīlnieks var dabūt savu mantu atpakaļ. Ja ķīlnieks nezina, kā uzdoto darbu veikt, viņš var lūgt padomu soģim vai citiem dalībniekiem.
 

Foto: iesūtījusi Evija Siminidi - Ozoliņa, mammam.lv reģistrētā mamma

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto: iesūtījusi Evija Siminidi - Ozoliņa, mammam.lv reģistrētā mamma

Rakt aku

Rotaļnieki nostājas gatvē: tikai puiši, ja ķīlnieks ir meita, un tikai meitas, ja otrādi. Ķīlnieks iet gatvei cauri un bučojas ar vienu no vienas rindas, ar otru — no otras, kamēr iziet caur gatvi (aka izrakta).


Taisīt tiltu   
Rotaļnieki nostājas gatvē, pretī stāvošie pārinieki slēgtajā satvērienā. Ķīlnieks iet caur gatvi. Katrs pāris viņu var izlaist tāpat vien un var, ja vēlas, izlaist tikai tad, ja nobučo kādu no pāriniekiem.


Raut ābolus no ābeles   
Pie sienas noliek solu. Uz tā uzkāpj meita, ja ķīlnieks puisis, un puisis, ja otrādi. Palecoties ķīlnieks nobučo uz sola stāvošo.


Ķiršus plūkt   
Rotaļnieks nostājas uz krēsla, lūpās turot ķiršus vai kaut ko citu ēdamu. Viņam blakus katrā pusē nostājas pa rotaļniekam. Visi pretējā dzimuma dalībnieki pēc kārtas iet klāt un mēģina nogaršot to, kas ķīlas izpircējam lūpās. Ķīlas izpircējam blakus stāvošie var piepalīdzēt, paceļot tos, kuri kāro pēc ķiršiem.

Zaķa buča   
Ķīlnieks izvēlas pretējā dzimuma rotaļnieku, un abi nostājas viens pret otru. Diegam vidū iesien mezglu, vienu diega galu ar lūpām satver viens rotaļnieks, otru — otrs. Katram jācenšas ar lūpām un zobiem pēc iespējas ātrāk ievilkt pavedienu mutē un pirmajam sasniegt mezglu.

Nozagt neatdodamo
Nozagt buču, pēc izvēles nobučojot kādu pretējā dzimuma rotaļnieku.
 
Garšot miestiņu
Puisis pēc kārtas bučo visas meitas un jautā «vai salds?». Ja atbild «rūgts», tad bučo nākamo. Ja kāda atbild «salds», tad ķīla izpirkta.
 
Nest pastu
Ķīlnieks iziet aiz durvīm un pieklauvē.
— Kas tur ir?
— Pastnieks.
— Ko viņš atnesis?
— Vēstules.
— Ar cik zīmogiem?
— Ar trim (te var nosaukt jebkuru skaitu).
— Kam? — To jautājot, viens rotaļnieks rāda uz citu. Ja pastnieks nepiekrīt, tad uz nākamo, un tā tikmēr, kamēr pastnieks piekrīt. Tad viņš nāk iekšā un bučo izvēlēto tik reižu, cik zīmogu uz vēstules.

Bučot māti   
Ķīlnieks bučo zemi.

 
Bučot pliku vīru
Nobučo rūti vai spoguli.


Lamāt   
Lamā kādu mīlīgākā balsī tā, it kā atzītos mīlestībā.


Atzīties mīlestībā   
Ķīlnieku pieved pie krāsns vai skapja un liek atzīties mīlestībā, gluži kā mīļotajai.

Būt par vecpuisi (vecmeitu)   
Ķīlnieks lēkā uz vienas kājas un saka: «Sievu (vīru) gribu, sievu gribu, nevaru cūkas noganīt!»

 

Reklāma
Reklāma

Bučot mironi
Rotaļnieks (pretēja dzimuma kā ķīlnieks) paņm mutē ūdeni, nogulstas gultā un apsedzas ar palagu. Tad ieved ķīlnieku iekšā un liek bučot mironi. Ķīlnieks pieiet pie gultas, atsedz palagu un liecas pei gulētāja, kurš bučotājam piesprauslā pilnas acis ar ūdeni.

 

Bučot klostera mūri

Rotaļnieki sasēžas zemē divās pretējās rindās, salikuši kopā pēdas. Pa šo gaiteni, kāpjot pāri kājām iet ķīlnieks ar aizsietām acīm. Gaiteņa galā stāv meita, kas viņam jābučo kā atalgojums par pūliņiem. Kad ķīlnieks grasās bučot, meita pār viņa lūpām vaelka ar suku vai birsti.

 

Vissliktākais atalgojums

Ķīlnieku nostāda ar muguru pret durvīm un liek nosaukt kādu pretējā dzimuma pārstāvi, kas nostājas ar seju pret ķīlnieku. Nosauktais vai nosauktā atkal sauc kādu rotaļnieku, kas nostājas ar muguru pret nosaucēju. Tā turpinās, līdz sastājušies visi. Pēc soģa pavēles visi apgriežas un bučo pretim stāvošo. Ķīlnieks bučo durvis.

 

Avots: Valdis Muktupāvels. Dindaru, dandaru. R.: Avots, 1989.