Lāčplēša dienas pasākumi Latvijas novados

Lāčplēša dienā svinīgi pasākumi notiks visos Latvijas pilsētās un pagastos. Varoņu dienas kulminācija būs Lāpu gājieni, kā arī piemiņas brīžu noturēšana pie karavīru kapiem.

Daudzviet Latvijā notiks Lāpu gājieni un piemiņas brīži ar svecīšu iedegšanu.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Daudzviet Latvijā notiks Lāpu gājieni un piemiņas brīži ar svecīšu iedegšanu.

Vienlaikus notiks arī dažādi koncerti, filmu par strēlniekiem un karavīriem skatīšanās, kā arī Virsnieku balles un pat nakts orientēšanās sacensības. Kasjauns.lv apkopoja Lāčplēša dienas pasākumus valsts novados:

Kurzeme
Dundaga un novads

* Dundagā Lāpu gājiens sāksies pulksten 17.00. Tas dosies no vidusskolas uz saliņu, kur  notiks atceres brīdis un filmas „Bermontiāde” demonstrēšana (sliktu laika apstākļu gadījumā filmu rādīs pilī).
* Kolkā Lāpu gājiens sāksies pulksten 18.00. Pēc tā pie Tautas nama notiks piemiņas brīdis, tautas sadziedāšanās, ugunskurs un karsta tēja.

Kandava un novads
* Kandavas Kultūras namā Lāčplēša dienai veltīts pasākums notiks pulksten 18.00.
* Zantē Lāčplēša dienai veltīts pasākums un lāpu gājiens uz piemiņas ozolu sāksies pulksten 18.00. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Kurzemes cietokšņa muzeju.

Kuldīga un novads
* Kuldīgas Pilsētas laukumā pulksten 16.00 notiks militāra parāde, kurā piedalīsies Zemessardzes 45. kājnieku bataljona zemessargi. Pēc parādes dalībnieki ar iedegtām lāpām dosies gājienā cauri pilsētai uz Annas kapiem, kur notiks piemiņas brīdis brīvības cīnītājiem.
* Pulksten 17.15 Pilsētas dārzā izrādīs dokumentālo filmu „Bermontiāde”, bet pulksten 19.00 Kultūras centrā sāksies Kuldīgas amatieru mākslas kolektīvu koncerts.
* Vārmes pagasta centrālajā ielā pulksten 20.00 sāksies pasākums „Gaismas ceļš no sirds uz sirdi”.

Liepāja
* Pulksten 15.00 Liepājas muzeja ekspozīcijā „Liepāja okupāciju režīmos” atklās izstādi „Neatkarīgās Latvijas armijas virsleitnants Fridrihs Feldmanis”, ko sava tēva – Litenes traģēdijas upura - piemiņai veidojis Feldmaņa dēls – Latvijas okupācijas muzeja Video – kinofonofoto krātuves vadītājs Andrejs Feldmanis.
* Pulksten 16.15 no Liepājas Latviešu biedrības nama sāksies Lāpu gājiens uz Ziemeļu kapiem, kur notiks piemiņas brīdis.

Saldus un novads
* Pulksten 12.00 Saldus novada Zirņu pagasta „Airītēs” notiks svinīgs atceres pasākums par godu Lāčplēša dienai un pulkvedim Oskaram Kalpakam.
* Pulksten 18.00 no Saldus ģimnāzijas tiks uzsākts Lāpu gājiens.

Talsi
* Pulksten 15.00 Talsu novada muzejā notiks izstādes „Trīs varas Talsos. 1918. – 1919. gads” atklāšana . Pulksten 17.00 - Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens no Talsu Sporta nama.

Ventspils
* Pulksten 16.00 Ventspils Lielajā laukumā notiks Lāčplēša dienas militārā parāde, kam pulksten 16.30 sāksies Lāčplēša dienas gājiens. Pulksten 16.50 Meža kapos pie Baltā krusta notiks piemiņas brīdis.

Latgale
Balvi

* Pulksten 17.00 pie Latgales partizāņu pulka kritušajiem karavīriem sāksies Lāčplēša dienas piemiņas pasākums „Jūs sevi Latvijai devāt...”.
* Pulksten 19.00 Balvu novada muzejā notiks Varoņu dienai veltīts Kubulu Kultūras nama jauktā vokālā ansambļa koncertu „Koncerts draugiem un domubiedriem”.

Daugavpils
* Pulksten 12.00 Daugavpils Latvijas armijas karavīru Brāļu kapos (Luterāņu kapos) notiks piemiņas brīdis.
* Andreja Pumpura skvērā pulksten 13.45 norisināsies svecīšu iedegšanas akcija „Iededzies Latvijā”. Pulksten 14.30 skvērā ar karavīru dziesmām uzstāsies vīru  kopa  „Vilki”.

Preiļi un novads
* Pulksten 15.00 Preiļu novada Litavniekos notiks Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Ingata Beča piemiņas akmens.
* Pulksten 16.00 sāksies Lāčplēša dienai veltīti pasākumi Preiļu novada Kultūras centrā un Aizkalnes Tautas namā notiks Lāčplēša dienas sarīkojums.

Rēzekne
* Aizlūgums par kritušajiem karavīriem Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē sāksies pulksten 10.00.
* Lāpu gājiens un Rēzeknes jaunsargu svinīgs solījums pie pieminekļa „Vienoti Latvijai” būs pulksten 16.00. Pulksten 16.30 notiks piemiņas brīdis pie brīvības cīņās kritušo karavīru pieminekļa Miera ielas kapos.
* Pulksten 17.00 Rēzeknes Kultūras namā izrādīs dokumentālo filmu „Astoņi pilnmēneši” par latviešu karavīriem Afganistānā.

Rēzeknes novads
* Pulksten 17.00 pie Ilzeskalna tautas nama tiks dots starts stafešu skrējienam ar lāpām pa Ilzeskalnu. Pēc skrējiena pulksten 22.00 notiks atpūtas vakars (spēlēs Gregs no grupas „One day”).

Rugāju novads
* Rugājos no pulksten 18.00 līdz 20.00 pie Partizāņu piemiņas akmens notiks Lāčplēša dienas pasākums un Lāpu gājiens.

Viļaka
* Viļakā Varoņu dienas centrālais pasākums sāksies pulksten 16.00 - Lāpu gājiens no Viļakas novada domes ēkas uz Brāļu kapiem.

Viļāni
* Pulksten 15.00 no Viļānu Kultūras nama laukuma sāksies Lāpu gājiens veltīts Lāčplēša dienai. Pasākums turpināsies ar atceres brīdi pie piemiņas plāksnes Viļānu atbrīvotājiem no lieliniekiem.

Vidzeme
Alūksne un novadā

* Alūksnē pulksten 14.00 būs ziedu nolikšana pie Lāčplēša ordeņa kavalieru kapiem Alūksnes Lielajos kapos, pulksten 14.40 - piemiņas brīdis Alūksnes Garnizona kapos, pulksten 15.30 - dievkalpojums Alūksnes luterāņu luteriskajā baznīcā, pulksten 16.30 - piemiņas brīdis pie Alūksnes luterāņu baznīcas, pulksten 16.50 - Lāpu gājiens uz 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekli no Bībeles muzeja, bet pulksten 17.20 - svētbrīdis pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa.
* Alsviķu pagasta Karvas Brāļu kapos pulksten 12.00 notiks piemiņas brīdis un ziedu nolikšana, godinot Lāčplēša kara ordeņa kavalierus. Šai pašā (pulksten 12.00) laikā Lāčplēša kara ordeņa kavalierus pieminēs arī Zeltiņu kapsētā.
* Pulksten 17.00 Lāčplēša dienai veltītie Lāpu gājieni sāksies Mālupes pagastā un Jaunalūksnes pagasta Bejā (uz Somu karavīru brāļu kapiem).

Aizkraukle
* Aizkrauklē pie Lāčplēša pieminekļa pulksten 17.00 notiks Lāčplēša dienai veltīts pasākums.

Cēsis
* Cēsīs pulksten 18.00 sāksies Lāčplēša dienas veltīts pasākums, kura ietvaros būs svētbrīdis, kā arī notiks Lāpu gājiens un mirdzošās Latvijas kontūras izveidošana.

Cesvaine
* Cesvainē Lāpu gājiens par godu Lācplēša dienai notiks no pulksten 20.00 līdz 21.00.

Gulbene
* Pulksten 18.00 sāksies Lāpu gājiens no Gulbenes Kultūras centra uz Brīvības pieminekli, bet pulksten 19.00 Gulbenes luterāņu baznīcā norisināsies Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis.

Jaunpiebalga
* Jaunpiebalgas Kultūras nama Lāčplēša dienas pasākums noritēs no pulksten 18.00 līdz 20.00.

Jūrmala
* Svētbrīdis Slokas luterāņu baznīcā pulksten 16.00. Pēc tam – pulksten 17.00 no baznīcas uz  kapteiņa Zolta pieminekli dosies Lāpu gājiens. Pulksten 17.40 pie Zolta pieminekļa notiks svinīgs piemiņas brīdis. Pulksten 18.00 sāksies muzikāli priekšnesumi pie atmiņu ugunskuriem.
* Kūrorta rehabilitācijas centrā „Jaunķemeri” pulksten 20.00 notiks Lāčplēša dienai veltīts koncerts, kurā uzstādies „Vīzija”.

Ķeguma novads
* Birzgalē pie Stendera pieminekļa Baznīckalnā Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis notiks pulksten 15.00.

Līgatnes novads
* Līgatnes novadā svētku pasākumi sāksies pulksten 18.00 ar Lāpu gājienu no Līgatnes ezera krasta, lai vēlāk noturētu piemiņas brīdi Paltmales kapos.

Limbaži
* Pulksten 11.00 Lāčplēša dienai veltīts pasākums notiks Limbažu Sociālā Dienesta Dienas centrā.
* Pulksten  18.00 norisināsies piemiņas brīdis Jūras ielas kapos, kam sekos Lāpu gājiens no Jūras ielas kapu vārtiem līdz Brīvības cīņās kritušo piemineklim, bet pulksten 18.30 notiks svētbrīdis Limbažu luterāņu baznīcas dārzā.
* Lāčplēša dienai veltīts koncerts Limbažu kultūras namā sāksies pulksten 19.00.

Madona
* Madonas Kultūras namā pulksten 18.00 notiks Jāņa Norviļa Madonas bērnu mūzikas skolas koncerts veltīts Lāčplēša dienai.

Ogre un novads
* Ogrē pulcēšanās Lāpu gājienam pie Strēlnieku cīņu atceres zīmes pie Daugavas sāksies pulksten 16.00, bet pats gājiens sāksies pulksten 16.20. Pulksten 16.40 pilsētas skvērā pie ugunskura Lāčplēša dienas pasākuma dalībniekus uzrunās NBS kapelāns Elmārs Pļaviņš un pašvaldības pārstāvji.
* Pulksten 17.30 notiks Lāpu nolikšana Brāļu kapos, piemiņas zalvju salūts.
* Pulksten 18.00 Ogres Kultūras centrā izrādīs latviešu mākslas filma "Latviešu strēlnieku stāsts”. Pēc filmas Zilajos kalnos notiks nakts orientēšanās sacensības „Lāčplēša kauss”.
* Pulksten 15.00 sāksies svecīšu gājiens no Suntažu Kultūras nama, pēc tam - tikšanās ar NBS pārstāvjiem.
* Ogresgalā pulksten 18.00 izgaismos aleju Tautas nama, kur pulksten 19.00 notiks koncertprogramma „Paauklē, saulīte!” (piedalās aktrise un dzejniece Kristīne Dina Bitēna un komponists Atvars Sirmais).

Pļaviņu novads
* Pļaviņās Lāčplēša dienai veltītie pasākumi notiks no pulksten 16.30 līdz 18.30. Būs Lāpu gājiens uz  brīvības cīnītāju atdusas vietu Bāru kalna kapsētā; piemiņas brīdis un svecīšu aizdedzināšana Vietalvas kapos un Lāčplēša Ordeņa kavalieru atdusas vietās.

Salacgrīva
* Salacgrīvā Lāpu gājiens sāksies pulksten 16.00.

Saulkrasti
* Pulksten.16.00 Saulkrastu domes zālē notiks Lāčplēša dienai veltīts svinīgs sarīkojums „Krasta ļaudis” - literāri muzikāla kompozīcija. Pēc sarīkojuma pulksten 16.30 no Saulkrastu domes uz Brīvības cīnītāju piemiņas vietu, kur notiks svinīgs atceres brīdis, sāksies Lāpu gājiens.

Sigulda un novads
* Pulksten 16.30 pie Allažu pagasta pārvaldes tiks kurts Lāčplēšu dienas ugunskurs. Tautu tradīcijas un karavīru dziesmas izdziedās kopa „Budēļi”.
* Pulksten 17.30 notiks svinīgā karoga nomaiņa Siguldas pils tornī, pēc tam - Lāpu gājiens. Pēc gājiena – svinīgs pasākums un kopīga filmu skatīšanās.

Valka un novads
* Pulksten 15.00 – Lāpu gājiens no Ērģemes pamatskolas uz Ērģemes kapiem, lai godinātu Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus. Savukārt pulksten 17.00 sāksies Lāpu gājiens un Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdi Vijciema kapos.
* Pulksten 17.00 Cimzes kapos – piemiņas plāksnes atklāšana Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Arturam Plūmem.
* No pulksten 17.30 līdz 18.15 - svētbrīdis Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Pulksten 18.30 - Lāpu gājiens no baznīcas uz Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapiem Valkā. Pulksten 19.00 atceres brīdis Brāļu kapos (ar Aleksandra Čaka dzejas kompozīciju „Mūžības skartie” piedalās Jērcēnu dzejas teātris).

Valmiera
* Lāpu gājiens no Valmieras Kultūras centra sāksies pulksten 17.00. Gājiens noslēgsies
Pilsētas kapos, kur norisināsies Lāčplēša dienai veltīts piemiņas pasākums ar uzrunām, mūziku, dziesmām un dzeju.

Zemgale
Bauska

* Pulksten 17.30 Brīvības bulvārī pie Brīvības cīņās kritušo pieminekļa norisināsies Lāčplēša dienas piemiņas pasākums.
* Bauskas Kultūras centrā pulksten 19.00 sāksies Lāčplēša dienai veltīts koncerts.

Dobele
* Pulksten 13.00 notiks svinīga ziedu nolikšana pie Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa. Uzrunu teiks Dobeles novada domes priekšsēdētājs. Pēc pusstundas – pulksten 13.30 norisināsies Zemessardzes tehnikas un ieroču demonstrācija laukumā pie Dobeles Kultūras nama, bet pulksten 14.00 Kultūras namā norisināsies Lāčplēša stunda.
* Kultūras namā pulksten 15.30 un 19.00 bez maksas rādīs Rīgas kinostudijas spēlfilmu „Latviešu strēlnieka stāsts”.

Jēkabpils
* Pulksten 17.00 pulcēšanās Lāpu gājienam pie kafejnīcas „Oāze” Rīgas ielā. Pulksten 17.30 - Lāpu gājiens (pa Palejas ielu, Ozolu ielu, Rīgas ielu), bet 18.00 - piemiņas brīdis pie pieminekļa „Kritušiem par Tēviju”.

Jēkabpils novads
* Dignājas pagasta pulksten 18.00 sāksies Lāčplēša dienai veltīti pasākumi: Lāpu gājiens uz Daugavas senlejas krastu, svinīgs piemiņas brīdis, dziesmas par varoņu tēmu,
karstas tējas un pankūku baudīšana, kā arī dzejas lasījumi.

Jelgava
* pulksten 17.00 sāksies Lāpu gājiens no Dambja ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem, kur pulksten 17.45 notiks svinīgais piemiņas brīdis.

Tukums
* Pulksten 17.00 - Lāpu gājiens no pilsētas domes uz piemiņas vietu Meža kapos, kur pulksten 17.20 notiks piemiņas brīdis.
* Tukuma Kultūras namā pulksten 18.00 sāksies Virsnieku balle.

Elmārs Barkāns, www.kasjauns.lv

Reklāma
Reklāma