Latviešu tautasdziesmas: Ko darām, zvejnieciņi?

Ko darām, zvejnieciņi,
Kopiņā sanākuši?
Darām vienu zvīņu pili
Jūras kāpas maliņā.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ķīsis brauca pa Daugavu
Rakstītām kamanām;
Kas to ķīsi nepazina,
Domāj' lielu muižinieku.

Skatāties jūriņā,
Kādi balti audekliņi:
Niedru šķieti, putu audi,
Vēja māte audējiņa.

Bērni tēvu nepazina,
No jūriņas pārnākam:
Siļķu zvīņu kažociņš,
Jūras putu cepurīte.

Lubāns nāk, Lubāns nāk
Pār kalniem, pār lejām!
Nāc, Lubān, šai vietā,
Teitan mīksta guļas vieta!

Ķīsīts sauca, ķīsīts brēca,
Ezerā gulēdams.
Kā nesauca, kā nebrēca:
Ķīsam sieva noslīkuse.

Līdaciņa velējās
Zaļas niedres galiņā:
Zīda kreklis, zelta vāle,
Sidrabiņa velētava.

Lielais vēzis mazo kūla,
Kam sajauca ūdentiņu;
Lielā paša vaina bija,
Kam ļipiņu kustināja.

Vēzi, vēzi, sukā galvu,
Liec kronīti galviņā!
Līdaciņas kumeliņi
Iemauktiņus žvadzināja.
 

Reklāma
Reklāma