Ģimenē pirmklasnieks. Skolas gaitu sākuma svinēšanas nozīme un vecāku iespējas būt līdzās

Septembris daudzās ģimenēs ienes milzu pārmaiņas.

FOTO: Shutterstock.com

Septembris daudzās ģimenēs ienes milzu pārmaiņas. Ja lielāku skolēnu vecākiem dienas ritms un režīms ir skaidrs, tad mazais pirmklasnieks un viņa vecāki tiek iemesli juceklīgā situācijā – kā organizēt bērna uzraudzību un nodarbināšanu pēc stundām, ja skola nenodrošina pieskatīšanu pēc skolas? Vai ļaut jaunajam skolēnam no skolas doties mājās vienam? 

 

1. septembris un vecāku darbs

Par vecāku tiesībām, sagaidot Zinību dienu, kā arī kādas iespējas vecākiem ir atrast laiku darba dienas vidū, lai no skolas uz mājām nogādātu bērnu, jautājām Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības juristam un konsultantam darba tiesību jautājumos Kasparam Rācenājam
“Darba likums nenoteic, ka 1. septembrī darba devējam vecākiem, kam bērni uzsāk skolas gaitas, obligāti jāpiešķir brīvdiena. Tomēr darba devējs saviem darbiniekiem var noteikt labvēlīgākus noteikumus, nekā to paredz Darba likums. Visbiežāk darba devēji ir saprotoši un piešķir brīvu darba dienu darbiniekiem, kuru bērni iet 1.- 4. klasē,” stāsta speciālists. K. Rācenājs piemin vēl kādu aspektu - piešķirot darbiniekiem brīvdienu 1. septembrī, nedrīkst piemirst par dzimumu līdztiesību. Arī tētis ir tiesīgs izmantot iespēju apmeklē skolu kopā ar mazo skolēnu.

 

Svarīgi skolas sākšanos svinēt

Skolu psiholoģe Aira Briede akcentē, ka ģimenes – mammas, tēta un pat vecmāmiņu un vectētiņu atbalsts pirmajā skolas dienā ir ļoti svarīgs gan pirmklasniekam, gan lielākiem skolēniem. “Vecākiem būtu jāatbalsta bērns skolas gaitas uzsākot, bet ir svarīgi arī sajust, kad mazais ir gatavs atlaist roku un doties iekšā pats. Esmu novērojusi, ka grūtākais brīdis ir tad, kad jāatlaiž mammas roka un vienam jādodas iekšā skolā vai klasē. Jāklausās, ko saka bērns. Ja viņš saka “Es pats!”, tad jāļauj to darīt, jo, uzsākot skolas gaitas, patstāvība būtu jādod un jāattīsta.” Psiholoģe uzsver, ka skolas sākumu vajadzētu uztvert kā svētku dienu un attiecīgi arī atzīmēt ne tikai pirmklasnieku ģimenēs. Kopīga svētku svinēšana satuvina. Kopīga mācību gada sākuma svinēšana izglītības procesu bērna acīs padara svarīgu un nozīmīgu. Ir jāsvin ne tikai dzimšanas dienas, bet arī izlaidumi un, protams, skolas sākšanās. 


Te ieteikumi, kā skaisti nosvinēt skolas sākumu!

 

Reklāma
Reklāma

Kad 1. septembris ir nosvinēts un sākas ikdiena, rodas virkne citu problēmu – kā bērnu no skolas nogādāt uz mājām?

Kaspars Rācenājs stāsta, ka no likumu viedokļa sākumskolēnu vecākiem nekādu īpašu privilēģiju nav, tomēr ir daži risinājumi, kurus ieteicams izmantot vien tad, ja ir iespējama konstruktīva komunikācija ar darba devēju.
 

  • Kamēr mazais skolēns vēl tikai adaptējas jaunajai dzīvei skolā, viens no vecākiem var pāriet uz nepilna darba laika darbu (Darba likuma 134.p.2.d.). Attiecīgi, strādājot par stundu mazāk, viņš saņems arī mazāku algu. Rācenājs gan brīdina, ka atgriezties uz pilna darba laika slodzi tad var būt problemātiski, jo darba devēja pienākums nav ņemt darbinieku atpakaļ uz vecajiem darba līguma noteikumiem.
     
  • Izmantot papildatvaļinājuma laiku, kas atkarībā no bērnu skaita ģimenē, katram vecākam – gan tēvam, gan mātei, pienākas 1 līdz 3 dienu apmērā. Kopā tās var būt pat 6 atvaļinājuma dienas abiem vecākiem kopā. Rācenājs norāda, ka likums gan paredz, ka atvaļinājuma laiku var izvēlēties tikai tie vecāki, kuri audzina bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem, tomēr arī citās situācijās var runāt ar darba devēju. Papildatvaļinājuma stundas var sadalīt tā, lai katru dienu iegūtu papilu brīvu stundu, lai nogādātu bērnu mājās pēc skolas. Likums neliedz šādi sadalīt papildatvaļinājuma dienas, bet neuzliek arī par pienākumu darba devējam ņemt vērā šo darbinieka vēlmi. Mēģiniet vienoties!
     
  • Pusdienas pārtraukuma stundu var pārcelt uz laiku, kad ir jāizņem bērns no skolas. Arī šajā gadījumā ir jāvienojas ar darba devēju, jo ir profesijas, kurās tas nav iespējams.

 

Esam apkopojuši arī vecāku pieredzi, kā risināt situāciju:
- ja nepieciešams bērnu vest ātrāk mājās no skolas vai nogādāt uz kādiem ārpusskolas pulciņiem, vienoties ar darba devēju par nepilnu darba dienu, var atstrādāt šo stundu citā laikā;
- sadraudzēties ar kāda kaimiņos dzīvojoša klasesbiedra vecākiem vai vecvecākiem, kas var paņemt no skolas bērnu pēc stundām;
- ja bērns patstāvīgs, ar vecāku zīmi skolas vadībai atļaut viņam no skolas doties mājās pašam;
- algot aukli, kas bērnu izņem un atved mājās pēc skolas;
- ieplānot ikgadējo atvaļinājumu septembrī, lai palīdzētu skolēnam adaptēties skolas režīmam un būt viņam līdzās.


Lai veiksmīgs skolas sākums!