Praktiski ieteikumi, kā ceļot droši un patīkami kopā ar ģimeni

Ceļošana saistās ar pozitīvām emocijām un atpūtu un lieliski kopā pavadītu laiku. Lai došanās atpūtas braucienā sagādātu pēc iespējas mazāk rūpju un raižu, tālredzīgi ir laikus parūpēties par drošu ceļošanu. Īpaši tad, ja brauciens plānots kopā ar bērniem. 

Lai došanās atpūtas braucienā sagādātu pēc iespējas mazāk rūpju un raižu, tālredzīgi ir laikus parūpēties par drošu ceļošanu.

FOTO: Shutterstock.com

Lai došanās atpūtas braucienā sagādātu pēc iespējas mazāk rūpju un raižu, tālredzīgi ir laikus parūpēties par drošu ceļošanu.

 

Ceļošana saistās ar pozitīvām emocijām un atpūtu un lieliski kopā pavadītu laiku. Lai došanās atpūtas braucienā sagādātu pēc iespējas mazāk rūpju un raižu, tālredzīgi ir laikus parūpēties par drošu ceļošanu. Īpaši tad, ja brauciens plānots kopā ar bērniem. 

 

Ieceļošanas atļaujas un vīzas
Ir valstis, uz kurām ceļojot,  vīza nav nepieciešama, bet vajadzīga ieceļošanas atļauja, tāpēc, dodoties uz ārzemēm, noteikti ir jāpārliecinās par ieceļošanas kārtību katrā konkrētajā valstī. Turklāt daudzu valstu vēstniecības atrodas ārpus Latvijas, līdz ar to vīzas noformēšana jāplāno laikus. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki netiek ielaisti valstī un ir spiesti doties mājās, jo pirms ceļojuma nav noskaidrojuši, ka nepieciešama ieceļošanas atļauja vai vīza. Tāpat vēlams noskaidrot, vai ieceļojot ārvalstī, ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina veiktās vakcinācijas.  Vairums valstu tas nav obligāti, bet ir valstis, kurās bez vakcinācijas apliecinājuma var arī neielaist. Par vakcinēšanās nepieciešamību  jāinteresējas, piemēram, Austrumu slimnīcas Vakcinācijas  kabinetā vai konkrētās ārvalsts vēstniecībā.


Pārliecinies, vai pases ir derīgas ieceļošanai konkrētajā valstī!
Laikus ieskatieties pasē un pārliecinieties, vai tās derīguma termiņš atbilst to valstu prasībām, kuru robežas ir jāšķērso. Piemēram, ASV nevar ieceļot ar pasi, kurā nav iekļauti biometrijas dati, proti, ar vecā parauga "zilajām" pasēm.
Pases, kas izsniegtas uz 50 gadiem, nav izmantojamas ceļošanai uz valstīm, kuras nav Šengenas zonā, tai skaitā - arī iebraucot Īrijā un Lielbritānijā. Informāciju par ceļošanai nederīgām pasēm var lasīt Pilsonības un migrācijas dienesta mājaslapā. Jāņem vērā arī tranzītvalstu ieceļošanas noteikumi un noteiktais pases derīguma termiņš. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki dodas uz valsti, kur iebraucot, ir prasība, lai pases derīguma termiņš ir vēl vismaz 3 mēneši, bet jāšķērso valsts, kur pases derīguma termiņam jābūt vismaz 6 mēnešiem, tādējādi ceļotājs “iesprūst” tranzītvalstī un līdz galamērķim netiek.


Iepazīstieties ar brīdinājumiem!
Latvijas ceļotāji, tai skaitā ģimenes ar bērniem, mēdz izvēlēties ļoti dažādus, arī eksotiskus ceļojumu galamērķus. Pirms tam ir vērts iepazīties ar Ārlietu ministrijas mājaslapā publicētajiem vairāk nekā 100 brīdinājumiem par drošības situāciju un citiem ar drošu ceļošanu saistītiem jautājumiem dažādās valstīs un teritorijās.
Saistībā ar pēdējā laikā Eiropā notikušajiem terorisma uzbrukumiem Konsulārais departaments aicina Latvijas valstspiederīgos ārvalstīs ievērot maksimālu piesardzību un  īpaši izvairīties no tādu objektu apmeklējuma, kuros vienlaikus uzturas liels skaits cilvēku. Tāpat ministrija aicina būt piesardzīgiem, izmantojot sabiedrisko transportu un apmeklējot tūristu iecienītas vietas.
Ir reģioni un valstis, kuru apmeklējumu Ārlietu ministrija aicina rūpīgi izvērtēt. Ceļojumu brīdinājumos ir iekļauta informācija par iekšpolitisko situāciju, vietējiem likumiem un paražām, kuru neievērošana var radīt problēmas. Mājaslapas Ceļojumu brīdinājumu sadaļā ir pieejama arī karte, kur var atrast Latvijas Republikas pārstāvniecības ārvalstīs. Pirms dodieties uz kādu valsti, noteikti pārrunājiet arī ar bērniem, kāda ir vieta, kur plānojat viesoties un kā rīkoties neparedzētās situācijās.


Izmantojiet aplikāciju!
Mobilā aplikācija "Ceļo droši" ir kompakta Ārlietu ministrijas mājas lapas konsulārās sadaļas versija. Aplikācijā var iepazīties ar ceļojumu brīdinājumiem, pārliecināties, vai ceļojuma plānošanai veikts viss nepieciešamais, atrast Latvijas pārstāvniecību kontaktinformāciju, tai skaitā fotogrāfijas, kas palīdzēs atpazīt pārstāvniecību ēkas, kā arī pieejams diennakts tālrunis ārkārtas situācijām+ 371 26 33 77 11, lai ātri un ērti varētu nekavējoties sazināties ar Konsulārā departamenta dežurantu.
Aplikāciju iespējams lejuplādēt AppStore un GooglePlay kā Android, tā Apple viedtālruņu lietotājiem.


Reģistrējieties Konsulārajā reģistrā!
Ceļotājiem ir pieejams Konsulārais reģistrs, kurā aicināti reģistrēties visi, kas īslaicīgi (līdz sešiem mēnešiem) izceļo no Latvijas. Konsulārā reģistrā pieejamo informāciju Ārlietu ministrija izmanto tikai ārkārtas gadījumos, ja kādā no valstīm ir radusies plaša mēroga krīzes situācija un ir steidzami jāapzina Latvijas valstspiederīgie konkrētajā valstī . Tādēļ nav jāraizējas, ka sniegtā informācija tiks izmantota citiem mērķiem. Reģistrēšanās ir brīvprātīga un bez maksas. Vienlaikus  iespējams reģistrēt ceļojumam visu ģimeni vai ceļotāju grupu.  Nepieciešamības gadījumā krīzes situācijā Ārlietu ministrija tieši sazināsies ar Konsulārajā reģistrā iekļautajām personām un noskaidros, vai ir nepieciešama konsulārā palīdzība. Reģistrēties var portālā www.latvija.lv. Ārkārtas situācijās ārvalstīs Konsulāro departamentu iespējams sazvanīt 24/7 režīmā pa tālruni ārkārtas situācijām +371 26 33 77 11 vai rakstīt uz e-pastu palidziba@mfa.gov.lv.

Ja ārvalstī rodas krīzes situācija, piemēram,  - plūdi, cunami vai terora akts un tiek apdraudēta ceļotāju drošība un/vai veselība, var tikt izmantots SMS apziņošanas mehānisms – Ārlietu ministrija ar Latvijas mobilo operatoru starpniecību ceļotājiem krīzes skartajā valstī nosūta SMS ar aktuālo informāciju, piemēram, kā rīkoties un kur iespējams saņemt konsulāro palīdzību.


Iegādājieties apdrošināšanu!
Noformējot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) un ceļojumu apdrošināšanu, var ietaupīt ģimenes finanšu līdzekļus. EVAK var noformēt bez maksas un tās derīguma termiņš ir trīs gadi. EVAK  nodrošina pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu ES iedzīvotājiem ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā vietējiem valsts iedzīvotājiem. Piemēram, ja valstī ir noteikts, ka par pirmo palīdzību jāmaksā 5 eiro, tad arī Latvijas valstspiederīgajiem nebūs jāmaksā vairāk. Tiesa, tas attiecas tikai uz pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību valsts medicīnas iestādēs, nevis plānveida veselības pakalpojumiem. EVAK  nesedz izdevumus, kas saistīti ar medicīnisko evakuāciju. Piemēram, ja ir gūta trauma slēpojot un nepieciešama transportēšana uz Latviju, tas var izmaksāt līdz pat 25 tūkstošiem eiro. Šīs izmaksas segs apdrošināšanas kompānija, ja ceļotājs būs savlaicīgi noformējis arī privāto ceļojumu apdrošināšanas polisi.


Dokumentu drošība!
Ja ārvalstī ir pazuduši vai bojāti ceļošanas dokumenti, jāsazinās ar tuvāko Latvijas  pārstāvniecību, lai saņemtu jaunu pagaidu ceļošanas dokumentu – atgriešanās apliecību. Tā būs izmantojama, lai atgrieztos mājās, nevis turpinātu ceļojumu. Par nozagto vai nozaudēto pasi ir jāziņo Konsulārajam departamentam vai Latvijas pārstāvniecībai, lai dokumentu iekļautu Nederīgo dokumentu reģistrā. Ja valstī nav Latvijas pārstāvniecības, palīdzēt var jebkura cita ES valsts pārstāvniecība, kas atrodas minētajā valstī. Taču šādos gadījumos vislabāk par atbilstošāko rīcību sazināties ar Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni +371 26 33 77 11.


Finansiāls atbalsts krīzes situācijā
Ja ceļotājs ārkārtas situācijā ārvalstīs paliek bez finanšu līdzekļiem un nav pieejamas citas palīdzības saņemšanas iespējas, persona var lūgt sniegt materiālu atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 “Materiālās palīdzības nodrošināšanas kārtība ārkārtas situācijā ārvalstī nonākušai personai”.
Materiālā palīdzība var tikt piešķirta gadījumā, ja Latvijas valstspiederīgajam nav pieejamas citas finansiālās palīdzības saņemšanas iespējas – to nevar sniegt pašvaldība, kurā persona deklarējusi dzīvesvietu, tuviniekiem nav līdzekļu, ko pārskaitīt ar starptautisko naudas pārvedumu kompāniju vai  Konsulārā departamenta starpniecību, un persona ārkārtas situācijā ārvalstī ir nonākusi no savas gribas un rīcības neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Latvijas pārstāvniecība vai Konsulārais departaments var izsniegt valsts aizdevumu, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus (transporta izdevumus). Aizdotā summa ir jāatmaksā trīs mēnešu laikā.  Ja to neatmaksā,  lieta tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu piedziņas uzsākšanai.
Lai saņemtu materiālo palīdzību, personai, kura atrodas ārkārtas situācijā ārvalstī, ir jāvēršas Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī vai Konsulārajā departamentā Latvijā, ja ārvalstī, kur persona atrodas, nav Latvijas pārstāvniecības.
Materiālā palīdzība ir izmantojama, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos ceļa izdevumus, proti, lidmašīnas, autobusa, vilciena vai cita veida transporta biļeti, kuru iegādājas Latvijas pārstāvniecība vai Konsulārais departaments Latvijā.Materiāla tapšanā izmantota informācija no raidījuma “Kā labāk dzīvot”. Stāsta Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāves Sandra Salmiņa-Šuke un Guna Japiņa. 

Reklāma
Reklāma

 

Autors: Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm