Pirms ceļo uz Norvēģiju - uztaisi pasi, e- ID šī valsts neatzīst

Izmaiņas ieceļošanas kārtībai Norvēģijā - šī valsts neatzīst e-ID, tādēļ pirms ceļot uz Norvēģiju, jābūt derīgai pasei, informē Latvijas Ārlietu ministrija. Par minētām izmaiņām ir informētas gan lielākās aviokompānijas, gan Latvijas Tūrisma aģentu asociācija.

Šis personu apliecinošais dokuments vismaz pagaidām nav derīgs ceļošanai uz Norvēģiju. Foto: www.kasjauns.lv

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Šis personu apliecinošais dokuments vismaz pagaidām nav derīgs ceļošanai uz Norvēģiju. Foto: www.kasjauns.lv

 

Latvijas pilsoņi Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs var ieceļot ar pasi vai personas apliecību atbilstoši 2004. gada 29. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (turpmāk tekstā – Direktīva). Dalībvalstīm direktīvas noteikumi bija jāievieš savos normatīvajos aktos.

 

2012.gada martā Ārlietu ministrija izsūtīja visām valstīm, tai skaitā Norvēģijas Karalistei, notu ar personas apliecību (e-ID karšu) paraugiem, tā savlaicīgi informējot par Latvijas jaunieviesto ceļošanas dokumentu.

 

Šī gada 24.aprīlī Ārlietu ministrija saņēma Norvēģijas vēstniecības Rīgā notu par to, ka Latvijā izsniegtās personu apliecības šobrīd netiek atzītas kā Latvijas pilsoņu ceļošanas dokuments Norvēģijā. Minētā informācija nekavējoties tika nodota Latvijas kompetentajām iestādēm – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Valsts robežsardzei, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, AS „Air Baltic Corporation” un Latvijas Tūrisma aģentu asociācijai. Tāpat tika veiktas izmaiņas Ārlietu ministrijas mājaslapā sadaļā „Ceļo droši”.

 

Reklāma
Reklāma

Norvēģijas vēstniecība Rīgā līdz šim nav varējusi Ārlietu ministrijai sniegt sīkāku skaidrojumu par minēto lēmumu. Līdz ar to Ārlietu ministrija ir vērsusies Norvēģijas kompetentajās iestādēs ar lūgumu sniegt skaidrojumu, kāpēc Latvijas pilsoņiem liegts  ieceļot Norvēģijā ar personas apliecībām, neskatoties uz Direktīvā noteikto. Līdz turpmākajiem paziņojumiem Ārlietu ministrija lūdz Latvijas pilsoņus ceļošanai uz Norvēģiju izmantot pasi.

 

Ministrija arī informē, ka līdzīga situācija bija izveidojusies ar Latvijas pilsoņu ceļošanu uz Islandi - Latvijas pilsoņiem tika atteikta ieceļošana valstī, ja personu ceļošanas dokumentu derīguma termiņš bija mazāks nekā trīs mēneši pēc plānotās izceļošanas no Islandes. Latvijas konsulārā dienesta darbības rezultātā Islande veica grozījumus nacionālajos normatīvajos tiesību aktos, nodrošinot pilnu atbilstību Direktīvai. Tā, ieceļojot Islandē, Latvijas pilsoņu ceļošanas dokumentiem vairs netiek piemērota pirms tam noteiktā prasība par trīs mēnešu derīguma termiņu pēc izceļošanas.

 

Personas, kuras skāruši Norvēģijas puses ierobežojumi attiecībā uz ieceļošanu ar personas apliecībām, var par atgadījumu informēt arī Eiropas Komisiju  un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociāciju.