PTAC aicina vērsties savās bankās un vienoties par zemākiem ikmēneša kredītmaksājumiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina kredītiestādes aktīvāk veikt pasākumus EURIBOR likmes pieauguma radīto seku mazināšanai, kā arī rosina patērētājus vērsties kredītiestādēs.
Atbilstoši pieejamajiem datiem patlaban Latvijas patērētāju hipotekārajiem kredītiem tiek piemērotas vienas no augstākajām aizņēmuma procentu likmēm Eiropā.

FOTO: Shutterstock.com

Atbilstoši pieejamajiem datiem patlaban Latvijas patērētāju hipotekārajiem kredītiem tiek piemērotas vienas no augstākajām aizņēmuma procentu likmēm Eiropā.

Iepriekš EURIBOR likmes bijušas negatīvas, bet pēdējā gada laikā EURIBOR ir būtiski pieaudzis, tādējādi būtiski palielinot hipotekāro kredītņēmēju ikmēneša procentu maksājumus. Atbilstoši pieejamajiem datiem patlaban Latvijas patērētāju hipotekārajiem kredītiem tiek piemērotas vienas no augstākajām aizņēmuma procentu likmēm Eiropā. 

 

Diemžēl Latvijā praksē lielākoties tiek piemērotas tieši aizņēmuma procentu likmes ar mainīgiem procentiem, kas veidojas no EURIBOR likmes un bankas pievienotās likmes. Šajā gadījumā risku par EURIBOR nākotnes likmi uzņemas patērētājs. Savukārt kredītiestāžu piedāvātās likmes, kas tiek fiksētas uz ilgāku termiņu (parasti 3-5 gadi), ir būtiski augstākas, tādējādi patērētāji šādus līgumus neizvēlas. 

 

PTAC uzskata, ka šāda situācija nav samērīga pret patērētājiem, kas ir līguma vājākā, tādējādi vairāk aizsargājamā puse. Īpaši, ja līgumos tiek noteikta minimālā EURIBOR robeža (piemēram, nulle), bet netiek noteikta tā maksimālā vērtība.  
 

Līdz ar to PTAC aicina kredītiestādes un licencētos patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus aktīvāk veikt pasākumus situācijas taisnīgākam risinājumam:

  • turpināt proaktīvi piedāvāt kredītņēmējiem vai noteiktām kredītņēmēju grupām iespēju vienoties par samazinātu kreditora pievienoto likmi;
  • atteikties vai būtiski samazināt komisijas maksu par līguma noteikumu pārskatīšanu saistībā ar šo situāciju, kā arī komisijas maksu par refinansēšanu vai pārkreditēšanu, jo to lielums bieži attur patērētājus no lēmuma par sev izdevīgu izmaiņu veikšanu;
  • attiecībā uz individuālu līgumu izpildi un grozījumu slēgšanu nepiemērot vispār vai samazināt līgumsodus vai nokavējuma procentus par īslaicīgi pieļautajiem saistību pārkāpumiem.
Reklāma
Reklāma

 

PTAC aicina arī patērētājus vērsties kredītiestādēs, kas izsniegušas kredītu, lai meklētu abpusēji pieņemamu, konkrētā situācijā piemērotu un izdevīgu risinājumu ikmēneša maksājumu samazināšanai. 

 

Vienlaikus PTAC atgādina, ka saistībā ar līgumu un vienošanās grozījumiem:

  • piemērojami normatīvie akti, kas ir spēkā darījuma slēgšanas dienā (Civillikuma 3. pants);
  • kreditēšanas līgumu grozījumu slēgšanas gadījumā patērētāja spēja atmaksāt kredītu atkārtoti nav jāvērtē, ja ar grozījumiem tiek panākts ikmēneša maksājumu apmēra samazinājums.  

 

Papildus PTAC uzskata, ka būtu nepieciešams strādāt pie risinājumiem, lai veicinātu patērētāju mobilitāti, kā to norādījusi arī Latvijas Banka, proti, mazināt juridiskos un ekonomiskos šķēršļus pārkreditācijai pie citas kredītiestādes (piemēram, novēršot atkārtotas darbības, kur jāmaksā valsts nodevas, jāapmaksā notāra pakalpojumi, jāveic nekustamā īpašuma pārvērtēšana).

Saistītie raksti