Daļai rīdzinieku līdz 1. janvārim NĪN atvieglojumu saņemšanai jāreģistrē elektroniskās saziņas kanāls. Uzzini, kuriem, un kā to izdarīt?

Lielu daļu rīdzinieku gada izskaņā pārsteidzis paziņojums no Rīgas domes, ka iedzīvotājiem līdz 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai, lai no nākamā gada varētu turpināt saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus.
Ja nebūs reģistrēts elektroniskās saziņas kanāls, no 1. janvāra NĪN atvieglojumi netiks aprēķināti.

FOTO: Shutterstock.com

Ja nebūs reģistrēts elektroniskās saziņas kanāls, no 1. janvāra NĪN atvieglojumi netiks aprēķināti.

Ja nebūs reģistrēts elektroniskās saziņas kanāls, no 1. janvāra NĪN atvieglojumi netiks aprēķināti, un iedzīvotāji saņems paziņojumus par nepieciešamību veikt NĪN samaksu pilnā apmērā. Ja oficiālā elektroniskā adrese jau izveidota vai arī visa ar NĪN saistītā korespondence jau tiek saņemta e-pastā, iedzīvotājiem nekas nav jādara un vēršanās pārvaldē nav nepieciešama.

 

Uz ko prasība neattieksies?

Kā norāda Rīgas dome, prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz sekojošiem nodokļu maksātājiem:

  • pensionāriem,
  • personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti,
  • personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem,
  • personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu,
  • politiski represētām personām.

 

Šiem nodokļu maksātājiem pārvaldē iesniegums par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinoši dokumenti jāiesniedz tikai tad, ja šī informācija nav pārvaldē iesniegta jau iepriekš.

 

Savukārt pārējiem nodokļu maksātājiem – fiziskām personām, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt pārvaldē pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar pārvaldi ar e-pasta starpniecību.

 

Reklāma
Reklāma

Kā pieteikties elektroniskai saziņai?

Pieteikties elektroniskai saziņai ar pašvaldību iespējams:

  • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi ŠEIT;
  • portālā www.eriga.lv sadaļā “Nekustamā īpašuma nodoklis”, izmantojot pakalpojumu “E-dokumentu iesniegums”;
  • portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “”Nekustamais īpašums”, e-pakalpojums “E-pasta un SMS pieteikums”;
  • iesniedzot iesniegumu elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz adresi pip@riga.lv;
  • pa pastu, nosūtot iesniegumu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei Terēzes ielā 5, Rīgā, LV-1012.

 

 

Kāpēc šāda sistēma ieviesta?

Rīgas domē norāda, ka šāda sistēma ieviesta, lai palielinātu elektroniskās dokumentu aprites īpatsvaru, taupītu pašvaldības budžeta līdzekļus, dabas un energoresursus.

"Nodokļa maksātājam, kas spēj efektīvi darboties elektroniskajā vidē, ir iespēja ar minimālu laika patēriņu un pūlēm nodibināt elektronisko saziņas kanālu dokumentu apritei ar pašvaldību, vienlaikus samazinot izdevumus par sūtījuma fizisko piegādi," teikts Rīgas domes paziņojumā.

Saistītie raksti