Valstī ārkārtas situācija. Vai jāmaina ūdens skaitītāji, ja tiem beidzies termiņš?

Kāda māmiņa ir neizpratnē par apsaimniekotāja prasību veikt ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu, jo tiem decembrī beidzies verifikācijas termiņš. Vai tiešām jāielaiž savā dzīvoklī svešs cilvēks laikā, kad Covid – 19 dēļ valstī izsludināta ārkārtas situācija? Valdības rīkojums ir nepārprotams – ūdens skaitītājus tagad var nemainīt!  

FOTO: Shutterstock.com

Pandēmijas apstākļos obligātie veirificēšanas termiņi var pagaidīt.

Māmiņa jautā: “Vai tagad, covid laikā, ir obligāti jāmaina ūdens skaitītāji, ja tiem beidzies verifikācijas termiņš? Nevēlos, lai tagad mūsu dzīvoklī nāktu kāds svešinieks, jo mājās ir gan omīte krietnos gados, gan arī pavisam mazs bērniņš, turklāt meistars pirms tam būs bijis vēl citos mājokļos. Kā ir pēc likuma – vai tagad var nemainīt ūdens skaitītājus? Ja to nedarīsim, mums neaprēķinās soda naudu?”

Atbild “Rīgas namu pārvaldnieks” Komunikācijas daļas vadītājs Krists Leiškalns: “Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju noteiktas izmaiņas ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) verificēšanas termiņā un tiem klientiem, kuriem ŪPS verificēšanas datums ir beidzies pirms vai beidzas ārkārtējās situācijas periodā, tas tiks pagarināts par trim mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tātad ŪPS būs jānomaina vai jāverificē trīs mēnešu laikā pēc tam, kad tiks atcelta ārkārtējā situācija valstī. 

Piemēram, ja ŪPS verificēšanas datums beidzies pirms 2020. gada 8. novembra vai beidzies periodā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim, kas ir šī brīža noteiktais ārkārtējās situācijas periods, ŪPS verificēšanas datums tiek pagarināts līdz 2021. gada 7. maijam. Proti, pieļaujamais laika periods ŪPS verificēšanai un nomaiņas akta un sertifikāta iesniegšanai pārvaldniekam ir trīs mēneši pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tāpat netiek pieņemtas ŪPS rādījumu lapiņas, rādījumus jāiesniedz elektroniski. “Rīgas namu pārvaldnieka” klienti to var izdarīt gan interneta vietnē, gan ar SMS starpniecību. Savukārt, ja kāda iemesla dēļ nav iespējas iesniegt ŪPS rādījumus ārkārtējās situācijas periodā, arī par to nav pārlieku jāraizējas. Ministru kabineta noteikumi paredz – ja dzīvokļa īpašnieks ārkārtējās situācijas laikā nav iesniedzis informāciju par ŪPS rādījumu pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā, tad ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma (dzīvokļa) vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem.”