Katras ziemas bubulis - apkures rēķins: vai es gadījumā nemaksāju arī par kaimiņa liekajiem radiatoriem?

Latviju skārušais aukstuma vilnis atkal iedzīvotājiem licis saskarties ar katras ziemas lielajām zobu, proti, rēķiniem par apkuri. Kad, ieraugot par aprēķināto summu, nākas secināt, ka par siltumu jāatdod teju vai visa alga, rodas jautājums - vai gadījumā nenākas piemaksāt arī par kaimiņu?

FOTO: Shutterstock.com

Žurnālā "Likums un Taisnība" ar jautājumu par kaimiņa papildu radiatoriem vērsās Jūrmalas iedzīvotājs Edmunds: "Mani daudzdzīvokļu mājas kaimiņi nesankcionēti ielikuši papildu apkures radiatorus, kas nomāc kaimiņu dzīvokļu apkures sistēmu. Līdz ar to arī jautājumi: kādos gadījumos īrnieks savā dzīvoklī drīkst ielikt papildu centrālās apkures radiatorus, ar ko un kā šīs darbības ir jāsaskaņo; ja dzīvokļos nav uzstādīti patērētās enerģijas skaitītāji, kā aprēķina maksu par siltumu gadījumos, ja kādā dzīvoklī uzstādīti papildu radiatori; kāda atbildība ir iedzīvotājam, ja viņš nesankcionēti savā dzīvoklī ir pārplānojis siltumsistēmu un uzlicis papildu radiatorus?"

 

Zane Leite, Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, "Likumam un Taisnībai" skaidro:
"Ja dzīvokļa īpašnieks vēlas savā mājoklī veikt inženierkomunikāciju pārbūvi, kas ir šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, konkrētajā gadījumā uzstādīt papildu radiatorus, viņam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jābūt izstrādātam būvprojektam, kā arī Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā jāsaņem šīs mājas dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana."

 

Lai aprēķinātu siltumenerģijas patēriņu dzīvoklī, kurā ir uzstādīts papildu radiators, ir jāvēršas siltumenerģijas piegādes uzņēmumā – uzņēmumā ir speciālisti, kuri procentuāli var noteikt siltuma patēriņu, skaidro pašvaldībā. 

Leite norāda: "Dzīvokļa īpašnieks, veicot patvaļīgu kopīpašumā esošo komunikāciju pārbūvi, atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Būvniecības noteikumu 152. pants). Dzīvokļu īpašnieki, kuru tiesības ir aizskartas, pārvaldot dzīvojamās mājas kopīpašuma daļu, var vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzību, piemērojot Civillikuma normas, kas regulē kopīpašnieku savstarpējās attiecības."

Reklāma
Reklāma

Lai aprēķinātu siltumenerģijas patēriņu dzīvoklī, kurā ir uzstādīts papildu radiators, ir jāvēršas siltumenerģijas piegādes uzņēmumā – uzņēmumā ir speciālisti, kuri procentuāli var noteikt siltuma patēriņu, skaidro pašvaldībā


 Civillikuma 1068. panta pirmajā daļā teikts: "Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet, ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne vien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti."

Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 907 Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām 3.1 punktā ir noteikts, ka dzīvokļu īpašumos sadalītā dzīvojamā mājā pārvaldnieks kopīpašuma daļā ietilpstošo iekārtu un inženierkomunikāciju daļas, kas atrodas atsevišķos īpašumos, vizuāli pārbauda pārvaldīšanas līgumā noteiktajā kārtībā. 

Ja dzīvokļa īpašnieks pārvaldniekam nenodrošina iespēju veikt vizuālo pārbaudi, šo faktu fiksē dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā.

 

Informācija no portāla Kasjauns.lv