Vai zināji, ka atsevišķos ceļu satiksmes negadījumos var būt dalītā atbildība?

Liela daļa ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto autovadītāju ir nepieciešama skaidrojoša informācija, ja tiek atzīta abu šoferu vaina un OCTA zaudējumu atlīdzība tiek sadalīta atbilstoši katra atbildībai. Novērojumi liecina, ka autovadītāji, kas iepriekš nav saskārušies ar šādām avārijas situācijām, nezina un daudzi nav pat dzirdējuši, ka apdrošināšanas atlīdzības tiek dalītas proporcionāli ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto autovadītāju atbildībai.

Pēc negadījuma, kurā ir viens cietušais, OCTA atlīdzība tam tiek izmaksāta 100% apmērā. Savukārt gadījumā, kad zaudējumus radījušas divas vai vairākas personas, procentuālais dalījums starp tām var būt dažāds, piemēram, 20/80, 50/50 u.tml.

FOTO: Shutterstock.com

Pēc negadījuma, kurā ir viens cietušais, OCTA atlīdzība tam tiek izmaksāta 100% apmērā. Savukārt gadījumā, kad zaudējumus radījušas divas vai vairākas personas, procentuālais dalījums starp tām var būt dažāds, piemēram, 20/80, 50/50 u.tml.

 

Saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības datiem divas biežāk sastopamās avārijas situācijas ceļu satiksmē, kurās abi autovadītāji tiek atzīti par līdzatbildīgiem CSNg izraisīšanā, ir:

  • veicot kreiso pagriezienu, transportlīdzeklis saduras ar citu transportlīdzekli, kurš veic apdzīšanas manevru;
  • vienlaikus braucot atpakaļgaitā, piemēram, autostāvvietās, saduras divas automašīnas.

 

“Praksē visbiežāk zaudējumus ceļu satiksmes negadījumā nodara viens transportlīdzeklis, un tos atlīdzina apdrošinātājs, kas izsniedzis atbildīgā transportlīdzekļa OCTA polisi. Taču ir sarežģītāki gadījumi, kad par ceļu satiksmes negadījumā radītajiem zaudējumiem ir atbildīgi abi tajā ieskaitītie autovadītāji. Tad apdrošināšanas atlīdzību cietušajiem, kas vienlaikus ir arī vainīgie, izmaksā atbilstoši katra transportlīdzekļa vadītāja atbildības pakāpei, izņemot tos, kam ir DubultOCTA. No ERGO saņemtajiem OCTA pieteikumiem ik mēnesi vidēji 50 transportlīdzekļu negadījumos ir jāizskata, vai ar citiem apdrošinātājiem jāvienojas par dalītās atbildības gadījumiem,” stāsta Ivars Vismanis, ERGO Atlīdzību regulēšanas departamenta direktors.

Nosakot ceļu satiksmes negadījumā atbildīgo personu atbildības pakāpi, tiek ņemta vērā bīstamība, kas radīta, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.

Pēc negadījuma, kurā ir viens cietušais, OCTA atlīdzība tam tiek izmaksāta 100% apmērā. Savukārt gadījumā, kad zaudējumus radījušas divas vai vairākas personas, procentuālais dalījums starp tām var būt dažāds, piemēram, 20/80, 50/50 u.tml. Nosakot ceļu satiksmes negadījumā atbildīgo personu atbildības pakāpi, tiek ņemta vērā bīstamība, kas radīta, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.

Reklāma
Reklāma

 

“Ja zaudējumus ir nodarījušas vairākas personas, tad arī apdrošināšanas sabiedrības, kas atlīdzina nodarītos zaudējumus, var būt vairākas. Tāpat, ja cietusī persona vienlaicīgi ir līdzatbildīga, tā var saņemt tikai daļēju zaudējumu atlīdzību no otras puses OCTA apdrošinātāja,” skaidro Ivars Vismanis.

 

Lai samazinātu iespēju iekļūt ceļu satiksmes negadījumā, kurā autovadītājs var būt vienlaikus gan cietusī, gan zaudējumus nodarījusī persona, iteicams:

  • veicot kreiso pagriezienu, vienmēr pārliecināties kreisajā sānu atpakaļskata spogulī, vai kāds cits transportlīdzeklis nav jau uzsācis apdzīšanas manevru;
  • būt īpaši vērīgiem, ja automašīnas pārvietojas garākā kolonnā intensīvas satiksmes apstākļos;
  • būt ļoti uzmanīgiem un ieskatīties atpakaļskata spoguļos biežāk, braucot atpakaļgaitā, piemēram, degvielas uzpildes stacijā vai novietojot transportlīdzekli autostāvvietā, kā arī izbraucot no tās;
  • nepieciešamības gadījumā, novietojot transportlīdzekli stāvvietā vai izbraucot no tās, lūgt citu personu palīdzību;
  • censties novietot transportlīdzekli tā, lai izbrauktu no stāvvietas virzienā uz priekšu;
  • atcerēties, ka autostāvvietās vai degvielas uzpildes stacijās u.tml. teritorijās darbojas labās rokas princips – priekšroka ir tam vadītājam, kas atrodas pa labi.