Krāt naudu bērna nākotnei. Iespējas un riski

Ir ģimenes, kuras jau laicīgi domā par savu bērnu finansiālo labklājību nākotnē. Bankas piedāvā dažādus uzkrājumu veidus, ļaujot vecākiem izvēlēties savām vēlmēm un vajadzībām atbilstošāko. Kā neapjukt un izdarīt pareizo izvēli, stāsta Swedbank apdrošināšanas un investīciju jomas vadītājs Kristaps Kopštāls. 

Krāšanas veidi ir dažādi. Atliek izvēlēties savējo.

FOTO: Shutterstock.com

Krāšanas veidi ir dažādi. Atliek izvēlēties savējo.

Naudas krāšanas iespēju ir gana daudz. Vieni krāj naudu mājās, citi – izmanto banku piedāvātos pakalpojumus. Jebkurā gadījumā – jo ātrāk vecāki sāks rūpēties par bērna finansēm, jo lielāka summa gadu laikā tiks sakrāta. Swedbank apdrošināšanas un investīciju jomas vadītājs Kristaps Kopštāls norāda, ka visbiežāk vecāki uzkrājumus savu atvašu nākotnei sāk veidot bērna pirmo trīs gadu laikā. 

Uzkrājums bērnu nākotnei. Vecāki var izvēlēties, kāda summa ik mēnesi no viņu konta automātiski tiks pārskaitīta uzkrājuma kontā. 
Plusi:

 • Neatkarīgi no situācijas finanšu tirgū, līguma termiņa beigās, bērns saņems ne mazāk kā iemaksāto summu, atskaitot komisijas;
 • Naudas līdzekļi tiek ieguldīti atbilstoši krāšanas ilgumam. Jo ilgāks būs šis periods, jo naudas līdzekļi būs ar lielāku peļņas potenciālu; 
 • Uzkrājums tiek ērti veidots ar regulārām ikmēneša iemaksām, izvēlētajā apmērā un datumā;
 • Par iemaksām uzkrājuma kontā ik gadu iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus. Par katrām veiktajām iemaksām valsts atmaksā 20% kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu;
 • Jebkurā brīdī ir iespējams pārtraukt uzkrājumu un pie sakrātās naudas summas tikt klāt;
 • Izvēloties atvērt uzkrājuma kontu, tiek apdrošināta līguma slēdzēja dzīvība. Gadījumā, ja līguma slēdzējs zaudē dzīvību, apdrošināšanas kompānija uzkrājuma kontā ieskaitīs visu paredzēto naudas summu. Arī šādā gadījumā bērns saņems uzkrājumu;
 • Papildināt uzkrājuma kontu var jebkurš – ne tikai līguma slēdzējs, bet arī vecvecāki, krustvecāki un citas personas. 

Mīnusi:

 • Nodokļu atvieglojumi pienākas tikai tad, ja uzkrājuma termiņš noteikts – vismaz desmit gadi. Ja līgums tiek lauzts un vecāki pie finansēm vēlas tikt ātrāk, tad iepriekšējo gadu laikā saņemtie nodokļu atvieglojumi būs jāatmaksā. Lai no šāda situācijas izvairītos, Swedbank eksperts iesaka iemaksu veikšanu var pārtraukt, līgumu nelaužot.
 • Ja vecāki, šī pakalpojuma ietvaros, vēlas izmantot nodokļu atvieglojumus, līguma slēgšanas brīdī, bērnam ir jābūt ne vecākam par desmit gadiem. Naudas krāšanas periods notiek līdz bērna 18., 19., 20. vai 21. dzimšanas dienai. Lai izmantotu atvieglojumus, uzkrājuma līguma termiņam jābūt vismaz desmit gadi. 


Pilngadības krājkonts. Digitāla krājkase, kurā tiek uzkrāti finansiālie līdzekļi līdz bērna 18 gadu vecumam. Konts, kurš tiek atvērts uz bērna vārda.
Plusi:

 • Uzkrājumam nav riskantu svārstību, un to naudas summu, kas gadu laikā būs iemaksāta, bērns garantēti saņems;
 • Iemaksas var veikt jebkurš – vecāki, vecvecāki, krustvecāki un jebkura cita ieinteresētā persona;
 • Uzkrājumu var papildināt neierobežoti un ērti vēlamajā apjomā un brīdī. To iespējams apvienot arī ar regulāro maksājumu internetbankā;
 • Procentu likme tiek mainīta reizi gadā datumā. Peļņas procenti reizi gadā tiek pieskaitīti uzkrājuma pamatsummai.

Mīnusi:

 • Ņemot vērā esošās zemās procentu likmes (pilngadības krājkontam eiro valūtā šobrīd tā ir 0,05% gadā), šis nav pelnošs naudas krāšanas veids;
 • Visa nauda, kas tiek iemaksāta, paredzēta bērnam. Ja vecākiem ir nepieciešamība piekļūt šiem naudas līdzekļiem ātrāk par bērna 18 gadu vecumu, to iespējams izdarīt, tikai ar bāriņtiesas atļauju. 
 • Iemaksājot naudu pilngadības krājkontā, nodokļu atvieglojumi nepienākas.

 

Reklāma
Reklāma

Krājkonts. To var atvērt jebkurš, un tajā iespējams krāt naudu dažādām vajadzībām, tostarp, bērna nākotnei. 
Plusi:

 • Ērts naudas krāšanas veids tiem cilvēkiem, kuriem mērķis kādā laika periodā uzkrāt naudu, piemēram, ceļojumam, dzīvoklim, bērna nometnes apmaksai, bērna mācību gada uzsākšanas izmaksu segšanai un citām lietām;
 • Savām uzkrātajām finansēm var piekļūt, par to informējot banku septiņas dienas iepriekš;
 • Krājkonta atvēršana palīdzēs izvairīties no dažādiem lieliem tēriņiem, kas rodas mirkļa iegribas rezultātā.

Mīnusi:

 • Iemaksājot naudu krājkontā, nodokļu atvieglojumi nepienākas;
 • Ja pie naudas nepieciešams tikt steidzami, par pakalpojumu jāmaksā 0,4% no summas, kuru vēlies izņemt;
 • Nav iespējams norādīt bērnu kā naudas saņēmēju.

 

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana, jeb privātais portfelis. Ērts risinājums tiem klientiem, kuri vēlas investīciju lēmumus atstāt profesionāļu ziņā. 
Plusi:

 • Beztermiņa līgums;
 • Iespējams izvēlēties sev piemērotāko ieguldījumu stratēģiju – ar lielākām peļņas iespējām vai drošākiem ieguldījumiem;
 • Profesionāla ieguldījumu pārvaldīšana;
 • Par iemaksām uzkrājuma kontā, ik gadu iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus. Par katrām veiktajām iemaksām, valsts atmaksā 20% kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu;
 • Jebkurā brīdī ir iespējams pārtraukt uzkrājumu un pie sakrātās naudas tikt klāt;
 • Naudai jebkurā brīdī var piekļūt tas, kurš līgumu noslēdzis. Ja persona zaudējusi dzīvību, pie finansēm iespējams tikt personai, kuru līguma slēdzējs iepriekš norādījis – piemēram, bērns. 

Mīnusi:

 • Tik, cik kontā nauda iemaksāta, tik arī līguma slēdzējs vai norādītais labuma guvējs saņems, bez papildus procentiem;
 • Nodokļu atvieglojumi pienākas tikai tad, ja izmaksa no uzkrājuma netiek veikta desmit gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Ja līgums tiek lauzts un pie finansēm vēlas tikt ātrāk, tad iepriekšējo gadu laikā saņemtie nodokļu atvieglojumi, būs jāatmaksā.