Bērns. Skola. Nauda. Ko runāt ar bērniem, ja iespējas visiem nav vienādas?

Maksāt bērniem par mājasdarbiem? Pirkt jaunāko telefonu vai modernāko mantu tik tāpēc, ka kādam citam klasē tāds ir? Atbildes dažkārt nav viegli atrast. Latvijas Universitātes studenti kopā ar mācībspēkiem izstrādājuši rokasgrāmatu, kurā vecāki tiek mudināti runāt ar bērniem par finanšu procesiem, tai skaitā arī par to, kā sabalansēt vēlmes, vajadzības un iespējas.

FOTO: Shutterstock.com

Vienmēr svarīgi saprast atšķirību starp vēlmēm un vajadzībām.

Kā lasīt rakstu?

  • Zilajā lodziņā pa kreisi ir atspoguļots bērnu skatījums uz problēmu.
  • Pelēkajā lodziņā pa labi ir vecāku sacītais.
  • Gaiši zilajā lodziņā apakšā ir pētnieku ieteiktā tēma sarunai ar bērnu. 

 

Reklāma
Reklāma

Par rokasgrāmatu

Balstoties uz LU pētījumā iegūtiem datiem no 64 intervijām un fokusa grupu diskusijām ar bērniem, vecākiem un pedagogiem, ir izstrādāta rokasgrāmata bērnu finanšu lietpratības veicināšanai „Ko bērni var vecākiem iemācīt par naudu?”, kurā vecāki tiek mudināti skaidrot bērniem, mācīt un pašiem pievērst uzmanību tiem šķietami vienkāršajiem ikdienas finanšu procesiem, kuros iesaistīti viņu sākumskolas vecuma bērni, tādējādi pašiem iegūstot papildus zināšanas un stiprinot savas mājsaimniecības un tādējādi arī savu bērnu nākotni. Rokasgrāmata apvieno bērnu, pedagogu un vecāku pieredzi, rekomendācijas un labās prakses piemērus.

SKATIES VISU ROKASGRĀMATU!