Vai īpašniekam ir jāsavāc lapas, kas no viņa koka lielā daudzumā nobirst kaimiņu pagalmā?

"Privātmājā Liepājā, Zāļu ielā 5, dzīvo 93 gadus veca kundze, mana radiniece, kurai es palīdzu. Viņai dārzā aug divas ābeles un plūme. Toties blakus, pusmetru no žoga daudzdzīvokļu mājas Zāļu ielā 3A pagalmā aug milzīgs koks, līdzīgs papelei, ar lielām lapām. Vējš gandrīz visu laiku pūš no koka puses. Pagājušajā gadā savācām 28 lielos 200 litru maisus ar lapām, nolikām ielas malā, pašvaldība aizveda bez maksas. Šogad avīzē "Kurzemes Vārds" bija rakstīts, ka lapas un nopļauto zāli drīkstēs likt tikai 100 litru marķētos Vides pakalpojumu grupas priekšapmaksas maisos, viens maiss maksā 1,75 eiro, cenā ietverta aizvešana. Tad mums par kaimiņu koka lapu aizvākšanu būs jāmaksā gandrīz 100 eiro. Kāpēc mums ir jāmaksā par kaimiņu koka lapu aizvākšanu?" Jautā žurnāla "Likums un Taisnība" lasītāja liepājniece Aina.

 

FOTO: Shutterstock.com

Lapu grābšana daudziem ir neatņemama rudens sastāvdaļa.

Otrs jautājums, kas uztrauc Ainu, ir koka bīstamība. Lielā vējā pat bail iet no mājas ārā, koks nav nekāds jaunais, ja nu nogāžas. Aina šovasar savāca visu kaimiņmājas dzīvokļu īpašnieku parakstus, samaksāja 11 eiro un pašvaldībā saņēma atļauju koku nozāģēt. Atļauja ir derīga vienu gadu. Lai neapdraudētu ēkas, koku zāģēšanu pilsētā veic pakāpeniski, pa gabaliņam, sākot no galotnes, izmantojot pacēlāju. Arboristi teica, ka tas maksās 650 eiro. Kaimiņnama iedzīvotāji nebija ar mieru maksāt, ar to viss beidzās.
 

Šerpa atbilde
Uz "Likuma un Taisnības" jautājumu, vai par lapu aizvākšanu varētu samaksāt tie, uz kuru zemes koks atrodas, mājas Zāļu ielā 3A apsaimniekotāja Daiga Āreniece atbild šerpi: “Kādas muļķības! Kā tā tantīte lapas vākusi gadu desmitiem, lai vāc arī turpmāk. Māja ne par ko nemaksās!”

Āreniece arī neuzskata, ka koks ir bīstams: “Tam ir 120 vai 200 gadu, stāvēs vēl ilgi.” Tikmēr Zāļu ielā 5 dzīvojošajai kundzei tikai vieni kreņķi. Koka saknes ieaugušas viņas zemē, no augsnes izsūc visas barības vielas, dārzā puķes nīkuļo, āboli ir plūmju lielumā.


Lapas un zāli var nodot bez maksas
Liepājas Komunālās pārvaldes un Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls skaidro, ka Kurzemes Vārdā ievietotā informācija bija uzņēmuma Vides pakalpojumu grupa reklāmas raksts. Liepājniekiem nav obligāti jāpērk šie priekšapmaksas maisi, ir arī lētāki varianti.

Liepājā, Ezermalas ielā 11, atrodas "Eko Kurzeme" atkritumu šķirošanas laukums. Tur zaļos atkritumus – lapas, zarus un nopļauto zāli – var konteineros izbērt bez maksas. Transports gan jāgādā pašiem. Turpat pieņem arī citus šķirotos atkritumus (skat. uzziņu), un, aizvedot nobirušās lapas, vienlaikus var atbrīvoties arī no citiem krāmiem.

Ja nav sava transporta, "Eko Kurzeme" zaļajiem atkritumiem piedāvā 80 litru tilpuma brūni marķētus priekšapmaksas maisus par 70 centiem gabalā vai lapu kaudžu savākšanu ar iekrāvēju, vai klienta maisos sabērto lapu aizvešanu.

Zaļos atkritumus bez maksas var nodot arī SIA "Liepājas RAS" atkritumu šķirošanas laukumā Grobiņas novadā, desmit kilometru no Liepājas.

Aigars Štāls stāsta, ka Liepājas dome maisus ar pērnajām lapām agrāk bez maksas savāca Spodrības mēneša laikā aprīlī. Šogad Spodrības mēnesis pandēmijas pulcēšanās ierobežojumu dēļ nenotika, jo nedrīkstēja rīkot talkas. Nav zināms, vai pašvaldība šo bezmaksas iespēju piedāvās nākamajā pavasarī.

Jāpapildina noteikumi
Dažas pašvaldības savos saistošajos noteikumos ierakstījušas, ka no kaimiņu kokiem pagalmā sabirušās lapas ir jāsavāc koka īpašniekam. Lai kaimiņu starpā nebūtu konfliktu, ka sveši koki noēno dārzu, saistošajos noteikumos paredzētas noteiktas prasības – maksimālais dzīvžoga augstums un koku stādīšanas attālums no zemes gabala robežas atkarībā no koka augstuma.

Aigars Štāls atzīst, ka Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 34 Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu šādu prasību diemžēl nav.

Labas idejas varētu aizņemties no citām pašvaldībām, Piemēram, 2012. gadā pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr. 11 Pāvilostas novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi 1V nodaļā rakstīts, ka apstādījumu īpašnieka, valdītāja, nomnieka vai lietotāja pienākums ir nepieļaut kritušo lapu uzkrāšanos un savākto lapu nokļūšanu uz citu īpašumu teritorijām, kā arī nepieļaut apstādījumos esošo koku, krūmu, tostarp dzīvžogu un citu stādījumu vai to vainaga, izplešanos ārpus sava zemes gabala robežas.

Reklāma
Reklāma

Ja Liepājā šāda norma būtu ierakstīta saistošajos noteikumos, tad Zāļu ielas 3A nama apsaimniekotājai vajadzētu savākt lapas, kas sabirušas uz kaimiņu zemes.


Ogres piemērs
Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 129. punktā paredzēti koku stādīšanas attālumi no zemes gabala robežas.

Lielajiem lapu kokiem (ozoli, liepas, kļavas, bērzi, oši, vīksnas) un skuju kokiem (egles un priedes) tie ir vismaz pieci metri no robežas. Tūjas, kuru augstums nepārsniedz divus metrus, stāda vismaz divus metrus no robežas, augstākas tūjas – piecus metrus no robežas.

Ābeles stāda trīs metrus no robežas, plūmes un ķiršus – divus metrus no robežas. Dažādiem krūmiem jābūt vismaz viena metra attālumā no zemes robežas. 130. punktā teikts, ka dzīvžogi un citi stādījumi stūra zemes gabalos nedrīkst aizsegt redzamības trijstūrus.

Uzziņa
"Eko Kurzeme" atkritumu šķirošanas laukums Liepājā, Ezermalas ielā 11, ir atvērts pirmdienās no 8 līdz 19; no otrdienas līdz piektdienai – no 8 līdz 18, sestdienās – no 8 līdz 14. Tālrunis 22004476.

Šeit bez maksas pieņem zaļos atkritumus (lapas, zarus, nopļauto zāli); kartonu un papīru; koku (koka mēbeles, kokmateriālu atgriezumus); plastmasu (saplacinātas PET pudeles, tīru siltumnīcu plēvi), stiklu (tīras pudeles un burkas, nepieņem logu stiklu); metāla izstrādājumus (dzērienu skārdenes, tīrus metāla vāciņus u. c. metāla izstrādājumus); nolietotās elektropreces; jebkura veida baterijas un akumulatorus; dažādas eļļas, smēreļļas un eļļas filtrus; jebkura veida dienasgaismas un ekonomiskās spuldzes. Gada laikā bez maksas var nodot četras nolietotas vieglo automašīnu riepas.

"Liepājas RAS" atkritumu šķirošanas laukumā Grobiņas novadā, Ķīvītēs, šķirotos atkritumus pieņem katru dienu no 8 līdz 19. Šeit bez maksas var nodot zaļos atkritumus, visus iepriekš minētos šķirotos atkritumus, arī vecos apģērbus un apavus. Lielgabarīta atkritumus un azbesta atkritumus (šīferi) pieņem pēc cenrāža.


 

No žurnāla "Likums un taisnība"