Kā aprēķina pirmsdzemdību atvaļinājuma naudu, ja saņemts dīkstāves pabalsts?

„Mana meita dosies dekrēta atvaļinājumā. Ārkārtējās situācijas laikā gandrīz pusgadu viņa saņēma dīkstāves pabalstu, no kura nodokļus neieturēja. Viņa atsāka strādāt maija vidū (strādā lielveikalā). Kā šajā situācijā tiks aprēķināta pirmsdzemdību atvaļinājuma nauda – no kādas summas, par kādu laika posmu?” žurnālam „Likums un Taisnība” jautā Iveta.
Maternitātes pabalsta apmēru aprēķina, neņemot vērā dīkstāves pabalsta saņemšanas periodu.

FOTO: Shutterstock.com

Maternitātes pabalsta apmēru aprēķina, neņemot vērā dīkstāves pabalsta saņemšanas periodu.

Atbild Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļa vecākā eksperte Lilita Veidemane: „VSAA maternitātes pabalstu (pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājuma nauda) aprēķina 80% apmērā no sievietes vidējās iemaksu algas (tā ir bruto alga, no kuras tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 12 mēnešu periodā, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sācies grūtniecības atvaļinājums un izsniegta darbnespējas lapa B sakarā ar grūtniecību.

 

Piemēram: ja grūtniecības atvaļinājums sākas 2021. gada oktobrī, tad vidējo iemaksu algu maternitātes pabalsta apmēra noteikšanai aprēķinās par 12 kalendāro mēnešu periodu no 2020. gada augusta līdz 2021. gada jūlijam, saskaitot ienākumu summas, kas gūtas strādājot, un dalot ar kalendāro dienu skaitu šajā periodā.

No kalendāro dienu skaita tiek izslēgti pārejošas darbnespējas periodi (darbnespējas lapas B periodi), grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, bērna kopšanas atvaļinājuma kalendāra dienas. Tāpat vidējās iemaksu algas aprēķinā neieskaita kalendāra dienas, par kurām saņemts dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts, vecāku pabalsta turpinājums, slimības palīdzības pabalsts, atbalsts dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai”.

Reklāma
Reklāma

 

Tātad, šai gadījumā maternitātes pabalsts jeb pirmsdzemdību atvaļinājuma pabalsta apmēru aprēķinās, neņemot vērā periodu, kad Ivetas meita saņēma dīkstāves pabalstu.