Nodibināta biedrība „Latvijas Mājdzemdību ģimeņu apvienība”

 

Lai atbalstītu topošos vecākus viņiem vispiemērotākā grūtniecības un dzemdību aprūpes veida meklējumos, kā arī sekmētu dabisku gaidību un radību pieredzi Latvijā, nodibināta „Latvijas Mājdzemdību ģimeņu apvienība”.
Apvienība plāno iesaistīties sabiedrības izglītošanā, veicinot izpratni par pozitīvas dzemdību pieredzes nozīmi bērna, vecāku un dzimtas dzīvē. Foto iesūtījusi Trīne Mežģīne, mammam.lv/tetiem.lv lietotāja.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Apvienība plāno iesaistīties sabiedrības izglītošanā, veicinot izpratni par pozitīvas dzemdību pieredzes nozīmi bērna, vecāku un dzimtas dzīvē. Foto iesūtījusi Trīne Mežģīne, mammam.lv/tetiem.lv lietotāja.

 

Apvienība plāno iesaistīties sabiedrības izglītošanā, veicinot izpratni par pozitīvas dzemdību pieredzes nozīmi bērna, vecāku un dzimtas dzīvē, kā arī valsts demogrāfiskās situācijas uzlabošanā. Apvienība atbalsta ģimeņu iespējas izvēlēties sev piemērotāko grūtniecības aprūpes un dzemdību palīdzības sniedzēju, kā arī dzemdību vietu un veidu atbilstoši principam „nauda seko dzemdētājai”, proti, valsts līdzmaksājums tiktu paredzēts par dzemdībām neatkarīgi no tā, vai tās notiek lielā vai mazā stacionārā, privātā dzemdību iestādē vai mājās. Apvienība ir gatava aktīvi iesaistīties nozares politikas veidošanā un normatīvo aktu izstrādē.

 

„Priecājos, ka mājdzemdību vecāki un viņu ģimenes ir apvienojušās, lai uz gaišo pusi ietekmētu visu ap un ar bērniņa nākšanu pasaulē saistīto. Turklāt apvienības mērķis ir ne tikai izglītot par plānotām mājdzemdībām un darīt tās pieejamākas, bet rosināt pozitīvus uzlabojumus arī stacionāra vidē, kā arī veicināt pašu vecāku izglītotību, sagatavotību, jo viss jau sākas no mums pašiem. Tas ļoti sasaucas arī ar dūlu (grūtnieču nemedicīnisko atbalstītāju) mērķiem.

Mūsdienās mājdzemdības nenozīmē „dzemdēt zem priedes” ar attieksmi – kā būs, tā būs. Plānotas mājdzemdības apvieno ļoti labus psiholoģiskos apstākļus un medicīnisko drošību.

Mūsdienās mājdzemdības nenozīmē „dzemdēt zem priedes” ar attieksmi – kā būs, tā būs. Šobrīd Latvijā plānotas mājdzemdības, kurām vesela sieviete ir sagatavojusies fiziski, ir iekšēji nobriedusi un kuru atbalsta profesionāla vecmāte, manuprāt, apvieno ļoti labus

psiholoģiskos apstākļus un medicīnisko drošību. To apliecina arī ārzemēs un Latvijā veiktie pētījumi par zema riska grūtnieču dzemdībām, salīdzinājumā ar tādām pašām – stacionārā,” apvienības dibināšanas sapulcē atzina dūla un grāmatas „Gaidības un radības

Reklāma
Reklāma

ar prieku” autore Linda Rozenbaha.

 

Psihoterapeits un psihologs Ansis Jurģis Stabingis par apvienības dibināšanu saka: „Ir apsveicami, ka arī Latvijā beidzot ir nodibināta organizācija, kas veicinās bērnu ienākšanu šajā pasaulē dabīgos apstākļos. Tas ir būtiski gan mātei, gan bērnam, gan – galu galā – visai mūsu sabiedrībai.”

 

Aicinām visus, kuri atbalsta mūsu Aicinām visus, kuri atbalsta mūsu mērķus, iepazīties ar mums tuvāk: www.majdzemdibas.wordpress.com.

 

Autore: Līga Vasara, Biedrības valdes priekšsēdētāja, majdzemdibas@gmail.com