Kur meklēt atbalstu no azartspēlēm atkarīgajiem spēlmaņiem?

Iniciatīva par brīvību no spēļu atkarības “Spēles brīvība”, kuras ietvaros izveidots īpašs atbalsta tālrunis spēļu atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem, pirmajā darbības mēnesī sniegusi palīdzību teju 50 cilvēkiem. Zvanītāji lielākoties bijuši atkarīgie no azartspēlēm, un šo telefona konsultāciju tematika pierāda, ka iedzīvotājiem pietrūkst psiholoģiska atbalsta un praktiskas informācijas par to, kur spēļu atkarīgie var saņemt palīdzību.

FOTO: Shutterstock.com


Apkopotie atbalsta tālruņa dati liecina, ka ar spēļu atkarību vienādā mērā saskaras abu dzimumu pārstāvji – starp zvanītājiem ir bijuši 22 vīrieši un 20 sievietes -, no kuriem 28 ir bijuši spēļu atkarīgie, bet 14 līdzatkarīgie. Visiem zvanītājiem bijusi iespēja garākai telefonsarunai ar biedrības “Esi brīvs” sagatavotiem psihoterapijas speciālistiem, kuri strādājuši ar zvanītāju iekšējiem konfliktiem, uzklausījuši, atbalstījuši un dalījušies ar ieteikumiem, kur meklēt nopietnāku palīdzību spēļu atkarības vai līdzatkarības ārstēšanai.

“Ņemot vērā, ka lielākoties zvanītāji vērsušies pie terapeitiem, sākotnēji lūdzot tikai praktiskus padomus, kā cīnīties ar spēļu atkarību, taču sarunas gaitā nereti ļāvuši pieskarties emocionāli jūtīgiem tematiem savā dzīvē,  apstiprinās fakts, ka spēlmaņiem un viņu tuviniekiem nepieciešams profesionāļu atbalsts un skaidrojums par slimības gaitu, lai pārstātu dzīvot noliegumā, kaunā par notiekošo viņu dzīvē un sāktu izmantot gan maksas, gan bezmaksas iespējas, kas tiek piedāvātas atkarības skartajiem cilvēkiem”, uzsver Dace Caica.


Anonīmie Spēlmaņi
Līdzīgi kā alkohola problēmas skartajiem, arī spēlmaņiem ir pieejamas anonīmas sadraudzības grupas visā Latvijā, kurās iespējams dalīties savā pieredzē ar citiem cilvēkiem, kuru skārusi azartspēļu atkarība. Kā uzsver Anonīmo Spēlmaņu programmas organizatori, lai iestātos grupā, nav nepieciešams maksāt ne iestāšanās, ne dalības maksu – vienīgais nosacījums ir vēlme pārtraukt spēlēšanu. Šīs grupas ir neatkarīgas. Galvenais darbības veids ir grupu sapulces, kurās saskaņā ar 12 soļu un 12 tradīciju programmu iztirzā grupas biedru problēmas un piedāvā savstarpēju palīdzību. Grupas pulcējas vakaros un nedēļas nogalēs. Katrai grupai ir tikai viens pamatmērķis-palīdzēt citiem atkarīgajiem atbrīvoties no viņu ciešanām. Ideja sastāv no trim spektiem, kas balsta cits citu: atveseļošanās, vienotība un kalpošana. Grupas nav saistītas ar reliģiskām konfesijām, ne politiskām partijām vai iestādēm, līdz ar to tās ir brīvi pieejamas ikvienam cilvēkam ar jebkādiem ideoloģiskajiem uzskatiem. Anonīmo spēlmaņu grupas ir pieejamas Rīgā, Valmierā, Kuldīgā un Liepājā, kā arī cilvēkiem no visas Latvijas ir iespējama komunicēt ar grupu organizatoriem internetā. Vairāk informācijas iespējams noskaidrot Anonīmo Spēlmaņu mājas lapā

 

Lai iestātos Anonīmo Spēlmaņu grupā, nav nepieciešams maksāt ne iestāšanās, ne dalības maksu – vienīgais nosacījums ir vēlme pārtraukt spēlēšanu.

 

Psihoterapija
Gan atkarīgajām, gan arī līdzatkarīgajām personām ir ieteicams vērsties pie psihoterapeita, ar kuru kopā meklēt sakni šī brīža pārdzīvojumiem, izstrādāt plānu atkarības vai līdzatkarības ārstēšanai. Atveseļošanās pamatā ir problēmas ieraudzīšana, atzīšana, jaunu uzvedības stereotipu veidošana, pakāpeniska atbildības un dzīves jēgas izjūtas atgūšana un atgriešanās savā dzīvē. Jāņem vērā, ka kopā ar psihoterapeitu nāksies kopā pavadīt ilgāku laiku, runājot par visbūtiskākajiem dzīves jautājumiem, tādēļ ir vērts ieguldīt laiku un pūles, lai atrastu psihoterapeitu, ar kuru indivīds patiešām vēlas un spēj sastrādāties. Interneta mājas lapās www.psihoterapija.lv un www.arstipsihoterapeiti.lv  pieejams sertificēto psihoterapijas speciālistu un ārstu psihoterapeitu reģistrs, kur iespējams atrast sev izdevīgā vietā praktizējošus terapeitus. 

Reklāma
Reklāma


Minesotas programma 
Šī programma (28 dienu stacionāra psihoterapeitiska programma atkarības slimniekiem no 18 gadu vecuma) pamatojas uz ASV un citu attīstīto valstu pēdējo 70 gadu pieredzi atkarīgo pacientu ārstēšanā un pašlaik, praktiski jebkurā pasaules valstī, pacientiem tāda veida palīdzība tiek piedāvāta. Latvijas Republikā Minesotas 12 soļu programma funkcionē no 1990. gada. Valstī ar šīs programmas palīdzību ir aktivizējusies AA, AN, ALANON (anonīmo alkoholiķu, anonīmo narkomānu, anonīmo azartspēlētaju un ģimenes atbalsta grupas). Lai iestātos programmā, nepieciešams nosūtījums no narkologa. Pirms ārstēšanās uzsākšanas nepieciešama konsultācija ar programmas speciālistiem – telefoniski vai klātienē. Programmas ietvaros atkarīgais mācās izdarīt brīvprātīgu, apzinātu izvēli par labu atturībai no azartspēlēm un citām atkarībām. Tās laikā tiek ietekmētas visas galvenās cilvēka funkcijas – fiziskā, psiholoģiskā, sociālā un garīgā -, un programmas efektivitāte ir atkarīga no pacienta motivācijas, atklātības, spējas uzticēties, kā arī no turpmākā darba ar psihoterapeitu pēc tam. Jāņem vērā, ka iestāšanās Minesotas programmā paredz nolikt malā ikdienas lietas un būt gatavam mēnesi garai intensīvai ārstēšanai stacionārā. Plašāka informācija šeit.  

 

Līdzatkarības gadījumā būtiski ir cilvēkam apzināties, ka viņš nevar ietekmēt otra cilvēka atkarību, bet var cīnīties mēģināt izprast savu attieksmi pret to, pārstāt tolerēt un mācīties dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.Atbalsta grupas līdzatkarīgajiem
Līdzatkarības gadījumā būtiski ir cilvēkam apzināties, ka viņš nevar ietekmēt otra cilvēka atkarību, bet var cīnīties mēģināt izprast savu attieksmi pret to, pārstāt tolerēt un mācīties dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Arī līdzatkarīgajām personām ir pieejamas atbalsta grupas visā Latvijā, kurās iespējams tikties un sarunāties ar līdzīgā situācijā nonākušiem cilvēkiem un, risināt līdzatkarības radītās psiholoģiskās problēmas. Vairāk par atbalsta iespējām var uzzināt Rīgas domes Labklājības departamenta izveidotajā mājas lapā.  
 

Kur vēl meklēt informāciju un palīdzību?
Sociālās iniciatīvas ”Spēles brīvība” mājaslapā atrodama biedrības “Esi brīvs” sagatavotā informācija par atkarības un līdzatkarības riskiem un norādes uz efektīvākajiem risinājumiem, kā arī speciālistu izstrādāts tests pieaugušajiem, kas ļaus izprast azartspēļu atkarības vai līdzatkarības apmēru. Iniciatīvas ietvaros ar atbalsta tālruņa starpniecību biedrības “Esi brīvs” psihoterapijas speciālisti sniedz konsultācijas spēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem. Telefona līnijas darbību nodrošina krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”, kas sociāli nozīmīgos jautājumos krīzes konsultācijas sniedz jau 19 gadus. Azartspēļu atkarības gadījumos konsultāciju tālrunis 29323202 darbojas no pirmdienas līdz sestdienai laikā no plkst. 12.00 līdz 20.00.