Atbildīga mājas tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu izvēle

Šobrīd dzīvojam laikā, kad būtiski apzināties kādus riskus gan uz vidi, gan veselību atstāj pārtika, kosmētika un tīrīšanas līdzekļi, ko lietojam ikdienā.  Bieži vien neaizdomājamies, ka mūsu patērēto produktu sastāvā esošās vielas var atstāt postošu ietekmi gan tūlītējā, gan ilgākā laika periodā. Lai noskaidrotu, cik lielā mērā cilvēki domā un izvēlas ekoloģiskus mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, AS „SPODRĪBA” veica pētījumu.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Interesants fakts iezīmējās par to, ka 83% no aptaujātajiem zina, kādu kaitējumu apkārtējai videi nodara tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, bet par to, kāda ir šo līdzekļu ietekme uz veselību, apzinās vairs tikai 65% aptaujāto. Publicitātes foto.

Pētījumā, kurā tika aptaujāti gandrīz 900 respondenti, noskaidrojās, ka 1/3 Latvijas iedzīvotāju ikdienā izmanto ekoloģiskus mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus. Visvairāk cilvēku lieto ekoloģiskus trauku mazgāšanas līdzekļus. Pasaules Dabas Fonds šādu iedzīvotāju īpatsvaru vērtē kā augstu rādītāju, jo ekoloģisku produktu lietošana ir individuāla katra cilvēka pārliecība un attieksme. Šajā gadījumā tā atspoguļo sabiedrības rūpes par sevi un vidi sev apkārt. 

 

Aptauja: 83% iedzīvotāji zina, ka parastie mazgāšanas līdzekļi nodara kaitējumu videi

Interesants fakts iezīmējās par to, ka 83% no aptaujātajiem zina, kādu kaitējumu apkārtējai videi nodara tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, bet par to, kāda ir šo līdzekļu ietekme uz veselību, apzinās vairs tikai 65% aptaujāto. Latvijas sabiedrība ir vairāk dzirdējusi var videi nodarīto kaitējumu, kad notiek gruntsūdeņu, upju, ezeru un jūras piesārņošana ar notekūdeņiem. 

Tomēr tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu ietekme nebeidzas ar to vien, ka tie nonāk vidē. Visbiežāk cilvēki ar mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu ietekmi uz veselību saprot tūlītējo saskari, kad līdzekļi nonāk uz ādas vai elpceļos, izraisot alerģijas vai citas saslimšanas. Speciālisti apstiprina, ka īpaši pēdējo gadu laikā vērojama alerģisku reakciju un ādas kairinājuma pieaugums tieši no tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu lietošanas. Visi mazgāšanas līdzekļi, ko lietojam nonāk notekūdeņos, tie ūdens tilpnēs, bet ūdens tilpnes – upes, ezeri un jūra – ir mājvieta zivīm, ūdens augiem. Cilvēks ir viena no vides sastāvdaļām un līdz ar to notiek pastāvīga savstarpēja mijiedarbība. Tikpat svarīgi kā saprast tūlītējo ietekmi, ir svarīgi apzināties arī ilgtermiņa tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu ietekmi, ka ar laiku šie ūdens iemītnieki kļūst arī par mūsu pārtiku.

Tomēr tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu ietekme nebeidzas ar to vien, ka tie nonāk vidē. Visbiežāk cilvēki ar mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu ietekmi uz veselību saprot tūlītējo saskari, kad līdzekļi nonāk uz ādas vai elpceļos, izraisot alerģijas vai citas saslimšanas.

Pētījumā tika ietverts jautājums, vai ražotājam ir jāuzņemas rūpes par cilvēku veselību un vidi, ražojot mājas tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus. No visiem respondentiem 95% atbildēja, ka „Jā”. Bet nākamajā jautājumā, vai pašiem patērētājam ir jāuzņemas atbildība izvēloties mājas tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus, atbildi „Jā” sniedza vairs tikai no 65%. Šeit arī parādās vēlme būt atbildīgiem katram par savu dzīvi, savu veselību, savu ģimeni, saviem bērniem un vidi, kas mums ir apkārt. Ražotājs ir spēris šo soli, lai piedāvātu ekoloģiskus produktus, kas radīti: „Lai saudzētu!” Nākamais solis ir jāveic pašiem pircējiem, veicot atbildīgu izvēli ne tikai pie veikala plaukta, bet mainot savus paradumus.  Katram pašam ir jāuzdod jautājums sev, vai es vēlos būt vesels un laimīgs, vai vēlos, lai mani bērni ir veseli un laimīgi un, protams, tīra vide un tīra pārtika.

Lai arī sabiedrības informētība ir augsta, satraucošs ir fakts, ka 59% respondenti atzīst, ka nepievērš uzmanību mājas tīrīšanas un veļas mazgāšanas līdzekļu sastāvam. Līdz ar to patērētāji neapzinās, kādu ķīmisko vielu riskam viņi pakļauj sevi, savus bērnus un apkārtējo vidi. Viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ rodas veselības problēmas un dažādas alerģiskas saslimšanas ir pašu patērētāju vieglprātīgā attieksme pret mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļu lietošanu ikdienā. 

 

Speciālais marķējums - ceļvedis pircējam

Reklāma
Reklāma

Cilvēku vidū valda viedoklis, ka informācija uz iepakojuma ir mazsvarīga un tā neko neizsaka, tomēr 35% respondentu, izvēloties mazgāšanas līdzekļus, uzticas oficiālajam ekoloģiskajam marķējumam.  AS „SPODRĪBA” kvalitātes direktore I. Vilka uzsver, ka ekoloģisks marķējums kā „Ekopuķīte” ir drošs garants pircējam, ka produkti ir draudzīgi cilvēkam un videi visā to dzīves cikla laikā – no ražošanas līdz nonākšanai atkritumos.

Speciālisti apstiprina, ka īpaši pēdējo gadu laikā vērojama alerģisku reakciju un ādas kairinājuma pieaugums tieši no tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu lietošanas.

Savukārt Pasaules Dabas Fonda pārstāvis Ingus Purgailis iesaka vadīties pēc gaužām vienkārša principa un pamatā skatīties, vai uz iepakojuma ir marķējums ar oranžo apzīmējumu – nokaltušo koku un beigto zivi, kā arī skatīties vai produktam ir oficiāls eko marķējums – „Ekopuķīte”, „Ziemeļu gulbis”, vai kāds cits, kas apliecina produktu ekoloģiskumu un nekaitīgumu veselībai un apkārtējai videi. 

 

Jāpiebilst, ka cilvēki bieži neievēro norādītās līdzekļu lietošanas devas, kas bieži vien ir daudz mazākas nekā esam paraduši lietot, tādējādi nodarot kaitējumu sev un videi. Izvēloties ekoloģiskus mājas tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus, ievērot lietošanas norādes uz iepakojuma ir ļoti svarīgi, jo ekoloģiskie tīrīšanas līdzekļi ir koncentrētāki un līdz ar to arī efektīvāki, salīdzinot ar parastajiem tīrīšanas līdzekļiem. Tas ir kritērijs, kas jāizpilda veidojot ekoloģiska produkta formulu, ka līdzekļu tīrīšanas, mazgāšanas spējas ir stiprākas vai vienlīdzīgas attiecībā pret tirgus līderiem. 

 

AS „SPODRĪBA” ražotie ekoloģiskie mājas tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi ECO SEAL FOR NATURE ir izstrādāti atbilstoši ES oficiālajiem „Ekopuķītes” kritērijiem. Jau diviem šīs līnijas produktiem ir saņemts „Ekopuķītes” oficiālais sertifikāts un drīzumā „Ekopuķītes” zīmīte būs atrodama uz ECO balzams traukiem. Arī pārējie ECO SEAL FOR NATURE līnijas produkti ir izstrādāti ievērojot ECO marķējuma kritērijus un atrodas sertificēšanas procesā. 


 

Ieskaties: www.spodriba.lv