Pensijas pārrēķins: vai arī šogad strādājošais pensionārs varēs to pieprasīt?

Vai pensionārs, kurš turpina strādāt, arī šogad varēs pārrēķināt savu pensiju?

FOTO: Shutterstock.com

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā precizējām, ka strādājošiem vecuma pensijas saņēmējiem arī šogad ir tiesības veikt pensijas pārrēķinu saistībā ar uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas, pamatojoties uz tās saņēmēja iesniegumu, bet ne biežāk kā reizi gadā.

Tātad pirmo pensijas pārrēķinu var veikt pēc pensijas saņēmēja izvēles – beidzoties darba attiecībām vai arī jebkurā citā laika periodā. Tikai jāņem vērā, ka nākamo pārrēķinu var veikt (iesniegt iesniegumu) precīzi pēc 12 mēnešiem no pēdējā veiktā pārrēķina neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita. To nosaka likuma Par valsts pensijām 24. panta pirmā un otrā daļa.

Vecuma pensiju pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15. datumam ieskaitot, bet ar nākamā mēneša pirmo dienu, ja iesniegums iesniegts pēc 15. datuma.

 

Avots: