Uzzini, kā notiek adopcija? Soli pa solim

Par šķērsli bērna adopcijai var kļūt izplatīti mīti ne tikai par adopcijas procesu, bet arī paša bērna mantotiem gēniem un rakstura īpašībām. Joprojām pastāv stereotipi, ka bērna adopcija ir sarežģīts process, kas ilgst gadiem.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Tomēr Labklājības ministrija iedrošina – tas patiesi ir mīts, jo adopcija sākas ar sarunu bāriņtiesā, kur Jūsu ceļš līdz bērna adopcijai nebūs ērkšķiem kaisīts. Nereti pastāv uzskats, ka adopcija ir pārāk ilgstošs process. Tomēr arī grūtniecība ilgst deviņus mēnešus, kamēr bērns ir sagaidīts.

Adoptēt bērnu var ikviens, sākot no 25 gadu vecuma. Netiek izvirzītas speciālas prasības ģimenes stāvoklim. Bērnu var adoptēt gan laulāti pāri, gan viens cilvēks. Savukārt, ja potenciālie vecāki nav laulāti un nav reģistrējuši laulību, tad bērnu var adoptēt viens no vecākiem. Adopcijas procesa gaitā tiek izvērtēta ģimenes piemērotība un atbilstība bērna uzturēšanai un audzināšanai.

Ja jau kādu laiku lolojat cerību un vēlaties pieņemt lēmumu par bērna adopciju, noteikti rodas jautājums – kā rīkoties?
Atcerieties, adopcija sākas ar sarunu bāriņtiesā. Ja esat nolēmis un gatavojies ģimenē uzņemt bērnu, tad jādodas uz dzīvesvietai tuvāko bāriņtiesu, kurā varēsiet noskaidrot un uzzināt par turpmāko rīcību bērna adopcijai.

1. Lai sāktu adopcijas procesu, bāriņtiesai ir jāiesniedz šādi dokumenti:
* adopcijas pieteikums valsts valodā, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptējamo bērnu skaits, dzimums un vecums;
* laulību apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulāts;
* šķiršanās apliecība, ja laulība ir šķirta;
* izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
* dzīves apraksts (CV);
* ārsta izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā uzrādītas iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir;
* ģimenē dzīvojoša bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot arī oriģinālu.

2. Bāriņtiesa pārbaudīs iesniegtos dokumentus un to atbilstību īstenībai.

3. Bāriņtiesa vismaz sešus mēnešus iepazīs ģimeni un arī sniedz nepieciešamo atbalstu, kurā dzīvos un tiks audzināts bērns. Šajā laikā bāriņtiesu speciālisti vēlēsies saprast:
* vai potenciālie vecāki/vecāks spēj uzņemties atbildību; * viņu/viņa/viņas motivāciju; * kādas ir attiecības ģimenē; * vai ir spējas audzināt bērnus; * kāda ir adoptētāja emocionālā stabilitāte; * kāda ir ģimenes finansiālā stabilitāte; * kāda ir spēja nodrošināt bērnam pilnvērtīgu audzināšanu.

4. Pēc iepazīšanās ar ģimeni bāriņtiesa izvērtēs un pieņems lēmumu par bērna adopciju. Ja bāriņtiesa sniedz apstiprinošu atbildi, potenciālie vecāki Labklājības ministrijā varēs uzzināt nepieciešamo informāciju par bērniem, kurus ir iespējams adoptēt.

5. Ja potenciālie vecāki vēlēsies iepazīties ar bērnu, Labklājības ministrija izsniegs norīkojumu, kas ļaus adoptētājam tikties un iepazīties ar bērnu.

6. Ja tikšanās ar bērnu ir bijusi veiksmīga un īstie cilvēki ir satikušies, tad 10 dienu laikā pēc tikšanās jāvēršas atkal bāriņtiesā jau ar konkrētu iesniegumu, kurā jālūdz atļauju adoptēt bērnu. Bāriņtiesa līdz sešiem mēnešiem, ko dēvē par pirmsadopcijas posmu, turpinās vērtēt un sniegt atbalstu ģimenei, lai saprastu, vai starp vecākiem un bērnu veidojas ģimeniskas attiecības. Lielākoties šāda vērtēšana notiek trīs mēnešus.

7. Pēc šī vērtēšanas laika beigām bāriņtiesa sagatavos atzinumu par to, vai bērna adopcija ģimenē atbilst viņa interesēm un pieņem atbilstošu lēmumu. Ņemot vērā šo lēmumu, par bērna adopciju lems tiesa.

8. Bāriņtiesa vēl divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā turpinās apciemot adoptētājus, sniedzot viņiem un bērnam nepieciešamo atbalstu.


Atbalsts no valsts
Pirmsadopcijas laikā un pēc bērna adopcijas apstiprināšanas tiesā vecākiem ir tiesības saņemt visus Latvijas tiesību aktos noteiktos atbalsta veidus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem, tai skaitā, bezmaksas psihologa konsultācijas, ģimenes valsts pabalstu, kā arī vecāku pabalstu, ja adoptējamais bērns ir vecumā līdz 1 gada vecumam.

Papildus tiem arī:

*  Ar 2017.gada 1.janvāri atlīdzības apmērs ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam.nedēļā. Tie ir 171 eiro mēnesī.

* Bērna uzturnauda. Pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā uzturnaudu jaunajiem vecākiem maksā ārpusģimenes aprūpes iestāde (bērnu nams) vai konkrētā pašvaldība, ja bērns pirms tam dzīvojis audžuģimenē.

* 1422,87 eiro vienreizēja atlīdzība par katra bērna adopciju, ko pieškir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu. Atlīdzības saņemšanai jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.


Vairāk par adopcijas procesu iespējams uzzināt šeit:
Labklājības ministrijas mājas lapa

Mammamuntetiem.lv > Ģimene> Adopcija


Videofilmiņas par bērna adopciju:

Reklāma
ReklāmaPēc Labklājības ministrijas sagatavotajiem materiāliem

Materiāls publicēts sadarbībā ar "Fondu Mammām un Tētiem"

 

/RAKSTS PUBLICĒTS 2011. gada 4. jūlijā

PAPILDINĀTS 2013. gada 19. novembrī un 2017. gada 10. novembrī