Vecāki skolas pasākumos DRĪKST fotografēt savus bērnus arī tad, ja attēlā redzami citi bērni

es

Lai arī rakstā paustais viedoklis kopumā ir korekts, apgalvojums, ka Fizisko personu datu apstrādes likums paredz vairākus punktus, "kad apstrādājot datus žurnālistikas vajadzībām, datu regulas noteikumi netiek piemēroti" ir autores brīva, nepamatota likuma interpretācija. Lai arī minētais likums atsevišķos gadījumos žurnālistiem dod tiesības izdarīt atkāpes no regulas prasībām, žurnalistiem VIENMĒR ir pienākums ievērot regulas 5.panta prasības. Regulas 5.pants nosaka datu apstrādes principus, kas ir pamatā pārējām regulas prasībām, attiecīgi apgalvojums, ka "apstrādājot datus žurnālistikas vajadzībām, datu regulas noteikumi netiek piemēroti", liecina par nepietiekamu iedziļināšanos jautajumā, kas diemžēl var izraisīt līdzīgas sekas kā rakstā atspoguļotā situācija, kad sabiedrībā veidojas maldīgs priekšstats, ka Datu aizsardzības regulas dēļ mēs vairs nedrīkstam fotogrāfijās iemūžināt sev un tuviniekiem nozīmīgus pasākumus.

Gita

Un gribas piebilst, ka fotogrāfēt drīkst, bet par ievietošanu sociālajos tīklos bez vecāku piekrišanas, gan uzskatu, ka īsti nevajadzētu. Izņemot, ja bērni pa gabalu, nav īsti atpazīstami. Tas tiek uzsvērts arī mūsu pirmsskolā. Gribētos rakstu, kur iedziļinās vairāk niansēs.

Vārds

>Datu aizsardzības regulas dēļ mēs vairs nedrīkstam fotogrāfijās iemūžināt sev un tuviniekiem nozīmīgus pasākumus. Kas par fufeli. Publiskus pasākumus privātām vajadzībām bildēt drīkst regula attiecas uz publicēšanu.

Saistītie raksti

Kategorijas