Kur mācīties pēc 9. klases absolvēšanas?

Saņemot apliecību par vispārējo pamatizglītību, rodas jautājums: “Kur mācīties pēc 9. klases absolvēšanas?”. Ir jaunieši, kas jau skaidri zina, ko vēlas darīt, bet daļa nevar izlemt, ko iesākt pēc pamatskolas absolvēšanas. Iespējas ir dažādas un tas bieži vien rada jauniešos apjukumu.
Ko jaunieši var darīt pēc 9. klases absolvēšanas?

FOTO: Publicitātes foto

Ko jaunieši var darīt pēc 9. klases absolvēšanas?

1. Mācības vidusskolā

Visizplatītākā izvēle ir turpināt mācības vidusskolā, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību. Latvijā ir pieejamas vispārējās vidējās izglītības programmas un profesionālās izglītības programmas. Vispārējās vidējās izglītības programmas, tāpat kā pamatizglītības programmas, var apgūt gan klātienē, gan tālmācībā. Mācības tālmācības formā dod iespēju plānot savu laiku, savienojot mācības ar talantu pilnveidošanu un hobijiem, nodrošinot individuālu, diferencētu, personalizētu pieeju sev ērtā vietā un laikā. Vidējās izglītības iegūšana paver iespējas turpmākajām studijām augstskolās vai koledžās.


2. Mācības profesionālās izglītības iestādē

Jaunieši var izvēlēties iestāties profesionālajās izglītības iestādēs un koledžās, lai apgūtu profesiju. Profesionālās izglītības iestādes pēc pamatskolas absolvēšanas piedāvā iegūt divu veidu izglītību: arodizglītību, kuras iegūšanai nepieciešami 2 - 3 gadi, un profesionālo vidējo izglītību, kuras iegūšanai nepieciešami 4 gadi. Latvijā ir pieejamas dažādas profesionālās izglītības iestādes un  koledžas, kas piedāvā programmas dažādās nozarēs, piemēram, būvniecībā, informāciju tehnoloģijās, tūrismā, mākslā, dizainā, mediju mākslā, skaistumkopšanā, ēdināšanas nozarē un veselības aprūpē. Par profesionālās izglītības iespējām vairāk iespējams uzzināt šeit! Profesionālās izglītības iegūšana var nodrošināt ātru iekļūšanu darba tirgū.


3. Profesionālās darbības uzsākšana

Ir jaunieši, kas pēc 9. klases absolvēšanas, izvēlas uzsākt darba gaitas. Latvijā ir pieejamas dažādas darba iespējas jauniešiem, piemēram, apkalpošanas sektorā, ražošanā vai tirdzniecībā. Darba uzsākšana var sniegt jauniešiem praktiskās iemaņas un finansiālo neatkarību. 

 

Jauniešiem no 15 līdz 18 gadu vecumam ir iespēja strādāt ne vairāk kā 7 darba stundas dienā ( atbilstoši Darba likuma 132. panta trešajā un ceturtajā daļā minētajam)  un ne vairāk par 35 stundām nedēļā. Ja pusaudzis papildus darbam turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, tad mācībās un darbā pavadītais laiks saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā. 

 

4. Citas iespējas

Jaunieši var iesaistīties brīvprātīgajā darbā, uzņēmējdarbībā (Vairāk par Junior Achievement Latvia skolēnu mācību uzņēmuma izveidi lasi ŠEIT!) vai citās aktivitātēs, kas palīdzēs attīstīt viņu prasmes un intereses. Ir arī jaunieši, kas pēc 9. klases absolvēšanas, izvēlas izglītību turpināt iegūt citā valstī.
 

Izvēloties turpmāko ceļu, pēc 9. klases absolvēšanas, ir svarīgi ņemt vērā savas intereses, spējas un izvirzītos mērķus. Ieteicams konsultēties ar vecākiem, pedagogiem vai karjeras konsultantiem, lai saņemtu palīdzību lēmuma pieņemšanā.
 

Esam aplūkojuši Latvijā pieejamās iespējas jauniešiem pēc 9. klases absolvēšanas. Jauniešiem, kas vēlas vidējo izglītību iegūt tālmācībā, pastāstīsim, kā Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola” var palīdzēt sasniegt ļoti labus un izcilus mācību rezultātus, ļaujot atklāt un attīstīt savus talantus un potenciālu. 

 

Uzzini, kāpēc audzēkņiem, uzsākot mācības Tālmācības vidusskolā “Rīgas Komercskola”, būtiski uzlabojas mācību rezultāti un sasniegumi ārpus skolas aktivitātēs!
 

Priekšrocības mācoties tālmācībā “Rīgas Komercskolā”:

1.Esam labākā tālmācības vidusskola Latvijā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem!
Esam labākā tālmācības vidusskola Latvijā. Par to liecina Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumi Latvijas “Skolu reitingā” kā labākajai tālmācības skolai  2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā, kas balstās uz audzēkņu centralizēto valsts pārbaudes darbu rezultātiem. Mums ir 33 gadu pieredze komercizglītībā, kā arī esam viena no pirmajām tālmācības vidusskolām Latvijā.

 

2. Pārdomāts mācību process, kas veicina izcilus rezultātus!
Mūsu audzēkņi sasniedz izcilus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs Rīgas valstspilsētas un valsts līmenī.  Mūsu audzēkņu sasniegumi olimpiādēs 2023./2024.mācību gadā:
 

 • 1. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 9. klases audzēknim Reinim Augustinam Rīgas valtspilsētas pašvaldības vēstures 30. olimpiādes 2.posmā 9. klasēm. Valsts posmā iegūta I. pakāpe.
 • 1. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 7. klases audzēknei Annai Katei Tolbert Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiādes 2. posmā 7. - 9. klasēm.
 • 2. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 8. klases audzēknim Krišjānim Stīpniekam Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiādes 2. posmā 7. - 9. klasēm.
 • 2. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 6. klases audzēknei Elizabetei Rēzijai Jirjenai Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiādes 2. posmā 5. - 6. klasēm.
 • 2. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 9. klases audzēknim Reinim Augustinam Rīgas valstspilsētas ķīmijas 65. olimpiādes 2. posmā 9. - 12. klasēm.
 • 2. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 12. klases audzēknei Justīnei Aldersonei Rīgas pilsētas politikas un tiesību 17. olimpiādes 2. posmā 10. - 12. klasēm.
 • 2. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 12. klases audzēknei Justīnei Aldersonei Rīgas pilsētas filosofijas 10. olimpiādes 2.posmā 11. - 12. klasēm. Valsts posmā iegūta II pakāpe.
 • 3. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 9. klases audzēknei Vanessai Zirnei Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiādes 2. posmā 7. - 9. klasēm.
 • 3. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 6. klases audzēknim Ērikam Zīriņam Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiādes 2. posmā 5. - 6. klasēm.
 • 3. vieta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 12. klases audzēknei Justīnei Aldersonei Rīgas valstspilsētas vēstures 30. olimpiādes 2. posmā 10. - 12. klasēm.

 

3. Jaunizveidota, daudzfunkcionāla, mūsdienīga un ērti lietojama mācību e-vide!
Esam parūpējušies, lai mūsu audzēkņiem nodrošinātu elastīgu, personalizētu mācīšanās procesu, sekmējot personības izaugsmi:

 • piemēroti, sistematizēti, strukturēti, digitāli mācību materiāli, līdzekļi, paškontroles testi, darba lapas, pārbaudes darbi, vērtējumi, tiešsaistes grupu mācību konsultāciju saraksts, pārbaudes darbu plāns un cita audzēkņiem aktuālā informācija;
 • pieejas metodes, sadarbības formas, vide, kas sekmē mācīšanos izziņas ceļā, balstās uz audzēkņu interesēm, vajadzībām;
 • mācīšanas un mācīšanās procesā tiek izmantoti jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīki, mācību līdzekļi (piemēram, angļu valodā izdevniecības Pearson Education Limited sērijveida digitālie mācību līdzekļi u.c.).

Mācību procesa organizācija veicina ikviena audzēkņa pašpietiekamību, pašefektivitāti, nodrošinot pašvadīta mācību procesa individuālo mācīšanās prasmju attīstīšanu un pilnveidošanu, attieksmju veidošanu nestandarta situācijās. 


4. Nodrošinām individuālu, personalizētu, elastīgu mācību procesu
Nodrošinām individuāla pieeju, ņemot vērā audzēkņa spējas, zināšanu un prasmju līmeni, rosinot strādāt mērķtiecīgi, sekojot līdzi audzēkņa izaugsmes dinamikai.
 

Pielietojam pārdomātas mācību pieejas, metodes, stratēģijas,kas balstītas un veiktajiem akadēmiskajiem pētījumiem, veicinot audzēkņu līdzatbildību par mācību sasniegumiem.

Reklāma
Reklāma

 

5. Skola nodrošina socializēšanās iespējas audzēkņiem
Ņemot vērā vecumposma socializēšanās nepieciešamību, skolas mācību procesā tiek realizētas arī kombinētas mācīšanās formas (blended learning) 1.– 6. klašu audzēkņiem, kad reizi nedēļā tiek organizētas arī klātienes nodarbības, kurās mācību process tiek organizēts rotaļu un uzdevumu veidā, kas sekmē socializēšanos. Socializēšanās iespēja tiek īstenota arī tiešsaistes nodarbībās ar pārdomātu un mērķtiecīgu uzdevumu palīdzību, veidojot audzēkņiem dažādas saziņas grupas un radot iespējas savstarpēji komunicēt klases ietvaros pedagoga uzraudzībā arī ikdienā. 
 

Skolas vadība kopā ar pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem (aizbildņiem) regulāri, plānojot un organizējot kopīgus pasākumus gan valstiskā, gan starptautiskajā mērogā, pilnveido izpratni audzēkņiem par dabas likumsakarībām, kā saglabāt tīru savu zemi un tradīcijas, kultūru, savu valodu, vēsturi, stiprina valstiskuma apziņu, lojalitāti un patriotismu, veicina lepnumu par savu valsti un cilvēkiem, stiprinot piederību savai skolai, pilsētai un valstij. Skola lepojas ar saviem organizētajiem pasākumiem, kas veicina pozitīvas personības veidošanos, akcentē pašapziņas un atbildības sajūtas rašanos, piederību savai skolai, valstij, kā arī attīsta audzēkņu radošo potenciālu. 

 

6. Organizējam saviem audzēkņiem izzinošās ekspedīcijas un ceļojumus
Lai veicinātu un pilnveidotu audzēkņiem 21. gadsimta darbībai nepieciešamās zināšanas, personiskās un sabiedriskās prasmes un attieksmes, stiprinātu ieradumus, kas balstīti vērtībās, audzēkņiem izprotot, cik svarīgi ir mācēt sadarboties, diskutēt un loģiski pamatot savu domu, uzklausīt un cienīt citu domas un idejas, meklēt risinājumus, vienoties un rast kompromisu, kritiski novērtēt savu rīcību, uzņemties atbildību, dzīvot videi draudzīgāk, piedalīties sabiedrības attīstības procesos, tiek mērķtiecīgi organizēti skolas projekti- izzinošās ekspedīcijas, ceļojumi, radošās darbnīcas, radošie konkursi, pasākumi, projekti mācību priekšmetu ietvaros, starppriekšmetu un starptautiskie projekti u.c

Izzinošā ekspedīcija “Cauri gadsimtiem” Cēsu novadā. 

Izzinošā ekspedīcija “Zaļā meža brīnumainie stāsti”. 

Radošā darbnīca “Vilhelma Purvīša māksla”. 

Nordplus projekta ietvaros izzinošais  ceļojums – kompleksā mācību prakse “Iepazīsti Islandi!”. 

 

7. Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” audzēkņi aktīvi iesaistās dažādās ārpus skolas aktivitātēs
Mūsu audzēkņi aktīvi iesistās ārpus skolas aktivitātēs, regulāri pārstāvot skolu dažādos pasākumos, sacensībās un konkursos gan individuāli, gan kopā ar klasi, skolas vadības komandu. 

 

TV erudīcijas spēle “Gudrs, vēl gudrāks!”

 

Klašu saliedēšanās fesivāls “Če Če čempionāts


Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” piedāvātie mācību priekšmetu kursu komplekti

​Lai audzēkņi iegūtu zināšanas jomās, kas viņus patiesi interesē, Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola” piedāvā izvēlēties kādu no 4 mācību priekšmetu kursu komplektiem:

 • Komplekts “Komercdarbība / Uzņēmējdarbība”
  Šo mācību priekšmetu kursu komplektu iesakām izvēlēties jauniešiem, kuri vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, studēt ekonomiku, darboties pakalpojumu nozarē. 
 • Komplekts “Programmēšana, digitālais dizains”
  Šo mācību priekšmetu kursu komplektu iesakām izvēlēties jauniešiem, kurus interesē programmēšana, multimediālu, digitālu produktu izstrādāšana.
 • Komplekts “Valodas, sociālās zinātnes”
  Šo mācību priekšmetu kursu komplektu iesakām izvēlēties jauniešiem, kurus interesē valodas un sociālās zinātnes. 
 • Komplekts “Vispārīgais”
  Šo mācību priekšmetu kursu kompletu iesakām izvēlēties jauniešiem, kurus interesē ķīmija, fizika, ģeogrāfija un materiālzinātnes nozares.

 

Uzzini vairāk par Tālmācības vidusskolu “Rīgas Komercskola” ŠEIT.

Piesakies online atvērto durvju dienai “Rīgas Komercskolā”  ŠEIT.

Saistītie raksti