Svarīga informācija skolēniem, kuri vasaras brīvlaikā grib strādāt un nopelnīt

Sākoties vasaras brīvlaikam, skolēniem no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, ir iespēja pieteikties valsts subsidētajiem sezonas darbiem, lai, iespējams, nopelnītu savu pirmo darba algu. Skolēni elektroniski vakancēm Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) interneta vietnē var pieteikties līdz 16. augustam: no 17. maija – Vidzemē un Kurzemē, no 18. maija – Rīgas reģionā, bet no 19. maija - Latgalē un Zemgalē.
Skolēni sāk aktīvi pieteikties darbam vasaras brīvlaika mēnešos.

FOTO: Shutterstock.com

Skolēni sāk aktīvi pieteikties darbam vasaras brīvlaika mēnešos.

Te gan jāpiebilst, ka daudzi darba devēji jau paši ir uzsākuši, pat no aprīļa, reģistrēt skolēnus darbam vasaras mēnešos un iespējams, kārotā vakance šobrīd jau ir aizņemta.
 

Kur pieteikties un kādus darbus piedāvā?

Iepazīties ar kārtību, kā pieteikties darbam un aplūkot piedāvātās vakances var NVA mājaslapas sadaļā “Skolēnu vasaras nodarbinātība”: www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem.

 

Pāris dienas pirms elektronisko pieteikumu pieņemšanas tika piedāvāti visdažādākie, pārsvarā mazkvalificētie darbi: sētnieks, dārzkopības strādnieks, viesmīlis, pavāra palīgs, apkopējs, virtuves strādnieks, automazgātājs, galdnieka palīgs un citi – dažos novados vairāk, citos mazāk. Katrā ziņā šī ir iespēja skolēnam par pilna darba laiku nopelnīt vismaz minimālo algu – 500 eiro “uz papīra”, pirms nodokļu nomaksas.

Par nodarbinātajiem skolēniem, izņemot tos, kuri strādās mikrozuņēmumos, tiks maksāti visi nodokļi un jaunietis arī veiks bieži vien savu pirmo iemaksu nākotnes pensijas fondā. Tāpat bērni, kuri piedalīsies vasaras nodarbinātības programmā, tiks apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Vienlaikus viens no bērna vecākiem laikā, kamēr bērns strādās, saglabās arī nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošo bērnu. Tas gan neattieksies uz bērniem, kuri strādās pie mikrouzņēmējiem, bet kā “kompensāciju” viņi saņems lielāku algu – bez nodokļu atvilkuma.

“Par paveikto darbu skolēns saņems atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī,” informē NVA.

 

Darbu vasaras brīvlaikā piedāvās gan valsts un pašvaldības uzņēmumi, gan privātuzņēmēji. Piedāvātajam darbam gan jāatbilst vairākiem kritērijiem: 
* tam nav jābūt saistītam ar paaugstinātu risku drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 
* darbu jāveic darba vadītāja uzraudzībā; 
* bērniem līdz 18 gadu vecumam darba diena drīkst ilgt ne vairāk par septiņām stundām jeb 35 stundām nedēļā.

 

 

VID atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā 

 


Valsts par skolēnu nodarbināšanu vasarā darba devējam piešķirs dotāciju - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet skolēnam ar invaliditāti - minimālo mēnešalgu pilnā apmērā. Tāpat valsts piešķirs dotāciju darba vadītājam - par viena skolēnu nodarbināšanu - 10% no minimālās algas, bet bērnam ar invaliditāti – 60% apmērā no minimālās algas.

Reklāma
Reklāma

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam).
 

Nodokļi par vasaras darbu

Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. Iesniegumu algas nodokļu grāmatiņas piešķiršanai var iesniegt elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai klātienē – jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā atzīmēs galveno ienākuma gūšanas vietu.

Nodokļu nomaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam: * vispārējais nodokļu maksāšanas režīms; * darba devējs ir lauksaimnieks vai * darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.
 

Vispārējais nodokļu maksāšanas režīms. Skolēnam, sākot strādāt, darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 35,09%. 11% darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 24,09% sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem. Skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, ja viņam ir algas nodokļa grāmatiņa, kurā viņš ir atzīmējis savu darba vietu.

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 eiro un ir piemērots VID prognozētais maksimālais mēneša neapliekamais minimums 200 eiro, skolēns pēc nodokļu nomaksas saņems  324,80 eiro.

 

Skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas izveidojas no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma un darba vietā piemērotā VID prognozētā neapliekamā minimuma starpības.
 

Darba devējs ir lauksaimnieks. Strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā), gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15%, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā.

Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 400 eiro un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 eiro, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 340 eiro.


Darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. No skolēna ienākuma darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – neietur sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo tie veido daļu no mikrouzņēmuma nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma.
Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 eiro, summa, ko saņems skolēns, arī būs 400 eiro.

 

Laika periodā, kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 200 eiro apmērā.

* * *

Šovasar “Nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” NVA plāno nodarbināt 6938 skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem.