Kāda atšķirība ir starp vidusskolu, ģimnāziju un liceju? Skaidro ministrija

"Sakiet, kāda ir atšķirība starp vidusskolu, ģimnāziju un liceju? Bērnam nākamgad devītā klase, bet, ja godīgi, nesaprotu atšķirību – pēc visām šīm skolām taču iegūst vidējo izglītību." Uz "Mammamuntetiem.lv" iesūtīto vecāka jautājumu atbildi sniedz Izglītības un zinātnes ministrija.
Būtiskākā atšķirība ir tā, ka valsts ģimnāzijas izvirza augstākus kritērijus, uzņemot audzēkņus. Lielākā daļa ģimnāziju ir no 7.-12.klases, taču ir arī atsevišķas, kuras īsteno savas programmas jau no 1.klases.

FOTO: Shutterstock.com

Būtiskākā atšķirība ir tā, ka valsts ģimnāzijas izvirza augstākus kritērijus, uzņemot audzēkņus. Lielākā daļa ģimnāziju ir no 7.-12.klases, taču ir arī atsevišķas, kuras īsteno savas programmas jau no 1.klases.

Uz jautājumu par atšķirībām starp vidusskolu, ģimnāziju un liceju sniedz Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Inga Vasiļjeva:

Valsts ģimnāzijas ir vispārējās izglītības iestādes, kas nodrošina kvalitatīvu mācību procesu un veic reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas. Valsts ģimnāziju tīkls Latvijas administratīvajās teritorijās tiek pilnveidots atbilstoši vispārējās izglītības iestāžu attīstības iespējām un pilsētu un novadu vajadzībām.
Lai iegūtu un saglabātu valsts ģimnāzijas statusu, izglītības iestādei jāatbilst noteiktiem kvalitātes un kvantitatīvajiem kritērijiem. 

Valsts ģimnāzijas saņem papildu valsts budžeta finansējumu gan pedagogu algām, gan arī reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkciju veikšanai.
 

Valsts ģimnāzijas ir nozīmīgs valsts atbalsts talantīgajiem un spējīgajiem skolēniem, kas savukārt labvēlīgi ietekmē izglītības procesa kvalitāti un rezultātu, jo spējīgāko skolēnu sasniegumiem ir būtiska ietekme uz valsts konkurētspēju un starptautiskajiem sasniegumiem. Vispārējā izglītībā ir nepieciešams mērķtiecīgi organizēts darbs mācību procesa pilnveidē, tai skaitā, radot iespējas spējīgo skolēnu talantu savlaicīgai atklāšanai un izkopšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu un individualizētu atbalstu skolēnu izcilībai.

Reklāma
Reklāma

Būtiskākā atšķirība starp vidusskolu un ģimnāziju ir tā, ka valsts ģimnāzijas izvirza augstākus kritērijus, uzņemot audzēkņus. Lielākā daļa ģimnāziju ir no 7.-12.klases, taču ir arī atsevišķas, kuras īsteno savas programmas jau no 1.klases.

 

Licejs ir vispārējās izglītības iestāde, kas vairāk pielīdzināms valsts ģimnāzijas prasībām. Vēsturiski veidojies izglītības iestādēm, kas īstenoja mācību programmas ar padziļinātu valodu apguvi. Šobrīd tieši tāpat, saskaņojot ar ministriju, tās ir varējušas paturēt savus vēsturiskos nosaukumus.

Saistītie raksti