Idejas, kā ar digitāliem rīkiem pārvērst ķīmijas apguvi par spēli

Turpinoties attālinātām mācībām, arvien vairāk pieaug ne tikai digitālo rīku, bet arī jaunu, radošu paņēmienu nozīme mācību procesā. Viens no veidiem, kā padarīt mācīšanos gan virtuālajā mācību klasē, gan ārpus nodarbībām interesantāku, ir spēles elementu izmantošana.
Idejas, kā ar digitāliem rīkiem pārvērst ķīmijas apguvi par spēli

FOTO: Shutterstock.com

Tuvojoties erudīcijas konkursam Grindeks “Prāta turnīrs”, kam vidusskolēni aicināti pieteikties vēl līdz 24. februārim, uzņēmums apkopojis idejas, kas palīdzēs iesaistošā veidā apgūt arī ķīmiju. 

Spēles elementu izmantošana mācību procesā ir metode, ar kuras palīdzību var palielināt skolēna motivāciju, radīt interesi par lietām, par kurām līdz tam tādas nebija, kā arī veicināt aktīvu iesaisti un informācijas, pieredzes apmaiņu mācību procesā. Izrādās, ka viens no pirmajiem zinātniekiem, kas izmantojis spēļu metodi mācību darbā, bija viens no pasaulē zināmākajiem ķīmiķiem – Dmitrijs Mendeļejevs,  kuru skolēni pazīst kā ķīmisko elementu periodiskās tabulas izveidotāju. Tas nozīmē, ka jau tolaik tika domāts par to, kā mācīt ķīmiju atraktīvā un iesaistošā veidā. Spēles elementus var izmantot ne tikai mācību klasē, bet arī ārpus tās – kopā ar klasesbiedriem, interešu pulciņa dalībniekiem vai draugiem un ģimeni.

Gaismas, kameras, starts!  
Video ir kļuvis par formātu, kādā jaunieši labprāt izzina pasauli un meklē atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Piemēram, populārajā video straumēšanas vietnē Youtube ir pieejami visdažādākie video par ķīmijas tematiem, kas ļaus ne tikai vizualizēt ķīmijas pasauli, bet arī atkārtot savas svešvalodu zināšanas. Turklāt virtuāli iespējams aplūkot ķīmiskās reakcijas, kuras mājas vai skolas laboratorijas apstākļos nebūtu iespējām veikt. Šādus video var atrast tādos kanālos kā NileRed, Explosions&Fire vai Perodic Videos. Savukārt latviešu valodā eksperimentu video meklējami mājaslapā STEaMup, uzdevumi.lv, ķīmiķo.lv, kimijas-sk.lv. Šajos resursos pieejami izglītojoši video un skaidrojumi par mācību priekšmetā apskatītajām tēmām, ko ar izdomu arī pats skolēns var pārvērst par spēli vai ierosināt šādu ideju pedagogam. Piemēram, izmantojot mājaslapā atrodamo informāciju, veidojot pašiem savas erudīcijas spēles. 

Viktorīnas un draudzīga sacensība 
Viktorīna ir labs veids, kā atkārtot zināšanas pirms pārbaudes darba vai eksāmena, saprast jautājumus, kuri vēl papildu jāapgūst, kā arī sniedz iespēju uzzināt ko jaunu. Un ieguvēji ir visi – gan viktorīnas rīkotājs, gan tās dalībnieki, jo procesā mācās visi. Turklāt veselīgs sacensības gars var pamudināt pievērsties mācībām arī tos, kam līdz šim nav bijusi interese par apgūstamo priekšmetu. 
Izmantojot jau gatavas platformas, piemēram Kahoot.it, viktorīnu var izveidot pavisam ātri un vienkārši. Pēc tam, kad sagatavoti jautājumi, nepieciešams tik vien kā citi dalībnieki, kam nosūtīt pieejas kodu – un erudīcijas spēle var sākties. Jāņem vērā, ka spēles uzvarētāju nosaka ne tikai pareizo atbilžu skaits, bet arī ātrums, kādā spēlētājs iesniedz savas atbildes. Iespējams, spēlējot virtuālo viktorīnu, radīsies komandas gars, kas motivēs pieteikties arī Grindeks “Prāta turnīram”.  

Ķīmiskas reakcijas – arī viedtālrunī 
Crash course pazīstams kā viens no populārākajiem kanāliem Youtube platformā, kas skatītājiem piedāvā izglītojošu saturu bez maksas. Kanālā pieejams plašs ieskats dabas un sociālo zinātņu jautājumos, to skaitā arī ķīmijas tematos, ko Crash course piedāvā apgūt ar 10 līdz 15 minūšu garu video palīdzību. Pērn izveidota arī speciāla lietotne , kurā atrodami ne tikai Crash Course skaidrojošie un interaktīvie video, bet arī uzdevumi un ilustratīvas kārtis. Digitālais palīgs piedāvā arī jautājumus zināšanu pārbaudei, kā arī sniedz iespēju izzināt dažādas ķīmiskās reakcijas, kuru apgūšanai izveidotas interesantas spēles, padarot mācību procesu jaunietim vēl saistošāku. 

Par “Grindeks” Prāta turnīrs
Baltijas vadošais farmācijas uzņēmums organizē tiešsaistes bezmaksas erudīcijas spēli "Grindeks" Prāta turnīrs. Turnīram aicināti pieteikties 10.-12. klašu skolēni, izveidojot komandu četru līdz sešu dalībnieku sastāvā, no kuriem vienam ir jābūt pedagogam - komandas kapteinim. No vienas skolas konkursā var piedalīties ne vairāk kā trīs komandas. Reģistrēšanās turnīram norisināsies līdz šā gada 24. februārim (ieskaitot), sūtot e-pastu uz prata.turnirs@grindeks.lv.

Reklāma
Reklāma