Kā vecākiem atbalstīt bērnu mācībās un vienoties ar skolu par pamatvērtībām?

Trešdien, 12. februārī, plkst. 19.00 notiks Mammām un tētiem kopā ar Skola2030 organizēta Facebook tiešraides diskusija “Kā vecākiem atbalstīt bērnu mācībās un vienoties ar skolu par pamatvērtībām?”. 

FOTO: Shutterstock.com

No nākamā mācību gada visās skolās pakāpeniski tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja. Lai palīdzētu skolēniem kļūt par zinošiem un domājošiem darītājiem – būtiska loma ir arī vecākiem un viņu sadarbībai ar skolu un skolotāju. Kā skolai un vecākiem meklēt un atrast kopīgu valodu un veidot vienotu izpratni par to, kas svarīgs bērnu izaugsmei?

Cieņpilns dialogs, uzticēšanās un konstruktīva sadarbība – tie ir atslēgas vārdi mūsu bērnu veiksmīgām skolas gaitām. Mēs esam dažādi un skolā satiekamies katrs ar savu pieredzi, tādēļ ir tik būtiski sarunāties un vienoties par  pamatvērtībām.

 

Skola2030 īstenotās aptaujas dati1 liecina, ka vecāki kopumā ir apmierināti ar i­­­­zglītības kvalitāti, taču vienlaikus viņu izpratne par to, kā atbalstīt bērnu mācībās, ir ļoti atšķirīga. Saņemtās atbildes rāda, ka vecāki ir gatavi iesaistīties, taču viņiem nav skaidrības, vai un kā to darīt un kā veidot sadarbību ar skolu, lai radītu labvēlīgus apstākļus skolēnu izaugsmei. 

Vecāki un ģimenes tradīcijas veido bērna priekšstatus par vērtībām, uzvedības normām, par dzīvi sabiedrībā, arī mācībām un attieksmi pret skolu. Iedzīvinot tādas pamatvērtības kā cieņa, iejūtība, atbildība, taisnīgums, laime un godīgums, iespējams izveidot skolas vidi, kurā uzlabojas gan skolēnu un skolotāju apmierinātība un labjutība, gan skolēnu sniegums. Vērtības, kas ir  Latvijas Republikas Satversmes pamatā, ir iestrādātas arī izglītības saturā, kā arī izpaužas mācību pieejā un attiecībās ar skolēniem, skolas iekšējā kultūrā un plašākā sabiedrībā. 

Reklāma
Reklāma

Lai veicinātu izpratni par to, kā vecākiem veiksmīgāk sadarboties ar skolu, kā atbalstīt bērnu mācībās un kā skola var veidot vērtībās balstītus ieradumus, skatieties Facebook tiešraides diskusiju un uzdodiet savus jautājumus ekspertiem.

Diskusijā piedalīsies: Solvita Lazdiņa, Skola2030 mācību satura izstrādes vecākā eksperte un Rīgas Pilsētas sākumskolas direktore, Gatis Pastars, Līvānu 1. vidusskolas direktors, kam izdevies kopā ar vecākiem definēt vērtības un iedzīvināt tās skolā, kā arī Zanda Niedinga, divu bērnu mamma. Diskusiju moderēs Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammām un tētiem” vadītāja.

Savus jautājumus varat iesūtīt iepriekš, rakstot vecāku organizācijai “Mammām un tētiem” un/vai Skola2030 pārstāvjiem (redakcija@mammam.lv, info@skola2030.lv). Diskusijas norisei sekojiet līdzi “Mammām un tētiem” vai Skola2030 Facebook lapā.