Skolas direktores viedoklis: bērna vēlmi mācīties ietekmē skolas vide

Vasarā, baudot silto laiku un atpūtu, ne visi bērni ar prieku domā – tuvojas 1. septembris, kad sāksies jaunais mācību gads. Pirmsskolas Patnis direktore Inguna Vārtiņa uzskata – bērnam piemērota vide nereti ir izšķirīga, lai bērns spētu labi un ar prieku mācīties.

FOTO: Shutterstock.com

Bērnu attīstības līmenis septiņu gadu vecumā nereti ir krasi atšķirīgs – ir bērni, kuri jau 1. klases sākumā ir gatavi un pietiekami nobrieduši pat 2. klasei, taču ir arī 2. klases skolēni, kuri nespēj tikt līdzi citiem un vairāk atbilst pirmklasnieka līmenim.

Laiks mācībām, rotaļām un mieram 
Protams, septiņus gadus vecs bērns vairs neuzskata sevi par mazu un nevēlēsies gulēt diendusu, bet no pieredzes teikšu, ka liela daļa no viņiem dienas gaitā kādu brīdi labprāt pavadīs, mierīgi lasot vai zvilnot, un lielā skolā, kurā mācās bērni no 1. klases līdz 12. klasei, tas diemžēl nav iespējams. Šāds formāts patiesībā būtu ļoti vēlams bērniem līdz pat 6. klasei.
Esam raduši dzirdēt par tiem Latvijas reģioniem, kuros bērnu trūkuma dēļ skolas tiek slēgtas vai telpas tiek atvēlētas arī piecgadnieku un sešgadnieku apmācībām, taču notiek arī pretējais  - vietās, kurās skolas ir pārpildītas un nākas meklēt alternatīvus risinājumus, 1. klasi var apgūt arī pirmsskolā. 

Pirmsskola var nodrošināt mazajam pirmklasniekam mācību vielas apguvi viņiem ierastajā vidē. Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija sāka diskusijas par sešgadnieku sūtīšanu skolā, daudzi eksperti un mediķi plašsaziņas līdzekļos skaidroja, cik liela nozīme ir videi, kurā bērns mācās. Ka tieši vide var būtiski ietekmēt viņa vēlmi mācīties, spēju koncentrēties, sekmes, kā arī garīgo un fizisko veselību kopumā. Pirmklasniekam nereti ir grūti ilgstoši koncentrēties vienai nodarbei. Ir nepieciešama nodarbes maiņa, miksējot gan dinamiskas, gan mierīgas lietas.

 

Laikā, kad Izglītības ministrija sāka diskusijas par sešgadnieku sūtīšanu skolā, daudzi eksperti skaidroja, cik liela nozīme ir videi, kurā bērns mācās. Ka tieši vide var būtiski ietekmēt viņa vēlmi mācīties.

Reklāma
Reklāma


Saimes klases 
Bērnu attīstības līmenis septiņu gadu vecumā nereti ir krasi atšķirīgs – ir bērni, kuri jau 1. klases sākumā ir gatavi un pietiekami nobrieduši pat 2. klasei, taču ir arī 2. klases skolēni, kuri nespēj tikt līdzi citiem un vairāk atbilst pirmklasnieka līmenim. Analizējot šādus gadījumus, mēs aizvien vairāk domājam par tā saucamajām saimes klasēm. Klase, kurā kopā mācās septiņus un astoņus gadus veci bērni un kurā skolotāja koordinē apgūstamo vielu, pielāgojot to katram skolēnam pēc viņa spējām un attīstības līmeņa. Nenoliedzami, šāds formāts darbosies tikai mazās klasēs, ne gadījumā ar 30 skolēniem un vienu pedagogu. Bet šāda veida klasēm ir daudz priekšrocību, piemēram, bērniem ir papildus motivācija tiekties pēc grūtākiem un sarežģītākiem uzdevumiem, īpaši zēniem, kuriem sacensības gars ir izteiktāks. 
Pavadot pirmos skolas gadus šādā vidē, bērnam veidojas spēcīga personība, viņš ir pašpietiekams, pārliecināts par sevi, spēj pieņemt lēmumus un vēlas būt kopā ar saviem vienaudžiem. Jāņem vērā, ka bērni ir ļoti dažādi – vieni vairāk vēlas mierīgu vidi, citi – vairāk rotaļu un dinamikas, taču nevajadzētu uzskatīt, ka bērns, kurš sākotnēji mācījies mazā skolā, pirmo klašu vielu ir apguvis pirmskolā, būs kā siltumnīcas augs. Bērns būs nobriedusi un brīva personība.

 


Autore: Pirmsskolas Patnis direktore Inguna Vārtiņa