Latvijā skolu neapmeklē 2600 bērnu

Latvijā skolu šajā mācību gadā neapmeklē 2648 obligātajā izglītības vecumā esoši bērni, un pašvaldībām nav nekādas informācijas, kur viņi atrodas. Šādus datus apkopojis Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto autors-Illards Asmins.

9 pilsētās un 110 novados skolā neiet 2648 bērni

IKVD ir apkopojis deviņu pilsētu un 110 novadu pašvaldību sniegto informāciju par obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā 2012./2013.mācību gadā. Šajā mācību gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu (4 484) un 2011. gadu (3 327), ir būtiski samazinājies to bērnu skaits, par kuriem pašvaldībām nav informācijas (2 648). Pašvaldības ir identificējušas arī galvenos iemeslus, kuru dēļ bērni nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā.

 

Uz ārzemēm izbraukuši teju 10 000 bērnu

Apkopojot pašvaldību sniegtos datus, secināts, ka 21 bērns ir bezvēsts prombūtnē, 52 bērni nav reģistrēti izglītības iestādes sarakstā citu iemeslu dēļ, 61 bērnam anulēta dzīvesvieta, 65 bērniem pašvaldība nav norādījusi statusu, bet 87 bērni adoptēti uz ārvalstīm. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir pieaudzis to bērnu skaits, kuri ir izbraukuši no valsts - 9 658 bērni (2010.gadā - 5 646; 2011.gadā - 7 915). 

 

Reklāma
Reklāma

Īpaša grupa nevienā izglītības iestādē nereģistrēto bērnu vidū ir ilgstoši slimojošie (3) un bērni invalīdi (23). Kvalitātes dienests, izvērtējot pašvaldību datus, konstatējis, ka šiem bērniem sniegtais atbalsts ir nepietiekams. Situācija vērtējama kā neatbilstoša bērnu aizsardzības principiem, tāpēc Kvalitātes dienesta skatījumā no jauna aktualizējams jautājums par speciālo izglītības programmu izstrādi un citiem atbalsta pasākumiem.

 

Kopējais bērnu skaits, kuri 2012./2013. mācību gadā nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā ir 12 618. Salīdzinoši - 2010.gadā kopējais bērnu skaits bija 11 327, bet 2011.gadā - 12 463. 

 

Materiāla tapšanā izmantota www.ikvd.gov.lv pieejamā informācija.