Montesori nodarbības bērniem

"Cilvēka dzīvē ir tikai viens posms paredzēts prāta "būvēšanai": vecums no 0 līdz 6 gadiem. Šis ir radošs periods, kad tiek likti pamati tādām rakstura īpašībām kā spēja koncentrēties, kārtīgums, pašdisciplīna, radošās intereses. Ja šīs iespējas tiek ignorētas, vai tiek radīti nelabvēlīgi apstākļi, šīs īpašības neattīstīsies..."  Marija Montesori

Publicitātes foto.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Publicitātes foto.

Kā notiek montesori nodarbības?
Attīstošās nodarbība pēc Montesori metodikas balstās uz bērna personības respektēšanu. Realizējama, ja bērnam tiek dota darbības brīvība, kas balstīta uz pašdisciplīnu. Darba vide apmierina vajadzību eksperimentēt un gūt pieredzi praktiskās dzīves, matemātikas, valodas, mākslas un mūzikas pasaulē.

Bērni laiku pavada īpaši iekārtotā Montesori vidē, kur viņi darbojas ar pašu izvēlētiem materiāliem praktiskās dzīves, sajūtu, matemātikas, valodas un kosmiskās audzināšanas zonās. Montesori kabinetā, bērna uzmanība tiek pievērsta atsevišķiem priekšmetiem un nav iespaidu pārmērība. Šī vide uz laiku nošķir bērnu no apkārtējās pasaules, kurā valda kairinājumu pārsātinātība. Nodarbībās valda darba atmosfēra, klusums, koncentrēšanās darbam. Bērns apgūst klausīties prasmi un mācās atbrīvoties no bezmērķīgas, trokšņainas uzvedības, brīvi izvēloties sev nodarbošanos, uzņemoties atbildību par savu rīcību un ievērojot noteikumus. Izstrādātās metodes jēga ir stimulēt bērnu pašaudzināšanai, pašmācībai, pašattīstībai.

Darbošanās ar praktiskās dzīves materiāliem ļauj bērnam apgūt prasmes rūpēties par sevi un apkārtējo vidi tādējādi kļūstot patstāvīgākam. Šie ir pirmie materiāli, ar kuriem bērns sāk strādāt Montesori vidē, jo darot vienkāršas bērnam interesantas lietas, viņš netieši iemācās koncentrēt uzmanību, sakārtot savu darba vietu, sadarboties ar citiem bērniem - prasmes, kuras ir nepieciešamas bērnam, lai veiksmīgi mācītos. Praktiskās dzīves zonā bērns attīsta arī kustību koordināciju, roku veiklību, acs-rokas koordināciju, kas nākotnē palīdzēs bērnam glītāk rakstīt, labāk lasīt un rēķināt.

Kāpēc izvēlēties Montesori nodarbības?
Montesori materiāli un didaktiskie principi paver jaunas iespējas bērna attīstībā, ievērojot viņa spējas, sensitīvos periodus un īpašās intereses. Veicina personības apzināšanos, pašvērtības, pašcieņas un patstāvības attīstību, normalizējot sociālo un emocionālo sfēru. Montesori metode ir multifunkcionāla, tā ir paredzēta visiem bērniem, lai attīstītu tieksmi pašiem sasniegt savus mērķus un izaugtu par patstāvīgiem, brīviem cilvēkiem.
Sajūtu materiāli radīti, lai bērns attīstītu un trenētu visas maņas - redzi, dzirdi, tausti, garšu un ožu, jo vecumā līdz 6 gadiem bērns apgūst pasauli caur sajūtām.
Matemātikas materiāli ļauj bērnam uzskatāmā veidā, darbojoties ar konkrētiem priekšmetiem apgūt matemātikas jēdzienus un likumsakarības.
Valodas zonā bērni papildina savu vārdu krājumu, attīsta rakstīt un lasīt prasmi.
Kosmiskie materiāli iepazīstina bērnu ar pasaulē pastāvošo lietu kārtību, ģeogrāfijas, botānikas, bioloģijas, fizikas un citu zinātņu pamatiem.


Laipni lūgti „Veselības centra 4” Bērnu veselības centrā
K. Valdemāra 100, Rīgā, tālr. 67517530; 67517531 vai 29188623
www.bernucentrs.lv.

 

Reklāma
Reklāma

Autore: Montesori pedagogs Kristīne Riemere