Spēles, ko aukstajā laikā spēlēt istabā - ar zīmēšanu un pārģērbšanos

Kamēr vakari vēl gari un tumši un ārā pavadītais laiks ir iebobežots, piedāvājam spēles, kuras var spēlēt telpās.

FOTO: Shutterstock.com

Kad ārā auksts, uzspēlējiet istabā radošas rotaļas!

Kurš pieskārās?
Rotaļa domāta četriem un vairāk dalībniekiem. Nepieciešama šalle acu aizsiešanai. Vadītājam aizsien acis un pagriež ar muguru pret dalībniekiem. Dalībnieki klusu pienāk, un viens no viņiem ar roku pārvelk vadītājam pa muguru. Pēc tam visi atkāpjas. Vadītājs skaita līdz desmit, noņem apsēju un pagriežas pret dalībniekiem. Viņam jāuzmin, kurš no dalībnie¬kiem pieskārās ar roku. Uzminot pareizi, abi mainās lomām.
Rotaļu var padarīt sarežģītāku. Vadītājam jāuzmin ne tikai dalībnieks, bet arī tas, ar kuru roku viņš pieskāries.

Pantonīma
Rotaļa diviem un vairāk jebkura vecuma dalībniekiem. Dalībnieki pēc kārtas ar mīmiku un žestiem attēlo izrādes, filmas vai grāmatas nosaukumu. Bet vispirms jāparāda šī daiļdarba veids. Piemēram, ja dalībnieks izpleš rokas, it kā atvērtu priekškaru, tas nozīmē, ka pantomīmas tēma - izrāde. Ja dalībnieks attēlo darbību, it kā filmētu ar kameru, tātad viņš attēlos filmu. Uz priekšu izstieptas rokas ar plaukstām uz augšu nozīmē grāmatu. Dalībnieki attēlo katru vārdu atsevišķi un parāda, kurš tas ir pēc skaita, parādot attiecīgo pirkstu skaitu. Ja nosaukumā ir tuvumā atrodami priekšmeti, uz tiem var vienkārši norādīt. Pārējie dalībnieki cenšas atminēt vardu. Dalībnieks, kas pirmais uzmin nosaukumu, iegūst vienu punktu. Piemēram, daži nosaukumi: "Viens pats mājās" (filma), „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" (filma), „Nāc pie puikām!" (izrāde), "Zaļā zeme" (grāmata).

Mākslinieki
Rotaļa domāta četriem un vairāk dalībniekiem jebkurā vecumā. Nepieciešami zīmuļi, papīrs acu apsēji - katram dalībniekam. Dalībnieki apsēžas pie galda, uz kura uzliktas papīra lapas un zīmuļi. Vienu no dalībniekiem izvēl par vadītāju. Pārējie aizsien acis un paņem rokās zīmuli. Vadītājs ierosina dalībniekiem uzzīmēt kādu zīmējumu pa daļām. Piemēram, viņš var teikt: "Uzzīmējiet četras kaķa kājas... tagad rumpi... galvu... piezīmējiet asti... un visbeidzot ūsas". Uzdevumu var sarežģīt: "Uzzīmējiet cilvēka kājas... galvu, pēc tam rumpi un apģērbu pēc izvēles... uz galvas cepuri... uzzīmējiet kreiso roku, kas iebāzta kabatā... labo roku... tajā ir spieķis... blakus uzzīmējiet autobusa pieturu''. Dalībnieki cenšas izpildīt vadītāja norādījumus. Kad darbs pabeigts, vadītājs izvēlas precīzāko zīmējumu. Punktus piešķir pēc dalībnieku skaita. Ja viņi ir pieci, tad par pareizāko zīmējumu dod piecus punktus, četrus utt. - bet vienu punktu par visneprecīzāko zīmējumu. Pēc tam izvēl citu vadītāju. Rotaļas beigās punktus saskaita. Uzvar dalībnieks, kurš ieguvis visvairāk punktu.

Pārģērbšanās
Nepieciešama lāde ar vecmodīgu apģērbu, acu apsēji. Uzaicina divus dalībniekus, puisi un meiteni. Viņiem aizsien acis un pieved pie drēbju kaudzes. Minūtes laikā katram jāapģērbjas. Pēc tam noņem acu apsējus un novērtē, kurš izskatās labāk, tas kļūst par uzvarētāju.
Var darīt arī tā - apģērbu sadala divās kaudzēs, vienā - sieviešu, otrā - vīriešu. Dalībniekus ar aizsietām acīm pieved pie apģērba kaudzēm un liek noteiktā laikā apģērbt vienam otru. Turklāt meiteni var pievest pie sieviešu apģērbu kaudzes, lai viņa tos uzvilktu savam partnerim. Un otrādi. Šis rotaļas variants ir jautrāks nekā pirmais.

Kājiņas 
Rotaļā piedalās vismaz septiņi cilvēki. Dalībnieki nostājas aplī, nosaka, kurš būs vadītājs. Vadītājs sāk rotaļu. Visi pēc kārtas lēkā, cenšoties uzlekt uz kājām kaimiņam pa labi. Kaimiņš, protams, lec atpakaļ, cenzdamies pasargāt savas kājas. Ja kāds trāpa uz kājas vai pat abām kājām kaimiņam, tas izstājas no rotaļas. Rotaļa turpinās. Uzvar tas, kura kājām neviens neuzlec!
 

Reklāma
Reklāma