Lūpu vingrinājumi zīdaiņiem un mazuļiem valodas attīstības veicināšanai

Lūpu vingrinājumus bērnam var mācīt jau no dzimšanas. Tie sekmē skaidrāku skaņu izrunu un veicina bērna valodas attīstību.
Piedāvājam lūpu vingrinājumus zīdainim!

FOTO: Shutterstock.com

Piedāvājam lūpu vingrinājumus zīdainim!

Vingrinājumus iesaka sertificēta logopēde Baiba Strause*. 

 

Rotaļāšanās ar īsajiem un garajiem patskaņiem. Tas ir viegli, jo patskaņi paši skan!

- Plati atvērt muti un izrunāt skaņas
A – Ā, A – Ā, A – Ā 
Ā – A, Ā – A, Ā – A . 
Pildot rotaļu vingrinājumu, svarīgi, lai bērns redz, ka mute ir atvērta plati.

- Pastiept lūpas uz priekšu un saki U – Ū, U – Ū, U – Ū. Pēc tam patskaņus maina vietām Ū – U, Ū – Ū.
Kā saka pūce? Kā saka ūpis? Bērns mēģina atdarināt -  Ū, Ū, Ū, Ū.
Pildot vingrinājumu, būtiski ievērot, lai bērnam lūpas tiktu izstieptas uz priekšu. Lai bērns redz, kā pieaugušais demonstrē skaņas U – Ū izrunu.
 

Reklāma
Reklāma

- Smaidot izrunāt patskani I – Ī, I – Ī, I – Ī. Lūpas ir iestieptas šaurā smaidā. Ja bērnam jau ir izauguši zobiņi, smaidot, ieteicams skatīties spogulī un saredzēt gan augšējos, gan apakšējos zobus.

- Lūpas tiek izstieptas uz priekšu un apaļoti izrunājam patskani O 
Salaveča saucieni   O – O – O !

- Izdziedāt patskaņus – īsi, aprauti  A – E – I – O – U

- Izdziedāt patskaņus – gari, stiepti Ā – Ē – Ī – O – Ū 

- Izrunāt patskaņus “mēmi” – A – E – I – O – U

- Izrunāt patskani pagarināti Ē, Ē, Ē – lūpas iestieptas platā smaidā

- Mācīt bērnam dot gaisa bučas
 

- Sakniebt lūpas starp zobiem

- Izrunāt skaņu P, P, P, P

- Izrunāt patskani B, B, B

- Imitēt zirga apstādināšanu pbpbpbpbpbpb

- Iekost apakšlūpā, teikt vau, vau, vau

- Šķobīt lūpas no labās puses uz kreiso

Visi rotaļu vingrinājumi aktivizē lūpu, sejas muskulatūru, kā arī trenē bērna dzirdi, kas palīdz skaidri apgūt gan skaņas atsevišķi, gan kopā ar citām skaņām.Autore: Baiba Strause, sertificēta logopēde, privātprakses “Logopēdijas centrs” un “Logopēdijas privātprakse” dibinātāja, strādā Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolā, kā arī savās privātpraksēs. Piedāvā attālinātās online konsultācijas un apmācības bērniem ar skaņu izrunas traucējumiem - gan ārzemēs dzīvojošajām ģimenēm, gan Latvijā. Publicējusi logopēdiskos vingrinājumus (teorētisko daļu) bērnu žurnālā “Ezītis”. Latvijas Logopēdu asociācijas biedrs.