Solis pa solim - kā vecmāmiņa var kļūt par aukli un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu

Ko darīt strādājošiem vecākiem, kad viņu bērnam rinda bērnudārzā vēl nav pienākusi? Bērns nebūt nav jāatstāj svešu cilvēku rokās. Kļūt par aukli un saņemt līdzfinansējumu no pašvaldības var arī ģimenes tuvinieki, piemēram, vecvecāki.

Vecvecāki var izmantot iespēju - būt kopā ar mazbērniem un saņemt līdzfinansējumu par aukļu darbu

FOTO: Shutterstock.com

Vecvecāki var izmantot iespēju - būt kopā ar mazbērniem un saņemt līdzfinansējumu par aukļu darbu

Lai noskaidrotu vai un, cik lielu līdzfinansējumu par aukles pakalpojumiem iespējams saņemt, jāvēršas savā pašvaldībā, jo katrā no tām situācija ir atšķirīga. Savukārt aukļu reģistrācijas noteikumi visiem ir vienādi. 

 

Reģistrācija un nodokļi. Lai strādātu par aukli, jākļūst par saimnieciskās darbības veicēju, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Izvēloties jomu, kurā tiks veikta saimnieciskā darbība, jānorāda profesija “auklis”. Pirms reģistrēšanās jāapdomā, kurš no nodokļu maksāšanas veidiem būtu vispiemērotākais. Vienkāršākais un ērtākais veids, lai strādātu par auklīti oficiāli, ir izvēlēties patentmaksas nodokļu režīmu, kas auklītēm ir 43 eiro mēnesī. Turklāt, ja auklīte ir pensijas vecumā, ir iespēja maksāt samazināto patentmaksu. Sešiem kalendāra mēnešiem tā ir 9 eiro, bet samazinātā patentmaksa vienam kalendāra gadam ir 17 eiro. 

 

Par to, kas nepieciešams aukles reģistrācijai, konsultē Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecākā eksperte Jana Veinberga. 

Pēc tam, kad sakārtoti ar nodokļiem saistītie jautājumi, IKVD jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina aukles profesionālo kvalifikāciju un prasmes sniegt pirmo palīdzību. Aukles reģistrācija notiek bez maksas un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

Aukles profesionālās kvalifikācijas apliecināšanai derīgs viens no šādiem dokumentiem:

• Diploms par iegūtu vidējo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību;

• Aukles profesionālās kvalifikācijas apliecība;

• Izziņa no augstskolas par studijām pedagoģijas programmā;

• Izziņa par vismaz piecu gadu pedagoga vai skolotāja palīga darba stāžu izglītības iestādē;

• Apliecība par apgūtu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā ne mazāk kā 40 stundu apjomā.

Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes var būt apgūtas gan profesionālās pilnveides programmas ietvaros, gan studiju laikā, gan, piemēram, pirms autovadītāja tiesību iegūšanas.

Reklāma
Reklāma

Ja pirmā palīdzība apgūta studiju laikā vai profesionālās pilnveides izglītības ietvaros, tam jābūt atspoguļotam sekmju izrakstā vai īpašā izziņā. Par apgūtu pirmās palīdzības sniegšanu pirms autovadītāja tiesību iegūšanas liecinās vai nu speciāla apliecība par pirmās palīdzības prasmju apguvi, vai pašas autovadītāja tiesības. 
 

Jāuzsver, ka IKVD nereģistrēs aukli, ja uz viņu atteiksies kāds Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. pantā noteiktajiem ierobežojumiem (sodāmība par vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem u.c.), kā arī tad, ja ar tiesas lēmumu būs pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, ar bāriņtiesas lēmumu persona būs atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss. 

 

Par aukles reģistrāciju un tiesībām pieprasīt līdzfinansējumu liecina ieraksts Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā. Dokumenta formā personām tiek izsniegts tikai reģistrācijas atteikums.
 

Informācija par aukles reģistrācijas faktu un viss Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) reģistrs atrodams portālā www.latvija.lv, meklētājā ievadot vārdu “aukle”, bet pakalpojuma formā – personas uzvārdu. 

 

• Tiesības pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ir personām, kuras reģistrētas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un auklē bērnu, kas ir deklarēts pašvaldībā, kuras budžetā ir iekļauts līdzfinansējums;

• Lai saņemtu līdzfinansējumu aukles pakalpojumam, bērnam obligāti jābūt reģistrētam bērnudārza rindā;

• Pašvaldības parasti nepiešķir aukles līdzfinansējumu bērna vecākiem, jo viņu pienākums rūpēties par bērnu noteikts normatīvajos aktos un viņiem pieejami citi atbalsta mehānismi. Līdzfinansējums auklēm aizsākts, veicinot vecāku atgriešanos darba tirgū;

• Aukļu darba atbilstību normatīvajiem aktiem ne retāk kā reizi gadā pārbauda Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Pašvaldību līdzmaksājums sertificētām auklēm, jeb 2019. gada atbalsta apmērs mēnesī vienam bērnam:

Olainē: 257,08 eiro
Mārupē: 188,00 eiro
Ķekavā: 170,00 eiro
Rīgā: 142,12 eiro
Siguldā: 127,34 eiro
Liepājā: 100,00 eiro