LAMPA diskusija: Pirmsskolēns - zinošs un laimīgs

Pirmsskolā bērniem ir īpaši svarīgi gūt daudzveidīgas darbības pieredzi – domāt kritiski un radoši, eksperimentēt, sadarboties, vienlaikus mācoties pamata prasmes tādās cilvēka darbībai svarīgās jomās kā, piemēram, valodas, pašizpausme mākslā, matemātika vai dabaszinātnes. 

Publicitātes foto

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Publicitātes foto

Šajā sarunā Skola2030 eksperti stāsta vecākiem par galvenajām sagaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā pirmsskolā un kopā ar vecākiem un izglītības jomas profesionāļiem diskutēs par to, kas raksturo kvalitatīvu pirmsskolas izglītību un kā vecāki var atbalstīt bērnus viņu mācīšanās procesā - lai bērns mācītos ar prieku un justos šajā procesā svarīgs un mīlēts.

PIEDALĀS

  • Zane Oliņa, MEd, PhD, Skola2030 Mācību satura ieviešanas vadītāja
  • Arita Lauka, Mg. paed. Skola2030 Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides vecākā eksperte
  • Solvita Lazdiņa, MEd. Skola2030 Mācību satura un pedagogu profesionālās pilnveides vecākā eksperte
  • Liene Rolanda, MEd. Skola2030 Profesionālās pilnveides eksperte
  • Reinis Upenieks, MPsych Skola2030 Pedagogu profesionālās pilnveides eksperts

 

Reklāma
Reklāma