Svarīgākais, kas vecākiem jāzina par bērnu uzņemšanu Rīgas bērnudārzos 2018. gadā

Pavasaris ir laiks, kad vecākiem svarīgs jautājums - vai mans bērns tiks uzņemts bērnudārzā? Ko darīt, ja nepietiek vietu, vai nāksies iemaksāt naudu fondos, kādus dokumentus nepieciešams nokārtot, kad un kur meklēt piemērotu bērnudārzu mazulim? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes ir sagatavojis Rīgas pašvaldības portāls Riga.lv.

FOTO: Shutterstock.com

Arī privātās izglītības iestādes īsteno 5-6 gadnieku sagatavošanu skolai.

Kad Rīgas bērnudārzos sāksies uzņemšana uz nākamo mācību gadu?
Šobrīd bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs regulē Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 191 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” .

Šajos noteikumos aprakstīta kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādes jaunajam mācību gadam uzņem bērnus. Parasti tas notiek, sākot ar maiju. Izglītības iestāžu vadītāji attiecīgi prognozēto brīvo vietu skaitam veido sarakstus un vecākiem nosūta aicinājuma vēstuli uz pieteikumā norādīto deklarēto adresi, vai arī cenšas sazināties telefoniski, ja vecāki ir pieteikumā norādījuši telefona numuru. Pēc tam vecākiem jāierodas iestādē un jāparakstās par vēstules saņemšanu.

Pašvaldības izglītības iestādes vadītāji uzaicinājumu apmeklēt pašvaldības bērnudārzu vecākiem var nosūtīt arī elektroniska dokumenta veidā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, tādēļ vecākiem jāņem vērā, ka uzaicinājuma vēstuli viņi var saņemt arī elektroniski uz pieteikuma kontaktinformācijā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 

Kad vecākiem jāgaida vēstules par uzņemšanu?
Vēstules sāk izsūtīt no maija sākuma.

Taču tā var tikt atsūtīta arī vēlāk: jūnijā, jūlijā vai augustā. Ļoti daudzi vecāki reģistrē savus bērnus vairākās pirmsskolas iestādēs uzreiz. Un ne vienmēr pirmā vēstule pienāk no tā dārziņa, kurš vecākiem ir visvēlamākais, tāpēc gadās arī vecāku atteikumi. Pateicoties tiem, kuri atsakās, parādās papildus brīvās vietas. Ir labi, ja vecāki patstāvīgi anulē savus uzaicinājumus  (interneta vietnē www.eriga.lv vai vēršoties ar iesniegumu RD Apmeklētāju pieņemšanas centros). Daudzi par savu vēlmi atteikties no vietas nevienu neinformē. Tad portālā tas tiek izdarīts automātiski, ja vecāks nav devis ziņu par vēlmi mazuli laist šajā dārziņā.

Tāpēc ļoti bieži jūnija sākumā vecāki uztraucas: vai mazulis iekļūs bērnudārzā, ja paziņojums vēl nav atsūtīts. Vēstuli saņemt iespējams līdz pat septembra beigām, kad pārsvarā grupas ir nokomplektētas.

 

Uzmanību! Vienam bērnam vienlaicīgi var būt reģistrēti tikai trīs pieteikumi. Gadījumā, ja vecāks ir pārdomājis un kādu no iepriekš reģistrētajām iestādēm vairs nevēlas, viņš var šo pieteikumu anulēt un reģistrēt jaunu.


Vai rindas uz pašvaldības bērnudārziem ir garas?
Par rindas garumu var runāt tikai mācību gada sākumā. Uz 2017./2018. gada sākumu rindā bija ap 1000 bērnu, kuriem vieta nebija nodrošināta, kaut gan viņi bija izteikuši vēlmi uzsākt bērnudārza gaitas tieši šajā gadā. Tie ir bērni vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem. Ar 5-6 gadu vecuma bērniem un viņu nodrošināšanu ar vietām problēmu nav, visvairāk trūks vietu pašiem mazākajiem bērniem.

 

Ne vienmēr pusotrs gads bērnam aprit līdz septembrim, kad sākas mācību gads. Ir arī bērni, kuri dzimuši oktobrī, novembrī un decembrī. Pa to laiku, kamēr bērni izaug līdz dārziņa vecumam, parasti grupas jau ir nokomplektētas. Tad, ja mazulis nav saņēmis vietu pašvaldības bērnudārzā, ir divas iespējas. Pirmkārt – apmeklēt privāto bērnudārzu un saņemt Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu. Otrkārt – izmantot aukles pakalpojumus , kur arī ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojuma apmaksai, kas mēnesī ir 129.99 eiro. Saņemot šos pakalpojumus var turpināt gaidīt rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā.

Ja bērnam jau ir iegūta vieta bērnudārzā, tad auklīšu pakalpojumu, kas tiek finansēts no pašvaldības budžeta, vairs izmantot nav iespējams.

 

Vai ir brīvas vietas bērnudārzos, un kuros?
Ik pa laikam bērnudārzos parādās brīvas vietas, par kuram tiek ziņots portāla www.e-skola.lv sadaļā “Pirmsskolas”. Jau šobrīd portālā www.eriga.lv pakalpojumā “Reģistrācija pirmsskolai”, atverot interesējošās izglītības iestādes informāciju (detaļas), vecākam ir iespēja redzēt gan to, cik vidēji katru gadu bērni no rindas tiek uzaicināti, cik uzņemti, kā arī to, vai šajā izglītības iestādē ir brīvas vietas.

Tāpat par brīvajām vietām konkrētos bērnudārzos var uzzināt, piesakoties jaunumu saņemšanai no Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta (adresē www.e-skola.lv). Tur laiku pa laikam parādās informācija par vēlmi samainīt bērnudārzus, piemēram, gadījumā, ja ģimene pārceļas uz citu Rīgas mikrorajonu.


Vai joprojām vecākiem jāpierakstās bērnudārzos no bērna dzimšanas?
Jā, vecākus joprojām rosina pierakstīt bērnus pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs no tā brīža, kad bērns saņem dzimšanas apliecību. Tas dod iespēju ieņemt vietu rindā ar agrāku reģistrācijas laiku. Nereti vecāki ir palaiduši garām iespēju reģistrēties, un iedomājas par to tikai tad, kad bērnam aprit gads vai divi. Ja bērns reģistrēts savlaicīgi, uzreiz pēc dzimšanas, tad vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem vieta tiek nodrošināta. Ja reģistrēts vēlāk, tad situācijas ir dažādas, atkarībā no iestādes pieprasījuma.

Ir iestādes, kurās uzņem mazuļus no trīs gadu vecuma. Parasti uz šādām iestādēm nav tik liels gribētāju saraksts. Nereti šīs pirmsskolas grupas ir izvietotas skolu ēkās, un tas vecākiem liekas satraucošāk nekā mazuli vest uz bērnudārzu. Taču atšķirības izglītības pakalpojuma sniegšanā nav, tāpat kā dienas režīma nodrošināšanā, atbilstoši mazuļu vecumposmam. Pirmsskolas grupiņas skolās parasti atrodas atsevišķos blokos, nodalītas ar atsevišķu ēdamzonu, sporta un aktivitāšu zāli, pastaigu laukumu. Turklāt bieži šāda izvēle attaisnojas, jo tas ir ērtības jautājums, piemēram, ja ģimenē ir kāds šīs skolas skolēns.

 

Kā pierakstīt bērnu bērnudārzā?
Bērnu pašvaldības bērnudārzu rindā iespējams reģistrēt gan elektroniski portālā: www.eriga.lv, izmantojot pakalpojumu „Reģistrācija pirmsskolai”, gan ierodoties klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (RD IKSD) - Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

To var izdarīt šeit

Kā samērā jaunas reģistrācijas iespējas vieta tiek piedāvāta arī dzimtsarakstu nodaļā. Tas nozīmē, ka tiklīdz vecāks reģistrē savu jaundzimušo (saņem sava bērna dzimšanas apliecību), tā viņam ir iespēja bērnu pieteikt rindā pašvaldības bērnudārzos. Šobrīd šo pakalpojumu piedāvā arī Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas, kā arī Rīgas Dzemdību nams.

Noteikumi arī paredz, ka vecāki tāpat kā līdz šim elektroniskajā reģistrēšanās sistēmā var mainīt savu kontaktinformāciju (tālruni, elektroniskā pasta adresi), kā arī papildināt pieteikumu ar īpašu atzīmi, ka pagaidām nevēlas saņemt uzaicinājumu no pašvaldības izglītības iestādes. Šādu atzīmi iesaka veikt gadījumos, kad ģimene apzināti izvēlējusies pagaidām bērnu vest uz privāto izglītības iestādi vai arī, ja mazuli mājās pieskata aukle.

Atzīmi pieliekot vai noņemot, pieteikuma sākotnējais reģistrācijas datums un laiks tiks saglabāts. Vecākiem jebkurā laikā ir tiesības šo atzīmi atcelt un atzīmēt, ka vēlas saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē. Atzīmi saņemt vai nesaņemt uzaicinājumu no pašvaldības izglītības iestādes ir iespēja mainīt tikai līdz brīdim, kamēr bērna vecākiem piedāvājums no pašvaldības izglītības iestādes vēl nav izteikts.

Reklāma
Reklāma


Kas var saņemt vietu bērnudārzā pēc prioritātes principa?
Viena no prioritātēm, kas bērnam dod iespēju tikt uzņemtam Pašvaldības izglītības iestādē, ir statuss “brālis/māsa”, kas nozīmē, ka rindas augšpusē ir tie, kuriem iestādē jau mācās brālis vai māsa. Statusa “brālis/māsa” piešķiršanas būtība ir nodrošināt, lai vienas ģimenes bērni apmeklētu vienu un to pašu izglītības iestādi, tādējādi ievērojami atvieglojot ģimenes ikdienu, sevišķi tām ģimenēm, kurām ir divi un vairāki pirmsskolas vecuma bērni. Statusa “brālis/māsa” piešķiršanai noteicošais apstāklis ir tas, vai bērni dzīvo vienā deklarētā dzīvesvietā kopā ar vismaz vienu no vecākiem.

Vēl kā prioritāte tiks uzņemtam pašvaldības pirmsskolā ir noteikts normatīvajos aktos definētais "obligātās izglītības vecums". Noteikumos ir teikts, ka bērnam, kuram kalendārajā gadā aprit pieci, seši vai septiņi gadi, statusu "obligātās izglītības vecums" piešķir katra kalendārā gada sākumā elektroniskā datubāze, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Statusa "obligātās izglītības vecums" aktualitāte elektroniskajā datubāzē tiek pārbaudīta pirms pretendentu saraksta veidošanas, un statuss tiek atcelts, ja konstatē, ka bērna dzīvesvietas adrese nav deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ir iespēja bērnam tikt uzņemtam pašvaldības bērnudārzā arī ārpus kārtas, taču tad tam nepieciešams komisijas lēmums. Kādos gadījumos tiek pieņemts komisijas lēmums, detalizētāk var iepazīties uzņemšanas noteikumos.


Vai vecākiem obligāti jāpierakstās pašvaldības bērnudārzā, lai iegūtu finansējumu privātajam bērnudārzam?
Lai pretendētu uz Rīgas domes līdzfinansējumu privātā bērnudārza maksājuma samazināšanai, nav obligāti jāstāv rindā pašvaldības bērnudārzā.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai izmaksu aprēķināšanas metodikai, Rīgas domes saistošajos noteikumos no 2018.gada 1.janvāra noteikts Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu vienam bērnam mēnesī. Tas ir, bērniem obligātajā izglītības vecumā līdzfinansējums – 174.88 eiro mēnesī, bet no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 231 eiro mēnesī.

Obligātās izglītības vecuma bērniem līdzfinansējums samazināts par valsts budžeta mērķdotācijas apmēru, jo MK noteikumi nosaka, ka privātai izglītības iestādei, izsniedzot vecākam rēķinu, ir jānorāda savas izmaksas pa izdevumu pozīcijām, kā arī pašvaldības atbalsta un valsts budžeta mērķdotācijas vienam bērnam kopējā apmēra samazinājums. Tas nozīmē, ka obligātās izglītības vecuma bērniem privātajās izglītības iestādēs attiecīgi ir jāsamazinās mācību maksa par valsts budžeta mērķdotācijas daļu.

Noteikumos ir minēti kritēriji, pēc kuriem tiek izmaksāts un kad tiek pārtraukts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Vai atšķiras uzņemšanas noteikumi un kārtība privātajos bērnudārzos?
Uzņemšanas noteikumi ir katra pirmsskolas izglītības iestādes dibinātāju kompetencē, taču lielākoties visiem bērnudārziem tomēr sakrīt bērnu uzņemšanas kārtība: vecāki slēdz līgumu ar privāto pakalpojumu sniedzēju, tāpat, kā ar pašvaldības bērnudārzu. Un, uzsākot izglītības iestādes apmeklējumu, bērnam jābūt medicīnas kartei, lai būtu droši zināma informācija par bērna veselības stāvokli.

Privātajās izglītības iestādēs ir licencētas programmas pēc izglītības vadlīnijām, kuras ir vienādas visā Latvijā.

Arī privātās izglītības iestādes īsteno 5-6 gadnieku sagatavošanu skolai.Par ko jāmaksā vecākiem, kuru mazulis apmeklē bērnudārzu?
Ja bērns apmeklē pašvaldības bērnudārzu, tad vecākiem jāmaksā tikai par ēdināšanas pakalpojumu. Bērnudārzu vai grupiņu fondi, papildus nauda kancelejas precēm vai dzimšanas dienas dāvanām katram audzēknim – tā ir brīvprātīga lieta, vecāki par to var lemt, tikai savstarpēji vienojoties.

Taču privātajiem bērnudārziem cenrādis atšķiras. Ir tādas vietas, kur vecākiem nākas piemaksāt tikai par ēdināšanas pakalpojumiem, jo paša izglītības pakalpojuma izmaksas tiek nosegtas ar pašvaldības līdzfinansējumu. Daudziem privātajiem dārziņiem, tāpat kā pašvaldības izglītības iestādēm, varētu būt arī dažādi papildus interešu izglītības pulciņi utml., kas nosaka privātās iestādes sniegtā pakalpojuma izmaksas.

No 2017. gada papildus no pilsētas budžeta tiek segtas ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu, ja ģimene saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, vai ir daudzbērnu ģimene .

Daudzbērnu ģimenes tiek noteiktas pēc Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem. Par daudzbērnu ģimenēm tiek atzītas tādas vienā adresē Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētas ģimenes, kuras aprūpē vismaz trīs bērnus, to skaitā: izglītojamo un izglītojamā brāļus, māsas, pusmāsas, pusbrāļus vai audžuģimenē ievietotos un aizbildnībā esošos bērnus (arī pilngadību sasniegušos, ja tie apgūst vidējo izglītību).

Informāciju par to, vai bērnam tiks apmaksāta ēdināšana no pašvaldības budžeta, vecāki saņems līdz ar kvīti par ēdināšanas pakalpojumu, kurā būs norādīta atzīme – 100% atlaide ēdināšanas pakalpojumam. Šādas kvītis saņems vecāki, kuru bērni apmeklē Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupas. Savukārt bērni, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, informāciju par pašvaldības finansētu ēdināšanas pakalpojumu saņems pie iestādes vadītāja.

Ēdināšanas izmaksas Rīgas pašvaldības pirmsskolas grupu bērniem nepārsniegs noteikto maksimālo maksu – 1,99 euro dienā.

 

Kā ar piecgadniekiem? Vai visiem pietiek vietas?
Vecākiem savlaicīgi jāpiesakās, lai viņu bērns, sasniedzot obligāto izglītības vecumu, saņemtu vietu pašvaldības iestādē. Tad, komplektējot grupu uz jauno mācību gadu, viņu bērns ar vietu būs nodrošināts. Ja ir situācija, ka konkrētajā iestādē bērnu skaits ir ļoti liels, tad ir iespēja vērsties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, kur pirmsskolu speciālisti šo situāciju risinās. 5 gadi ir obligātais izglītības vecums, tāpēc šos bērnus iestādēs uzņem prioritāri.


Kur meklēt informāciju par bērnudārziem?

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.e-skola.lv, sadaļā “Iestāžu katalogs”- “Pirmsskolas”

Te pieejama arī informācija par privātajām pirmsskolām, kurām ir līgums ar Rīgas pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanu.

 

Kur var piereģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē?

www.eriga.lv , pakalpojums “Reģistrācija pirmsskolai”

Papildus informācija, kā arī bērnu reģistrācija:

Rīga, Krišjāņa Valdemāra 5, Rīga, LV - 1010, Tālrunis: +371 67105959, e-pasta adrese:iksd@riga.lv, www: www.eriga.lv.

  • Pirmdiena: 8.30-18.00
  • Otrdiena: 8.30-17.00
  • Trešdiena: 8.30-17.00
  • Ceturtdiena: 8.30-17.00
  • Piektdiena: 8.30-16.00