Tēva loma bērna attīstībā. Vai tu zini, kāda tā ir?

Tēva loma bērna attīstībā ir tikpat svarīga kā mātes un tēva loma būtiski ietekmē to, vai un cik  emocionāli droši bērns dzīvē jutīsies, cik viņš būs gatavs un pārliecināts par sevi, lai pētītu apkārtni, kā arī vēlākos gados tas ietekmēs bērna spēju veidot sociālos kontaktus. Par tēva lomas ietekmi bērna attīstībā ģimenes portālam mammamuntetiem.lv stāsta psiholoģiskā atbalsta centra "Līna" psiholoģe Līga Liepiņa. 

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Tēti ar bērniem māk labāk saprasties, ir daudz rotaļīgāki un palīdz iepazīt pasauli.

 

 

Mūsdienās tēva loma un iesaiste ģimenē ir ievērojami palielinājusies - tēvi aizvien vairāk laika pavada kopā ar saviem bērniem. Ja pirms divdesmit gadiem tēvi ar bērniem nedēļā pavadīja vidēji līdz 3 stundām, tad šobrīd šis skaitlis ir dubultojies. Līdz ar to bieži parādās jautājumi par to, kāda tad ir tēva ietekme un loma bērna attīstībā?

 

Lai ko arī nerunātu par sieviešu un vīriešu vienlīdzību un to, ka tēvi var un arī viņiem ir jābaro mazulis, jāmaina autiņbiksītes utt., tomēr jāatceras, ka mātes un tēva loma ģimenē ir atšķirīga, jo pirmkārt, atšķiras viņu dzimumi, kas nosaka, to, ka atšķiras domu gājiens, komunikācijas un mijiedarbības veids ar bērnu, atzīmē psiholoģe.

Tēvi nav tik piesardzīgi kā mammas, attiecīgi tieši tēti bērnu iedrošina pamēģināt jaunas lietas un vēlāk dzīvē bērnam būs vieglāk pieņemt izaicinājumus.

 

Kā atšķiras tēta un mammas komunikācija ar bērnu

- Bērnam tēti ir vieglāk saprast. Vīrieši ar bērnu runā daudz īsākiem, skaidrākiem teikumiem, kas nereti nozīmē to, ka bērnam tēti ir vieglāk saprast.

- Tēti ar bērniem ir rotaļīgāki. Tēvi bieži vien komunikācijā ar bērnu ir rotaļīgāki un bērnu iesaista dažādās fiziskās spēlēs, kas palīdz mazajam veiksmīgāk attīstīties fiziski, apjaust savu ķermeni un tā robežas. Pats par sevi spēles un rotaļas ir ļoti svarīgas bērna emocionālai, intelektuālai un fiziskai attīstībai.

- Tieši tēti bērnus iedrošina izmēģināt jaunas lietas. Tēvi nav tik piesardzīgi kā mammas, attiecīgi tieši tēti bērnu iedrošina pamēģināt jaunas lietas un vēlāk dzīvē bērnam būs vieglāk pieņemt izaicinājumus.

- Mammas loma ir rūpēties par bērnu, tēva – virzīt bērnu pasaulē. Vienkāršojot un neieslīgstot detaļās, ka katrs vecāks ir atšķirīgs u.tml., var teikt, ka mammas loma ir gādāt, rūpēties par bērnu, nodrošināt maigumu un bērnu "paturēt" ģimenes tuvumā, bet tēva uzdevumus ir virzīt bērnu pasaulē un attiecībām ārpus ģimenēm, nodrošināt ģimenē struktūru, kārtību. Protams, tas neizslēdz, ka lomas var būt mainītas vai, ka iepriekš minēto nespētu nodrošināt arī tikai viens vecāks, norāda L.Liepiņa.

Reklāma
Reklāma

 

Mammas loma ir gādāt, rūpēties par bērnu, nodrošināt maigumu un bērnu "paturēt" ģimenes tuvumā, bet tēva uzdevumus ir virzīt bērnu pasaulē un attiecībām ārpus ģimenēm.

 

Tēva lomas uzdevumi attiecībā pret bērnu

- Palīdzēt bērnam "atdalīties" no mammas. Tēva uzdevums ir palīdzēt bērnam veiksmīgāk "atsperties" no mammas, palīdzēt saprast, ka viņš ar mammu nav viens vesels, mamma nav viņa īpašums, viņi nav partneri un ka bērnam ir bērna vieta ģimenē.

- Tēvs bērnam palīdz veidot savu dzimumidentitāti un identitāti kā tādu. Tēvs ir nepieciešams, lai meitene gūtu apstiprinājumu un uzmanību no tēva par to, ka viņa ir skaista, jauka, gudra, un zēnam noteiktos attīstības posmos ir svarīgi, lai viņš spētu identificēties ar tēvu kā vīrieti un caur to atrastu savu vīrišķību. Viss iepriekš minētais ietekmē arī bērna pašvērtības veidošanos.

- Tētis sargā ģimeni. Klasiski vīrieša vai tēva loma ir pasargāt ģimeni, varbūt šobrīd tas nav aktuāli fiziski, tomēr emocionāli un simboliski bērnam ir svarīga apziņa, ka tētis viņu un mammu pasargās no "pāridarītājiem". Ne velti pirmsskolā un sākumskolā bērni lielās, kuram ir stiprāks tētis un kādus tik varoņdarbus viņš spēj veikt.