Kad izaugšu liels, man ar augs ūsas padusēs un uz kājām?

Iesūtījusi Zigrīda Kurzemniece.