Stājušies spēkā jaunie noteikumi bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai pirmsskolās Rīgā

Ar 1. decembri ir stājušies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 92 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus”.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

„Noteikumu izstrādes laikā notika vairākas sabiedriskās apspriešanas, kurās aktīvi iesaistījās ieinteresētās grupas – vecāki, pirmsskolas izglītības darbinieki, informācijas tehnoloģiju speciālisti, juristi. Tādējādi jaunie noteikumi pilnībā atbilst personu datu aizsardzībai un vienlaikus arī nodrošina visa procesa caurspīdīgumu,” uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.


Jaunajos noteikumos būtiski mainīta bērnu reģistrēšanas kārtība — turpmāk vecākiem vairs nevajadzēs personīgi ierasties vēlamajā pirmsskolas izglītības iestādē, jo reģistrēšanu varēs veikt elektroniski, pakalpojumam autorizējoties pašvaldības sniegto pakalpojumu interneta portālā www.eriga.lv un aizpildot pakalpojuma „Reģistrācija pirmsskolā” veidlapu.


Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra direktors Ēriks Zēģelis norāda: „E-pakalpojums „Reģistrācija pirmsskolai” vispirms ietaupa jauno vecāku laiku un naudu, kā arī domes iestāžu administratīvo darbinieku laiku un resursus, jo lielākā daļa datu apstrādes turpmāk notiks automātiski un elektroniski.” Vecāki, kuriem nav iespēju aizpildīt šo elektronisko reģistrēšanas veidlapu, ir gaidīti ikvienā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, lai reģistrētu bērnu uz jebkuru pašvaldības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Turpmāk vecākiem vairs nevajadzēs personīgi ierasties vēlamajā pirmsskolas izglītības iestādē, jo reģistrēšanu varēs veikt elektroniski.

Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis uzsver: „Tiem vecākiem, kuri bērnus jau iepriekš pieteikuši, ierodoties pirmskolas izglītības iestādē klātienē, tie nav atkārtoti jāreģistrē, jo jaunā sistēma ir automātiski sakārtojusi visus iepriekšējos pieteikumus vienā rindā, ņemot vērā sākotnējo reģistrācijas datumu.”


Jaunā kārtība vairs neparedz sarežģīto četrpakāpju rindas sistēmu, bet tās vietā ir izveidota viena rinda konkrētai iestādei. Reģistrācijas pieteikumi vairs netiek sistematizēti pa dzimšanas gadiem, bet gan tikai pēc viena objektīva kritērija — reģistrācijas datuma. Tādējādi ir ņemti vērā Tiesībsarga ieteikumi un bērni netiks diskriminēti pēc dzimšanas laika.

Jaunā kārtība vairs neparedz sarežģīto četrpakāpju rindas sistēmu, bet tās vietā ir izveidota viena rinda konkrētai iestādei.

Uzņemot bērnu bērnudārzā, tiks pārbaudīts vai bērna un vecāku deklarētā dzīvesvieta joprojām ir Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Jaunajos noteikumos precizēti gadījumi, kad bērnam ir tiesības pretendēt uz vietu iestādē ārpus kārtas, kā arī noteikts, ka šādus lēmumus varēs pieņemt tikai komisija.


Saistošajos noteikumos iekļauta nodaļa, kas regulē bērnu atskaitīšanas kārtību, proti, bērnu no iestādes varēs atskaitīt tad, ja bērns iestādi nebūs apmeklējis divus mēnešus pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla. Lēmums par bērna atskaitīšanu tiks pieņemts, sadarbojoties ar sociālajiem dienestiem.

Reklāma
Reklāma


Noteikumos paredzēts vecāku pienākums slēgt sadarbības līgumu ar iestādi par bērna aprūpes nodrošināšanu iestādē. Tāpat jaunie noteikumi paredz, ka pirmsskolas izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos pedagoģisko darbinieku atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu no četrām līdz astoņām nedēļām, trīs mēnešus iepriekš rakstveidā aptaujājot vecākus par bērnudārza nepieciešamību pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā. Bērnudārza pedagoģiskā procesa pārtraukšanu vadītājs saskaņos ar departamentu.
Jaunajos noteikumos ir precīzi izskaidrota kārtība, kādā tiks pieņemti iesniegumi uz jaundibinātajām pirmsskolām.

Papildinformācija: tālruņi uzziņām: 80000800 un 67105959; interneta vietnes: www.riga.lv,

www.e-skola.lv

SKATIES VIDEO!

 

Informāciju sagatavoja: RD IKSD sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Indra Vilde