Kā mamma un tētis var palīdzēt bērnam apgūt angļu valodu

Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā veidojam rakstu sēriju par to, kā bērni papildus dzimtajai valodai var apgūt angļu valodu un kāda ir vecāku loma šajā procesā. Šoreiz par vidi, kurā mācāmies, lasītprasmi un vecāku atbalstu.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Vide, kurā mēs mācāmies
Maziem bērniem ir grūtāk apgūt valodu, ja viņiem netiek nodrošināti atbilstoši apstākļi valodas pieredzes gūšanai — pieaugušo atbalsts un vecāku — bērna savstarpējās saziņas valodas paņēmienu izmantošana.

•    Droša vide
Mazuļiem ir nepieciešama drošības sajūta, kā arī apziņa, ka eksistē kāds acīmredzams iemesls, kāpēc ir jālieto angļu valoda.
 
•    Pazīstamas darbības
Aktivitātes ir jāsasaista ar interesantām ikdienas darbībām, kuras viņiem jau pazīstamas, piemēram, kopīga grāmatas lasīšana angļu valodā, skaitāmpantiņu skaitīšana angliski vai „angļu” uzkodu ieturēšana.
 
•    Atbalsts no vecākiem
Aktivitātes papildina pieaugušā komentāri par to, kas notiek, kā arī dialogi īpašajā vecāku — bērnu savstarpējās saziņas valodā.
 
•    Neizgudrot riteni
Angļu valodas mācību nodarbības ir jautras un interesantas, un tās ir balstītas uz tiem jēdzieniem, kurus bērns jau saprot dzimtajā valodā. Tādējādi bērnam nav jāapgūst vienlaicīgi divas lietas — jauns jēdziens un jauna valoda, bet gan vienkārši jāiemācās runāt angliski par to, ko viņš jau zina.
 
•    Rotaļas un piemēri
Kad vien ir iespējams, aktivitātes ir jāpapildina ar dažādiem palīglīdzekļiem, kas palīdz labāk izprast un paaugstināt interesi.
 
 Lasīt prasme
Bērni, kas jau prot lasīt dzimtajā valodā, parasti arī vēlas noskaidrot, kā lasīt angliski. Viņi jau zina, kā atšifrēt vārdus dzimtajā valodā, lai saprastu teksta jēgu. Ja netiek sniegta palīdzība angļu teksta atšifrēšanai, viņi var pārnest dzimtās valodas paņēmienus uz angļu valodu un tā rezultātā sākt lasīt angliski pēc dzimtās valodas principiem.
 
Nepieciešamais: Lai varētu izlasīt tekstu angļu valodā, ir jāzina gan 26 alfabēta burti, gan to skaņas. Tā kā angļu alfabētā ir 26 burti, bet vidēji 44 skaņas (literārajā angļu valodā), tad pārējo skaņu apguvi labāk ir atstāt uz vēlāku laiku, kad bērns jau būs guvis lielāku pieredzi lasīšanā un valodas lietošanā.
Lasīšana iet viegli jau no paša sākuma, ja bērns jau zina, ko lasa. Daudzi bērni paši atklāj, kā lasīt angliski, ja viņi kopā ar pieaugušajiem ir lasījuši bilžu grāmatas vai skaitījuši skaitāmpantiņus, jo tad teksts jau ir zināms no galvas. Lasīt to, ko tu zini no galvas, ir svarīgs solis lasīšanas apguvē, jo tas palīdz bērniem saprast, kā pašiem atšifrēt vienkāršus vārdus. Kad bērniem jau ir uzkrājies zināms vārdu krājums, kurus viņi prot izlasīt, viņi jūtas pārliecinātāki par sevi un ir gatavi jau izmantot strukturētāku pieeju lasīšanai.
 
Vecāku atbalsts
Bērniem ir jājūt, ka viņi progresē. Viņiem nepārtraukti ir nepieciešama iedrošināšana, kā arī uzslava par sasniegto, jo panākumi motivē virzīties tālāk. Pat tajos gadījumos, kad vecākiem ir tikai pamatzināšanas angļu valodā un viņi mācās reizē ar bērnu, viņu rīcībā ir visi priekšnoteikumi, lai motivētu bērnu, tādējādi palīdzot viņam mācīties.
Darot to kopā, vecāki var ne tikai ieviest bērna angļu valodu un mācību aktivitātes ģimenes ikdienas dzīvē, bet arī ietekmēt mazā bērna attieksmi pret valodu mācīšanos un citām kultūrām. Kā zināms, lielākā daļu attieksmju, kuras saglabājas visa mūža garumā, izveidojas apmēram līdz astoņu vai deviņu gadu vecumam.
 
Palīglīdzekļus, spēles, dziesmiņas, krāsojamās lapas un daudz ko citu varat atrast Britu padomes angļu valodas mājaslapā bērniem un vecākiem: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
 
Bezmaksas angļu valodas apguves resurss pieaugušajiem:
www.britishcouncil.org/learnenglish
Materiāls tapis sadarbībā ar www.britishcouncil.lv.


 

Reklāma
Reklāma