Mēs ar tēti pavedinājām meiteni!

Iesūtījusi Gunita Krūmiņa