Policija iesaka: māciet bērnam neņemt mantas no svešiem cilvēkiem

Latvijas Valsts policija aicina runāt ar bērniem par drošību.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Valsts Policija aicina vecākus pievērst papildus uzmanību šādiem nepilngadīgo drošību uzlabojošiem faktoriem un darbībām:
   1. Mācību dienas laikā neatstāt izglītības iestādes teritoriju;
  2. Ceļā uz izglītības iestādi un mājām, ja tas nenotiek pieaugušo pavadībā, censties nepārvietoties vienatnē un pa maršrutu, kur reti sastopami citi cilvēki;
  3. Sajūtot apdraudējumu no trešās personas puses, nekautrēties lūgt palīdzību policijas darbiniekam, pārējo tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, kā arī citām personām;
   4. Neizmantot „autostopu”, īpaši, ja tiek saņemti uzaicinājumi to darīt;
   5. Nepieņemt nekādas mantas no nepazīstamiem cilvēkiem;
  6. Izvairīties no vienlaicīgas uzturēšanā kāpņu telpā un pārvietošanās liftā ar nepazīstamām un vizuāli aizdomīgām personām;
   7. Sabiedriskā vietā nepilngadīgajam atklāti nedemonstrēt naudu un citas materiālās vērtības (mobilos tālruņus, mūzikas atskaņotājus u.c.);
   8. Savu vienaudžu vidū neizpaust informāciju par ģimenes materiālo stāvokli, dienas režīmu un plāniem (atpūtas braucieni u.c.)
 

Reklāma
Reklāma