Izglītība un interesanti eksperimenti kopā ar Vinniju!

Privātā sākumskola Vinnijs ir inovatīva izglītības iestāde Latvijā, kas bērniem no pusotra līdz sešu gadu vecumam nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu pirmskolas izglītību, sakārtotā vidē, pozitīvā mikroklimatā attīsta bērnu kā mūsdienīgu individualitāti, kam nav svešs tautas vēsturiskais mantojums un modernā dzīves apziņa.

Foto no sākumskolas Vinnijs arhīva.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto no sākumskolas Vinnijs arhīva.

Mums ir:
* Pirmsskolas apmācība
* 5/6 bērnu sagatavošana skolai
* Sākumskola (no 2010.g. 1.septembra)
* Bēbīšu skola

Vinnija pedagogi savus audzēkņus nākotnē redz kā psiholoģiski un emocionāli stiprus cilvēkus, kuri apgūst prasmes veiksmīgi iekļauties kolektīvā, radoši darboties, veselīgi reaģēt uz grūtībām un apzinās, ka zināšanas ir kvalitatīvas esības pamats.

Uzskatām, ka divu pastāvēšanas gadu laikā (papildus vispārizglītojošajai programmai) veiksmīgi savu darbību ir apliecinājuši šādi interešu izglītības piedāvājumi:
* individuālā darba nodarbības mākslas jomā;
* orķestris un mūzika;
* darbošanās smilšu-tropu mājā;
* eksperimenti un dabas projekti;
* kustība un stājas korekcija dejā;
* novērojumi un pieredze pašu ekoloģiskajā dārzā;
* kā arī angļu valoda, logopēda nodarbības un psihologa konsultācijas.

Nodrošinot kvalitatīvām rotaļnodarbībām piepildītu dienas gaitu, mēs bērnos turpinām nostiprināt dabisko vēlmi darboties, būt aktīviem. Šādi, jau agrīnā vecumā, bērniem izveidojas ieradumi, kas nākotnē noteiks viņu domāšanu, uzvedību un rīcību.

Katru dienu iestādē ir kvalificēts medicīnas darbinieks.
Ir videonovērošana, kā arī apsardzi veic SIA Ave-lat.

Iestādē ir speciāli izbūvēta profesionāla virtuve. Divi profesionāli virtuves darbinieki nodrošina garšīga un veselīga uztura pagatavošanu.

Esam domājuši, lai mūsu  audzēkņiem būtu iespēja pēctecīgi turpināt izglītību sākumskolā. Sākot ar 2010.gada 1.septembri durvis vērs sākumskolas Vinnijs 1.klase.


Bērnudārzu Vinnijs ir iespējams atrast Babītē, Priežu ielā 3 (Ļoti ērti atrast, braucot virzienā Rīga – Jūrmala, tūlīt pēc izbraukšanas no Rīgas pagrieziens pa labi - Babītes mežniecība un pagrieziens pa kreisi – Priežu iela).
Darba laiks: no plkst.8:00-18:00. (Dežūrgrupa no plkst.7:30-8:00 un no plkst.18:00-19:00.)


Vairāk informācijas lasi www.bernudarzsvinnijs.lv


 

Reklāma
Reklāma