Ku' ta tu biji, āzīti mans?

 07. novembris 2008 16:00 Dzejolis

Ku' ta tu biji, āzīti mans?
Sudmalās, sudmalas, kundziņi mans.
Ku' ta tu biji, āzīti mans?
Sudmalās, sudmalas, kundziņi mans.
Ko tu tur darīji, āzīti mans?
Kviešus, rudzus bīdelēju, kundziņi mans.
A' ko tu tur slaucīji, āzīti mans?
A' bārzdiņu, a' bārzdiņu, kundziņi mans.
A' ko tu mēroji, āzīti mans?
A' radziņu, a' radziņu, kundziņi mans.
A' ko tu strīķēji, āzīti mans?
A' kājiņu, a' kājiņu, kundziņi mans.
Vai ta tu nezagi, āzīti mans?
Zagu kviešus, zagu rudzus, kundziņi mans.
Vai ta tevi neķēra, āzīti mans?
Ķēra gan, ķēra gan, kundziņi mans.
Vai ta tevi nepēra, āzīti mans?
Pēra gan, pēra gan, kundziņi mans.
A' ko tevi pēra, āzīti mans?
A' pagali, a' pagali, kundziņi mans.
Vai ta tu nebļāvi, āzīti mans?
Bļāvu gan,' bļāvu gan, kundziņi mans.
Kā ta tu bļāvi, āzīti mans?
Buku bē, buku bē, kundziņi mans.

 
0 Pievienot komentāru

Kategorijas